Basın Bültenleri

Almanya’daki G20 zirvesi öncesi gerçekleşen G20 YEA’dan liderlere çağrı…

Almanya’ daki G20 zirvesi öncesi gerçekleşen G20 YEA’ dan liderlere çağrı… Genç girişimcilere engel olmayın… Almanya’da gerçekleştirilen G20 YEA Genç Girişimciler İttifakı zirvesi liderlere dönük bir raporla tamamlandı. İlk kez 2015 yılında Türkiye’de TÜGİAD önderliğinde gerçekleştirilen G20 YEA zirvesinde başlayan G20 YEA ve B20 ortak çalışmalarının devamında bu sene Almanya’da da G20 YEA ve B20 ortak çalışmalar yaparak bu talepleri onayladı. Genç girişimciler G20 liderlerinden girişimciliğin engellenmemesini, desteklenmesini; başta büyük veri ve dijitalleşme olmak üzere küresel ölçekte adımlar atılmasını istedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği’ nin (TÜGİAD) Türkiye’ yi temsil ettiği G20 YEA Genç Girişimciler İttifakı’ nın bu yılki zirvesi Berlin-Almanya’da gerçekleştirildi.İlk kez Türkiye’de TÜGİAD tarafından düzenlenen 2015 zirvesinde başlayan G20YEA ve B20 ortak çalışma grupları ve bildirge, bu sene Almanya’da da hayata geçirildi. Böylelikle G20 YEA, genç girişimcilerin taleplerini B20 desteğiyle liderlere daha güçlü bir şekilde duyurdu. G20 YEA zirvesi sonuç bildirgesinde küçük ve orta ölçekli girişimcilerin G20 ülkelerindeki en önemli istihdam-iş yaratan kesim olduğu vurgulandı. Küresel ekonomideki sosyal risklere karşı önemli bir rol oynayan G20 ülkelerindeki genç girişimcilerin,büyümenin ve inovasyonun dinamik temsilcileri olduğunu belirten G20 YEA,sınırları aşan işbirliğinin uluslararası pazarlara ulaştığını ve sosyal ve ekonomik gelişmeyi desteklediğini açıkladı. G20 YEA’nın bu vizyonundan hareketle küresel ölçekli oynamaya alışmamız gerektiğini belirten G20 YEA eski Dönem Başkanı ve TÜGİAD Başkan Ali Yücelen: “Küresel ekonomiden aldığımız payı arttırmak istiyorsak daha aktif olmak ve uluslararası markalar yaratmak zorundayız. TÜGİAD olarak, bir yandan G20 YEA bünyesinde girişimcilik ekosisteminin gelişimine politika geliştirmede katkı yaparken, diğer yandan da somut projelerimiz ve yatırımlarımızla sistemde yer alarak girişimlere ve markalara destek veriyoruz” dedi. Heyet Başkanı Anıl Şohoğlu da, zirvede G20 girişimcileri tarafından talep edilen desteklerin verilmesinin Türkiye’yi de cazip ülke haline getireceğini ve bugün dünya çapında başarılı olan sistemlerin Türkiye’dede kurulabileceğini belirtti. G20 YEA temsilcileri tarafından imzalanan ve G20 liderlerinden taleplerin yer aldığı sonuç bildirgesinde,teknolojik gelişime uyum için insan sermayesi gelişimini öncelik alan mekanizmalar yaratılması, KOBİ’lerin sınır ötesi ticarete katılımının kolaylaştırılması ve ICT yatırımlarıyla zeki altyapının kurulması istendi. G20 liderlerinden küresel gerçeklere uygun zeki vergilendirme şemaları hazırlamalarını da isteyen Genç Girişimciler İttifakı, genç girişimcilerin serbest dolaşımını sağlamak üzere özellikle G20 ülkelerinden vize kolaylığı sağlamalarını istedi. G20 YEA’nin liderlerden en önemli isteği ise daha kaliteli bir eğitim oldu. G20 liderlerinden yeni teknoloji ve iş yaşamı gerçekliklerine uygun, dijital olarak yeterli STEM eğitimi ve girişimci becerileri edinecekleri eğitim programları istendi. TÜGİAD heyeti,Almanya’daki G20 YEA sırasında Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile görüştü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret eden TÜGİAD heyeti elçi müsteşarı Ufuk Gezer ile görüştü. TÜGİAD üyeleri zirve kapsamında Sanal Gerçeklik, Nesnelerin İnterneti, Dijital Platformlar, Yapay Zeka, Sürdürülebilir Kalkınma için Dijitalleşme başlıklı oturumlara katıldı.

