KURUMSAL
PARLAMENTO İLE İLİŞKİLER KOMİSYONU (PİK)

MİSYON

TÜGİAD’ın görüş, proje ve çalışmalarının siyasi platformda görünürlüğünü ve karar mekanizmalarında dikkate alınmasını sağlamak.

ÇALIŞMA BAŞLIKLARI

TÜGİAD’ın parlamento, siyasi partiler, bakanlıklar ve ilgili kamu kurumları ile ilişkilerini yürütmek.
Ülkelerin Büyükelçilikleri ile temaslarda bulunmak.
TBMM gündeminde bulunan kanun, tasarı ve teklifleri izlemek ve TBMM ile TÜGİAD arasında yapıcı görüş aktarımını sağlamak.
TÜGİAD’ın ekonomik ve sosyal konulardaki görüş ve önerilerini, sektörel çalışma ve dosyalarını, parlamento ve siyasi partilere, kamu kuruluşlarına aktararak gerekli lobi çalışmalarını yapmak.
Üyeleri ilgilendiren mevzuat değişikliğini takip ederek TÜGİAD içinde bilgilendirici faaliyetler organize etmek.