KURUMSAL
TÜZÜK

TÜZÜK DERNEĞİN

ADI MADDE 1

Derneğin adı Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'dir. Kısa isim olarak TÜGİAD kullanılır.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2

Derneğin genel merkezi İstanbul ilidir. Yönetim Kurulu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu (“Dernekler Kanunu”) ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri yerine getirerek Türkiye'de ve yurt dışında Dernek şubelerinin açılması için gerekli çalışmaları yapabilir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI DERNEĞİN

AMACI MADDE 3

Derneğin amacı, Anayasa’mızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, genç iş insanlarının; liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle, kamu yararının elde edilmesi ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için, yurt çapında, tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Üniversite dahil, okul öncesi her düzeyde eğitimsel yapılanma, gençler öncelikli olmak üzere ülkemizin demokratik fırsat penceresinden küresel aktif iş gücü oluşumuna katkı sağlamak, yaşlılar için aktif emeklilik yapılanmasını güçlendirmek, engelli ve özel kişiler için aktif, engelsiz ve güvenli kurumsal destek sunarak aktif yaşamlarını kolaylaştırmak, öğrencilerin finans, barınma, beslenme, araştırma, kariyer geliştirme, spor ve sosyal gereksinimleri için katkı sağlamak, ülke turizmimize eğitim, sosyal güvenlik, sağlık alanlarında destek sunmak, kültür ve sanat gibi somut ülke zenginliklerimizin küresel boyutta farkındalığını güçlendirmek, iş dünyamızın küresel ağırlığını geliştirmek, iklim değişikliklerinin olumsuzluklarını gidererek çevreyi korumada etkin olmak, enerji güvenliği, çeşitliliği ve enerji ekonomisi alanında destek sunmak gibi kamuya yararlı çalışmalar yaparak devlet hizmetlerini kolaylaştırmaktır.

Derneğin vizyonu, Türk genç girişimcisinin Türkiye’deki ve Dünya’daki sesi olmak, Türk genç girişimcisini Dünya’ya tanıtmaktır. Dernek, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle ulusal ve uluslararası ekonomik politikalarının oluşturulmasına, bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunur.

Dernek, Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesini hedeflemektedir.

  TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