26.06.2017

TÜGİAD Başkanı Yücelen, 2017 ilk çeyrek ekonomik büyüme verilerini değerlendirdi

TÜGİAD başkanı Ali Yücelen 2017 ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi… Büyümenin ihracat kaynaklı olması sevindirici… TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, 2017 ilk 3 aylık büyüme rakamlarını değerlendirdi. Uzun süre sonra ilk kez ihracatın büyümeye katkı yapmasının bu büyüme rakamından daha önemli olduğunu belirten Yücelen; TÜİK’in büyüme verilerinin verimlilik ile de ilişkilendirmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) başkanı Ali Yücelen, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan 2017 ilk çeyrek büyüme rakamını sevindirici olarak değerlendirirken, asıl sevindirici olanın ihracatın büyümeye etkisi olduğunu belirtti. Türkiye’ nin 2017 büyüme beklentilerinin 3,5-4 bandında olduğuna dikkat çeken Yücelen bu verilerin kısa vadeli olduğunu; ikinci ve üçüncü çeyrek verileri ile tablonun daha da netleşeceğini belirtti. Özellikle 3. Çeyrek turizm gelirlerinin büyümeye etki edeceğinin altını çizen Yücelen, yıl sonu büyüme rakamının yüzde 4’ün üzerine çıkmasının kimseyi şaşırtmayacağını söyledi. Yapısal tedbirlerin verimliliği desteklemesinin önemli olduğunu belirten Yücelen şunları söyledi: “Uzun süre sonra ilk defa ihracat büyümeye pozitif katkı sağladı. Bu büyüme rakamının kendisinden daha önemli. İhracattaki artışa AB ülkelerindeki toparlanmanın katkısı büyük. Bu da AB ülkelerinin Türkiye’ nin en önemli ticari partneri olduğunu ve AB ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu verileri kısa süre içinde unutacağız ve 2. ve 3. Çeyrek verilerini bekleyeceğiz. TÜGİAD olarak bu büyüme rakamlarının verimlilik ile ilişkilendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mal ve hizmeti ürettik ve ihraç ettik; peki firmalar ne kadar verimli çalıştı? Bu trendin sürmesi halinde 2017 sonunda büyüme rakamlarının yüzde 4’ün üzerine çıkması kimseyi şaşırtmamalı.”

12.06.2017

Kerkük’ün 1974 Kıbrıs’ından farkı yok ...

TÜGİAD başkanı Yücelen, Kerkük’te yaşanan bayrak krizinin önemine dikkat çekerek uyardı: Kerkük’ün 1974 Kıbrıs’ından farkı yok… TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen Kerkük valisinin Arapça’nın yanında Kürtçe kullanılması kararının ardından Irak bayrağının yanına Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının çekilmesine tepki gösterdi. Türkiye’nin kararlı bir tepki göstermesini isteyen Yücelen; “Türkler’in yaşadığı her coğrafya bizim için 1974’deki Kıbrıs’tan farksızdır. Oradaki Türklere ve haklarına sahip çıkmak zorundayız” dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) başkanı Ali Yücelen, Irak’ın Kerkük kentinde yaşanan bayrak krizine tepki gösterdi.Bölgesel Kürt Yönetimi’nin hem merkezi Irak yönetimine hem de bölgede yaşayan Türkmenlerin haklarına karşı ciddi bir saldırıda bulunduğunu belirten Yücelen, bu konuda net ve kararlı bir tutum izlenmesini istedi. Yücelen, Irak’taki iç çekişmelerin merkezi hükümeti zayıflattığını ve bunun da bazılarına fiili durum yaratmak için fırsat olduğunu söyledi. Yücelen sözlerine şöyle devam etti: “Attıkları hiçbir adım tesadüfi değil. Burada resmen Kerkük işgalinin, ilhak ile sonuçlandığı duyuruluyor. Yaşananlar, son dönemde yaşanan göçü ve karışıklığı fırsat bilerek, bölge petrolü ile ilgili emellerinden dolayı, el koydukları Kerkük’ün işgal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu olay Irak’ın toprak bütünlüğünün Türkiye ve bölge için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bölgedeki Türkmenler bu gelişmeye karşı haklı bir mücadeleye başlamışlardır. Türkiye, bu mücadeleye duyarsız kalamaz. Kerkük’te bugün yaşananların 1974 Kıbrıs’ından farkı yoktur. Türkler’in yaşadığı her coğrafya bizim için 1974’deki Kıbrıs’tan farksızdır. Oradaki Türklere ve haklarına sahip çıkmak zorundayız. Yoksa bunun vebali çok ağır olacaktır. Türkiye,bölgeyi kana boğmak isteyen grup ve aşiretlere karşı gerekeni yapmak zorundadır. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya zorlu bir coğrafyadır. Fırsatlarla dolu olduğu için kaçınılmaz riskler de iyi yönetilmek ve büyümeden yok edilmek zorundadır. Büyük Türk Milleti, bu anlamda, hükümetimizin ve parlamentomuzun atacağı tüm adımların arkasında yumruk gibi kenetlenecektir” Yücelen, Kerkük’teki kardeşlerimizin haklarını korumak ve tüm dünyadaki Türklere, ülkemizin kalbinin onlarla beraber attığını göstermek için, sorunu öncelikle diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm yolların denenmesi gerektiğini belirtti.

30.03.2017

Kerkük’ün 1974 Kıbrıs’ından farkı yok ...

