FAALİYETLER

TÜGİAD 19. Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

TÜGİAD 19. Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin 19.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Nisan 2023 Pazar günü, saat 15.00'te TÜGİAD Merkez Ofisinde (Harbiye, Cumhuriyet Caddesi Kahan No: 40/5 Elmadağ 34347 Şişli /İstanbul adresinde); çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 30 Nisan 2023 Pazar günü, saat 15.00'te Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de (Fener Kalamış Caddesi No:38 | Kalamış / Kadıköy, İstanbul 34726, Türkiye) aşağıdaki gündemle nisapsız olarak yapılacaktır.
Tüm üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla,


GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan Heyetinin oluşturulması için Divan Başkanı ve Üye- lerinin açık oyla seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanak- larına imzalama yetkisi verilmesi,
4. Yönetim Kurulu'nun 2021-2023 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi
5. 2021-2023 Dönemi Denetleme Kurulu raporunun okun- ması ve görüşülmesi
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı oylan- ması ve ibraları hakkında karar alınması
7. 19. Çalışma Döneminde (2023-2025) görev yapacak Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin seçimi
8. 19. Çalışma Döneminde (2023-2025) görev yapacak Yöne- tim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Sicil Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi
9. Dilek ve Öneriler
10. Kapanış.
TÜRKİYE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ
18. Dönem Yönetim Kurulu
TÜGIAD
TÜRKİYE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ
YOUNG BUSINESS PEOPLE ASSOCIATION OF TURKEY