TÜGİAD başkanı Yücelen, Kerkük’te yaşanan bayrak krizinin önemine dikkat çekerek uyardı: Kerkük’ün 1974 Kıbrıs’ından farkı yok… TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen Kerkük valisinin Arapça’nın yanında Kürtçe kullanılması kararının ardından Irak bayrağının yanına Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının çekilmesine tepki gösterdi. Türkiye’nin kararlı bir tepki göstermesini isteyen Yücelen; “Türkler’in yaşadığı her coğrafya bizim için 1974’deki Kıbrıs’tan farksızdır. Oradaki Türklere ve haklarına sahip çıkmak zorundayız” dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) başkanı Ali Yücelen, Irak’ın Kerkük kentinde yaşanan bayrak krizine tepki gösterdi.Bölgesel Kürt Yönetimi’nin hem merkezi Irak yönetimine hem de bölgede yaşayan Türkmenlerin haklarına karşı ciddi bir saldırıda bulunduğunu belirten Yücelen, bu konuda net ve kararlı bir tutum izlenmesini istedi. Yücelen, Irak’taki iç çekişmelerin merkezi hükümeti zayıflattığını ve bunun da bazılarına fiili durum yaratmak için fırsat olduğunu söyledi. Yücelen sözlerine şöyle devam etti: “Attıkları hiçbir adım tesadüfi değil. Burada resmen Kerkük işgalinin, ilhak ile sonuçlandığı duyuruluyor. Yaşananlar, son dönemde yaşanan göçü ve karışıklığı fırsat bilerek, bölge petrolü ile ilgili emellerinden dolayı, el koydukları Kerkük’ün işgal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu olay Irak’ın toprak bütünlüğünün Türkiye ve bölge için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bölgedeki Türkmenler bu gelişmeye karşı haklı bir mücadeleye başlamışlardır. Türkiye, bu mücadeleye duyarsız kalamaz. Kerkük’te bugün yaşananların 1974 Kıbrıs’ından farkı yoktur. Türkler’in yaşadığı her coğrafya bizim için 1974’deki Kıbrıs’tan farksızdır. Oradaki Türklere ve haklarına sahip çıkmak zorundayız. Yoksa bunun vebali çok ağır olacaktır. Türkiye,bölgeyi kana boğmak isteyen grup ve aşiretlere karşı gerekeni yapmak zorundadır. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya zorlu bir coğrafyadır. Fırsatlarla dolu olduğu için kaçınılmaz riskler de iyi yönetilmek ve büyümeden yok edilmek zorundadır. Büyük Türk Milleti, bu anlamda, hükümetimizin ve parlamentomuzun atacağı tüm adımların arkasında yumruk gibi kenetlenecektir” Yücelen, Kerkük’teki kardeşlerimizin haklarını korumak ve tüm dünyadaki Türklere, ülkemizin kalbinin onlarla beraber attığını göstermek için, sorunu öncelikle diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm yolların denenmesi gerektiğini belirtti.

30.03.2017

TÜGİAD üyeleri, 2017’deki global gelişmeleri ve ekonomiye yansımalarını tartıştı.

TÜGİAD üyeleri, 2017’deki global gelişmeleri ve ekonomiye yansımalarını tartıştı. Dünyanın risk ve fırsat haritası çıkarıldı… "TÜGİAD üyeleri, 2017’de gerçekleşmesi beklenen olası küresel ekonomik ve siyasal gelişmeleri ele almak üzere Bursa’da buluştu.Alanında uzman çok değerli akademisyen, yazar ve araştırmacının sunumlar yaptığı 2 günlük toplantıda ABD’den Çin’e, Afrika’dan Avrupa’ya kadar dünyanın her köşesindeki güncel gelişmeler ele alındı. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, genç iş adamlarından bilgiye dayanarak iş yapmalarını ve global gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi." Türkiye Genç İş adamları Derneği (TÜGİAD) tarafından düzenlenen 2017’de Global Gelişmeler ve Ekonomiye Yansımaları Strateji Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi. TÜGİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde Almira Otel’de düzenlenen panele TÜGİAD’ ın Bursa, Ankara, Ege, Çukurova Şubeleri ve ülke genelinden üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Toplantıyı değerlendiren TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen iş adamları için bilginin önemine değinirken; iş adamlarının küresel ekonomideki gelişmeleri de yakından takip etmek zorunda olduklarını belirtti. Dünyanın farklı köşelerindeki gelişmeleri özetleyen Yücelen, sözlerine şöyle devam etti: “Gerek özel ve iş hayatımızda gerekse devlet işlerimizde uzun vadeli stratejilerimizin olması gerekir. Bu da ancak kapsamlı bilgi ve deneyimin ışığında gerçekleştirilebilir. Zira kısa vadeli hamleler için taktik ve yöntem kurgulamak kolaydır; ama orta vadeli ve uzun vadeli stratejiler oluşturmak için farklı olasılıkları değerlendirmek; hangi durumda ne olacağını kestirebilmek gerekir. Biz de burada çok değerli hocalarımızdan pek çok ülke ve coğrafya ile ilgili bilgiler aldık. Tabi ki bu bilgiler tek başına yeterli olmayacak; ancak hangi ülkede ve coğrafyada iş yapacaksak oraya özel kapsamlı bir çalışma yapmamız gerektiğini biliyoruz.Ancak bu yolla Türkiye ve Türk girişimcileri dünyada hak ettiği yeri alacaktır…” Toplantının ev sahipliğini üstlenen TÜGİAD Bursa Şubesi adına konuşan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Bursa’ nın sahip olduğu sanayi gücü nedeniyle dünyanın her köşesiyle kesintisiz iş ilişkisi içerisinde olduğunu belirten Özkul, “Toplantımızda, küresel ve ulusal ölçekteki gelişmeler ve bunların ekonomiye yansımaları konularında uzman akademisyenler tarafından bilgilendirildik. Toplantı sonrasında ise gerçekleşen TUGİAD Business Network(TBN) sayesinde de TÜGİAD’ lı dostlarımızla kaynaştık ve iş geliştirme fırsatları yakaladık. Oldukça verimli bir program olduğunu düşünüyorum” dedi. Birinci gün gerçekleşen 7 oturumda alanında önemli çalışmalar yapmış uzman akademisyenler farklı ülke ve bölge başlıklarında sunumlar yaptı.Konuşmacılardan Prof. Dr. Ümit Özdağ, ‘Jeopolitik ve Ekonomi’, Prof. Dr. Hasan Köni, ‘Trump Dönemi ABD Dış ve Ekonomi Politikasının Küresel Yansımaları’, Doç.Dr. Ali Asker ‘Putin Rusyasının Geleceği’, Prof. Dr. Konuralp Ercilasun, ‘Asya Pasifik Dünyasının Süper Güç Adayı Çin’, Uluslararası Oturum ve Vatandaşlık Uzmanı Tolga Habalı, ‘Yabancı Yatırımcıyı Teşvikte Vatandaşlık ve Oturum Uygulamaları: Karşılaştırmalı Örnekler’, Doç. Dr. Sait Yılmaz ’21. Yüzyılın Çatışma ve Kazanç Alanı Afrika’, Emekli Diplomat Dr. Hakan Akbulut ‘AB Üyesi Ülkelerde İş Geliştirme-Şirketlerin Görünürlülüğünü Arttıma ve Yatırım İmkanları’ konu başlıklarında önemli bilgileri iş adamlarıyla paylaştı. İkinci gün programı ise 4 oturumla sona erdi. Doç. Dr. Serhat Erkmen,‘Ortadoğu’da Değişen Sınırlar: Tehditler/Fırsatlar’, Dünya Gazetesi Yazarları Hakan Güldağ ve Fatih Özatay, ‘Global Gelişmeler’, Tuğrul Somuncuoğlu,‘Hindistan Asyanın yeni Aslanı mı’, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da ‘Avrupa Öldü,Yaşasın Avrupa; Avrupa Nereye Gidiyor’ konularında bilgiler verdi. Birinci günün akşamı ise TÜGİAD Business Network (TBN) etkinliği düzenlendi. Üyelerin, misafir olan iş dünyası temsilcilerinin ve toplantı konuşmacılarının bir araya geldiği, kartvizit değişimlerinin yapılıp iletişim imkanının yakalandığı toplantıda yüzlerce üye olası iş fırsatlarını değerlendirdi. Ayrıca TÜGİAD ailesine yeni katılan 2 iş adamına da TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen tarafından üyelik rozetleri takıldı. Burada üyelere seslenen TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen: “Bugün burada sizleri görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladım. TÜGİAD ailesi her geçen gün büyüyor. TÜGİAD üyesi olarak birbirimizle iş yapmayı ve birbirimize destek olmayı önemsemenizi istiyorum. İşlerimizde kar etmek elbette çok önemli ancak birbirimizle de iş yapmayı tercih etmeli ve özellikle de iyi insanlarla iş yapmaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.

13.03.2017

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen terör saldırılarını lanetledi ve kurulan tuzağa dikkat çekti

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen terör saldırılarını lanetledi ve kurulan tuzağa dikkat çekti Sonları geldiği için azdılar… TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, son günlerde yaşanan terör saldırılarını ve son olarak da Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere dönük saldırıyı gerçekleştiren teröristleri lanetleyerek; “Teröristler ve onları azmettirenler sonlarının geldiğini fark ettikleri için daha da saldırganlaştılar. İnsanlığa nasıl bir zarar verdikleri umurlarında bile değil” dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ve milletimize başsağlığı; yaralılara da acil şifalar diledi. Vatandaşlarımıza, şehit yakınları için sabır duası çağrısı yapan Yücelen şu açıklamayı yaptı: “Yurdumuz dahili ve harici düşmanlara karşı birlik ve beraberliğini koruma mücadelesi veriyor. Bu mücadelede masum insanlarımızı kaybediyoruz. Son saldırı da dahil olmak üzere saldırılarda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Teröristler ve onları azmettirenler sonlarının geldiğini fark ettikleri için daha da saldırganlaştılar. İnsanlığa nasıl bir zarar verdikleri umurlarında bile değil. Ne yapsalar olmuyor. Türkiye’yi ancak içeriden yıkabileceklerini biliyorlar. Yaratacakları infial ile insanların birbirine saldırmalarını ve birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmelerini amaçlıyorlar. Bunu gerçekleştiremedikleri için saldırganlıkları da artıyor. Dünya üzerinde çok az millet bu denli çok taraflı ve vahşi terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak bu hain saldırılar bizi yıldıramayacak, her zorlukta olduğu gibi bir olan gönlümüz bizi güçlü kılacak, bunu biliyoruz. İçimiz yanıyor. Allah, O'na tertemiz gelen evlatlarımızın analarına, evlatlarına, sevenlerine sabır versin… Bizler üzerimize düşeni yapacağız. Teröristlerin ve onları azmettiren güçlerin istediği tabloyu yaratmayacağız. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bu ülkeyi seven insanların haklarını savunarak muhafaza edeceğiz. Bu bizim milletimize, tarihimize, atalarımıza ve evlatlarımıza borcumuzdur.” TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, TÜGİAD Başkan Yardımcısı Koray Kartal ve TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman ile Yönetim Kurulu üyeleri, şehit ve gazi ailelerinin yanında olmak üzere Kayseri’ye intikal etti.

18.12.2016

AP kararını eleştiren TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı AB ülkelerini uyardı

AP kararını eleştiren TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı AB ülkelerini uyardı Herkes için en iyisi müzakerelerin sürmesidir Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakerelerin dondurulması kararını eleştiren TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, kararın bağlayıcı olmamasına rağmen eğilimi gösterdiğini belirterek “Asıl kararı verecek olan mercilerin sadece eğilimi değil Türkiye’nin gerçeklerini de dikkate alması gerekiyor. 15 Temmuz sonrasında başlayan ekonomik savaşın bir parçası olmak Avrupa Birliğine yakışmaz.” dedi. Kararın, Türkiye’nin AB üyeliğini istemeyenleri sevindirdiğini; Türkiye dostlarını da üzdüğünü belirten Çuhacı Türkiye’nin bu kararı tepkisel değerlendirmemesini istedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, Avrupa Parlamentosu’nun müzakerelerin dondurulması yönündeki kararını eleştirerek asıl kararı verecek olan mercilerin bu eğilimin yanı sıra Türkiye’nin gerçeklerini de dikkate almasını istedi. Hükümete de seslenen Çuhacı, kararın Türkiye’nin tam üyeliğini istemeyen bir grubu sevindirdiğini ancak Türkiye dostlarını da üzdüğünü söyledi. AP kararını değerlendiren Çuhacı; son günlerdeki gelişimi izleyen herkesin bu kararı beklediğini ve kararın sürpriz olmadığını dile getirerek şu açıklamayı yaptı: “AB-Türkiye ilişkilerini son dönemde olumlu yönde seyretmediği bir gerçek ve süreci izleyenler için bu karar sürpriz olmadı. Kararın bağlayıcı olmaması önemli… Nihai kararı verecek olanların sadece buradaki eğilimi değil Türkiye’nin gerçeklerini de dikkate alacağını düşünüyorum. Neticede son olarak Brüksel’de ve Paris’te gerçekleşen terör olaylarından sonra AB ülkelerinin nasıl bir refleks gösterdiğini unutmayalım. Bu ülkelerin hiçbirinde bir terör örgütü, darbe girişiminde bulunmadı. 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe planlayanlar, başarısız olunca akabinde bir ekonomik savaş başlattılar. Alınan kararla bu sürecin bir parçası olmak Avrupa Birliği’ne yakışmaz. Türkiye, halen sadece mülteciler açısından değil, istikrarsız bir bölgedeki terör dalgası bakımından da AB ülkeleri için güvencedir. AB ülkelerinin Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermesi bu nedenle önemlidir. Bizler işadamları olarak dünyanın her köşesiyle ilişkilerimizin gelişmesi için çalışıyoruz. AB Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. İhracat ya da ithalat anlamında AB ülkeleri ve Türkiye birbirleri için çok değerli partnerlerdir. Herkesten, sorunları tepkisel şekilde tırmandırmak yerine çözmek üzere tartışmalarını bekliyoruz. Biz de geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de üzerimize düşenleri yapacağız. G20 YEA dönem başkanlığı yapan ve Jeune gibi sivil toplum kuruluşlarında önemli sorumluluklar üstlenen TÜGİAD için bu konunun hassasiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin sadece AB değil diğer ülkelerle de işbirliğini geliştirmesi bizim için çok değerlidir.”

25.11.2016

Türkiye Genç İşadamları Derneğinde ilk kez bir iş kadını şube başkanı seçildi

Türkiye Genç İşadamları Derneğinde ilk kez bir iş kadını şube başkanı seçildi TÜGİAD Gül açtı… Türkiye Genç İşadamları Derneği Çukurova Şubesi Genel Kurulu’nda, TÜGİAD tarihinde ilk kez bir işkadını şube başkanı seçildi. TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, her kesimden işadamının üye olduğu TÜGİAD’da çalışan ve üreten her üyenin her kademede sorumluluk aldığının altını çizdi. TÜGİAD’ın ilk kadın şube Başkanı Gül Akyürek de tüm üyelerin desteği ile ve tek liste aday olmanın gurur verici bir olgunluk olduğunu söyledi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) tarihinde ilk kez bir iş kadını şube başkanı seçildi. TÜGİAD Çukurova Şubesi Genel Kurulunda Gül Akyürek, şube üyelerinin oybirliği ile şube başkanı seçildi. TÜGİAD YİK Başkanı Ali Yücelen her kesimden genç işadamlarının bir araya geldiği TÜGİAD’da çalışan ve üreten herkesin her anlamda sorumluluk aldığını söyledi. TÜGİAD’ın ilk kadın şube başkanı Gül Akyürek’in görevi Armağan Öner’den teslim aldığı genel kurulda sivil toplumun önemi vurgulandı. TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, TÜGİAD’ın şube genel kurullarının örnek bir olgunluk içinde gerçekleştiğini belirterek, Çukurova şubesinin girişimcilerin önünü açan adımlar attığını söyledi. Girişimciliğin Türkiye’nin tüm önemli sorunlarını çözümü olduğunun altını çizen Çuhacı bunun için gençlere ve gençliğe inanmak gerektiğini söyledi. Başkanlık görevini devrederken yaşadığı gururu ve duyduğu güveni dile getiren TÜGİAD Çukurova Şubesi eski Başkanı Armağan Öner, konuşmasında TÜGİAD'ın Mersin ve Çukurova bölgesinde önemli çalışmalara imza attığını belirterek; “Sadece Mersin değil, tüm Çukurova'yı ilgilendiren gerek sosyal, gerek ekonomik olsun bütün konulara müdahil olmaya çalıştık.” dedi. Mersin'in Türkiye'nin bütününü en güzel temsil eden ve Anadolu'daki varlığımızın en güzel yansıması olduğunu belirten TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Yücelen ise, 'Şu anda Türkiye'deki üretimin neredeyse yüzde 70'i İstanbul havzasından yapılıyor ve hala eğitim için, iş için İstanbul'a göç devam ediyor. Türkiye, ekonomisini son olaylara kurban vermek istemiyorsa, bütün enerjisini ve gücünü Anadolu'ya verip, özellikle liman şehirlerinde başlayan bir hamle ortaya koymak zorundadır.” dedi. Türkiye’nin yaşadığı zorlu günlerde STK’lara güvenin azaldığı bir dönemde TÜGİAD’ın öneminin arttığının altını çizen Yücelen, TÜGİAD’ın bu anlamda sorumluluk sahibi bir STK olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesinin umut verici olduğunu söyledi. Başkanlık görevini devralan Gül Akyürek, “Herşeyden önce tek aday olmak benim için büyük bir onurdur. TÜGİAD'ın vizyonu Türk genç girişimcisinin dünyadaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmaktır. Biz de Çukurova şube yönetimi olarak bölgemizi temsil etmek ve Türkiye'ye açılan yüzü olmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. TÜGİAD Çukurova olarak önümüzdeki süreçte çok önemli projelere imza atacağız' dedi. TÜGİAD Çukurova Şubesi Genel Kurulu’nda şube Başkanlığında Gül Akyürek seçilirken yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine de şu isimler seçildi. ASİL YÖNETİM GÜL AKYÜREK, ZEYNEP AYSALAR, CAN GAZEL, SONER SERTTAŞ, FUAT CEMALİGİL, RASİM NARİN, FIRAT SARIBIYIK, İLKER OVACILLI, HALUK İNANOĞLU YEDEK YÖNETİM MERT UĞURSES, EMİR BOZKAYA, AFŞİN KÜÇÜKOĞLU, MELİK AĞAOĞLU, İLKER AKYÜREK, MUSTAFA YÜCELEN, MELİH MÜRŞİTOĞLU, SELAHATTİN MISTIKOĞLU, MELİH AYDOĞDU ASİL DENETİM A. ARMAĞAN ÖNER, ÖZLEM KOŞAR, HASAN CEM AŞÇIOĞLU YEDEK DENETİM NEBİL TAŞÇI, ŞADAN ZAFER KÖKSAL, ONUR OCAK

07.10.2016

G20 YEA Dönem Başkanlığını Çin’e devreden TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı

G20 YEA Dönem Başkanlığını Çin’e devreden TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı “İşadamları sadece finansal konuları değil Terör gibi küresel sorunları da tartışmalı” G20 YEA dönem başkanlığını 4-7 Eylül Şangay ve 8-10 Eylül tarihlerinde Çin'in Beijing kentinde Çin’e devreden TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı burada yaptığı konuşmasında işadamlarının tek sorumluluklarının finansal konular olmadığını söyledi. Başta terör olmak üzere pek çok küresel sorunu işadamlarının da politikacılar gibi tartışması gerektiğini belirten Çuhacı, karanlık güçlerin emrindeki Fetö Terör Örgütünün darbe girişimine karşı tüm Türkiye’nin karşı durarak bu darbe girişimini engellediğini anlattı. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, 4-7 Eylül Şangay ve 8/10 Eylül 2016 tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin’de düzenlenen G20 YEA (Genç Girişimciler İttifakı) toplantısında dönem başkanlığını Çin’e teslim etti. Başkanlık görevini teslim ederken Türkiye’nin dönem başkanlığını değerlendiren Çuhacı, bu süreçteki tüm paydaşlara ve özellikle Türkiye ve Çin görev güçleri ve yönetim kadrolarına teşekkür etti. Uzun yıllardır gerçekleştirdiği zirvelerde girişimciliğin önemi vurgulayan G20 YEA Genç Girişimciler İttifakı, büyük-küçük ölçekli tüm girişimleri ve özellikle genç-kadın girişimcileri ve KOBİ’leri destekliyor. Bu girişimcilerin, Küresel Değer Zinciri içindeki avantajlarını, değerlerini artırma, mobilite oranlarını yükseltme adına özellikle düşük gelir düzeyindeki gelişmekte olan ülkelere yönelik politikaları destekleyen G20 YEA, aynı zamanda bu yıl güçlü dijital ticaret ve Elektronik Dünya Ticaret Platformu’na yönelik önerileri ile B20 politikalarına da katkıda bulundu. Girişimcilik kültürünün iş istihdamı yaratma ve ekonomik büyüme için önemli bir faktör olduğunu savunan G20 YEA, G20 Girişimcilik Eylem Planı ile bu önerileri taahhüt ederken “G20 Ekonomilerinde Girişimcilik Araştırma Merkezinin” kurulmasında Çin’in desteğini kazanmış durumda. Dünya ekonomisinde girişimciler için süreçleri daha da hızlandıracak çözümler bulacaklarını belirten Çuhacı, bir yıl önce İstanbul’da yapılan zirvede büyük umutları olduğunu; bugün dünya genelinde girişimcilik kültürü ile ilgili farkındalığın yükseldiğini belirtti. Girişimciler arasında geçtiğimiz dönemde verimli bir işbirliği yaratmaya çalışırken ortak güçlükleri deneyimlediklerini belirten Çuhacı sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl boyunca küresel terörizm, ekonomik krizler ve sosyal değişimler bütün toplulukları ve devletleri doğrudan etkiledi. İşadamları olarak sadece finansal sorumluluklarımız yok. Bunlar gibi küresel konularda da sorumluluklarımız var. Terörizm hem G20 üyesi ülkeler hem de diğer ülkeler için küresel bir sorundur. Hepimiz geçen yıl Nice, Orlando, İstanbul, Brüksel, Paris, Ankara, Dakha, Bağdat ve diğer kentlerde korkunç saldırılara tanık olduk.” Fetöcü darbe girişimi 2023 hedefleri için bizi durduramaz Tüm bunların yanı sıra Türkiye’nin önemli güçlükler yaşadığının altını çizen Çuhacı; Türkiye içinde ve dışında terör örgütleri ile mücadele edildiğini ve bu süreçte bir de Fetö Terör Örgütü ile ilgili sorunların başladığını söyledi ve son dönemi G20 YEA üyelerine şu sözlerle anlattı: “Türkiye, darbe girişiminden bu yana son 2 ayda zorlu bir gündeme sahipti. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, tüm siyasal partiler ve tüm milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana kadrosu, iş dünyası, sivil toplum, medya ve genel olarak vatandaşlar Türkiye demokrasisinin arkasında durdular ve darbe girişimini birlikte engellediler. Yaşadıklarımız terörist organizasyon Fethullah Gülen’in bürokrasi, iş dünyası, eğitim ve diğer bağlantılarının bir denemesiydi. Fetö için çalışan karanlık güçler, etkili olduklarını düşündükleri her yerde istikrarsızlık yaratmaya çalıştılar. G20 üyesi dostlarımızın da desteğiyle, ortak düşmanlarımız olan terör örgütleriyle savaşta daha güçlü olacağız. Terörist organizasyonlar insanlığın ortak düşmanıdır. IŞİD ne kadar insanlık düşmanıysa, Suriye’deki boşluktan faydalanan PYD de aynı derecede insanlık düşmanıdır. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaksızın bütün dünya topyekün mücadele etmelidir. Küresel terör sorununa küresel çözümleri işadamlarının da politikacılar gibi konuşması gerektiğine inanıyorum. Bu çerçevede, 2017’de Almanya, 2018’de de Arjantin’de yapılacak G20 ve G20 YEA zirvelerinde, terörle mücadele ve sosyal uyum konularında genç girişimcileri daha büyük sorumlulukların beklediğini de vurgulamak istiyorum. Tüm gelişmelere rağmen sağlam temeller üzerinde bulunan Türkiye ekonomisinin yatırım iklimini günden güne daha da iyileşiyor ve 2023 hedefleri için biz işadamları hükümetimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.”

03.09.2016

TÜGİAD G20 zirvesinde 15 Temmuz ve Feto Terör Örgütünü Anlatacak

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı G20 YEA Dönem Başkanlığını Çin’e devrediyor. TÜGİAD G20’de 15 Temmuz’u anlatacak TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı başkanlığındaki TÜGİAD heyeti, G20 YEA dönem başkanlığını Çin’e devretmek üzere Çin’e gidiyor. TÜGİAD Başkanı Çuhacı, bu sene Çin’de gerçekleştirilecek olan G20 toplantılarında liderlerin ikili zirvelerinde Suriye’nin de konuşulacağını, ama kendi gündemlerinin 15 Temmuz ihaneti ve Feto Terör Örgütü olduğunu söyledi. G20 zirvesinde büyüme, finansman, kapsayıcı kalkınma ve G20 YEA zirvesinde de zeki veri ve yıkıcı girişimcilik gibi konular ele alınacak. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, G20 YEA (Genç Girişimciler İttifakı) dönem başkanlığını Çin’e teslim etmek üzere bu ülkeye gideceklerini belirterek bugüne kadar yaşanan süreci anlattı. G20 zirvesinin gündeminde büyüme, finansman ve kapsayıcı kalkınma gibi konuların ele alınacağını belirten Çuhacı, zeki veri ve yıkıcı (olumlu anlamda) girişimcilik konularının ele alınacağı G20 YEA zirvesinde 15 Temmuz darbe girişimini ve Feto Terör Örgütünü katılımcılara anlatacaklarını belirtti. Geçen sene Avusturalya’dan teslim aldıkları G20 YEA dönem başkanlığı süresince dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen hazırlık toplantılarına başkanlık yaptıklarını ve Çin zirvesinin hazırlanmasında Çin’li ekiple işbirliği yaptıklarını belirten Çuhacı şunları söyledi: “Çok başarılı bir dönem geçirdik. Bizim ana gündem maddemiz gençler ve girişimcilik. Dolayısıyla politika, ayrımcılık gibi kavramlar bize çok uzak. Bizim açımızdan bakıldığında aslında dünya üzerindeki sorunların çözümü girişimcilikte yatıyor. Açlık, işsizlik, evsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik… Tüm bu sorunların çözümü girişimcilikte… Hatta bir adım daha ileri giderek söyleyebilirim ki, girişimcilik bu sorunların yaşanmasını da engelleyecek kadar etkilidir. Bu nedenle Türkiye’deki zirvede gündeme aldığımız girişimciliğin küresel ölçekte desteklenmesi ve özellikle G20 ülkeleri tarafından uygulanması öngörülen girişimcilere vize serbestliği uygulaması bu anlamda çok önemli…Türkiye’de gündeme getirdiğimiz bu uygulamayı bu süreçte geliştirdik ve Çin zirvesinde bazı kararların alınmasıyla öneri daha da somutlaşacak.” G20 YEA katılımcılarına Türkiye Ekonomisi ile ilgili güncel veriler de verileceğini belirten Çuhacı; özellikle 15 Temmuz sonrası bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının adeta darbecilerle işbirliği yaparcasına hareket etmelerine rağmen ekonomideki tablonun onların gösterdiğinden daha iyi olduğunu ve hükümetin yatırımlara her türlü desteği vermeye devam ettiğini anlatacaklarını söyledi. 15 Temmuz ve Feto Terör Örgütü anlatılacak 15 Temmuz darbe girişiminin dünyaya daha etkili anlatılması gerektiğini belirten Çuhacı, bazı ülkelerin ya da kişilerin gerçekleri duymak istememesine rağmen bu konuda ısrarcı olacaklarını belirtti. G20 YEA’da 15 Temmuz ile ilgili gerçekleri ve Feto terör örgütünü anlatacaklarını söyleyen Çuhacı sözlerine şöyle devam etti: “Bazıları yaşadıklarımızı Türkiye’ye özel sanıyor, o nedenle hak ettiği önemi vermiyorlar. Oysa bu yapılanma Türkiye dışında da çok geniş bir coğrafyada etkili. Pek çok ülkede okulları, şirketleri var ve günden güne de güçleniyorlar. Hizmet ettikleri karanlık güçlerin bu ülkelerde istikrarsızlık yaratma, 15 Temmuz benzeri darbe ile yönetimi ele geçirme gibi girişimleri olabilir. Yaşadıklarımızı ve deneyimlerimizi anlatmak bizim sorumluluğumuz. G20 YEA oturumuna katılan ülke temsilcilerine hem kendi ülkelerinde hem de başta Asya ve Afrika ile bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yapılanmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini anlatacağız.” Türkiye’nin G20 YEA dönem başkanlığı sürecinde başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirerek çıtayı yükselttiğinin altını çizen Çuhacı, Türkiye’nin deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşarak sonraki zirvelerin de bu deneyimden yararlanmasını sağladıklarını belirtti.

01.09.2016

TÜGİAD Gaziantep Terör Saldırısını Lanetledi

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı Gaziantep saldırısını yapan ve yaptıranları lanetledi Türkiye’yi teröre boğmak istiyorlar TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, Gaziantep’teki canlı bomba saldırısını yapanları ve yaptıranları lanetleyerek; “Kim oldukları artık çok belli olan odaklar ülkemizi teröre boğmak istiyor. Toplumu kutuplaştırmak istediler ama 15 Temmuz’dan sonra milletimizin sergilediği birlik bu oyunu bozdu. Milletimizle ve devletimizle beraber terör odaklarına karşı bu dik duruşu her saniye sergileyeceğiz.” dedi.Çuhacı saldırıda ölenlere Allah’tan rahmet ve Türkiye’ye başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, Gaziantep’teki canlı bomba saldırısını yapanları ve yaptıranları lanetledi. Artık kim olduğunu herkesin bildiği odakların Türkiye üzerinde kanlı oyunlar oynadığını belirten Çuhacı, terör örgütlerinin bu güçlerin maşası olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “Gaziantep’te teröristler bir düğünü kana boyadı. Kim oldukları artık çok belli olan odaklar ülkemizi teröre boğmak istiyor. Bunu yaparken kendine göre bazı hedefleri varmış gibi görünen terör örgütlerini kullanıyorlar. Bugün artık hepimiz bu terör örgütlerinin ne halk, ne din ne de etnik bir amaçları olmadığını; bu odakların oyuncakları olduklarını biliyoruz.Toplumu kutuplaştırmak istediler ama 15 Temmuz’dan sonra toplumun farklı kesimlerinin verdiği birlik ve beraberlik yanıtı bu oyunlarını bozdu. Akabinde teröristler tehditler savurmaya devam etti. Kimse benim terörüm iyidir seninki kötüdür diyemez. Türkiye’ye düşen, 15 Temmuz’dan beri sergilediği güçlü birlik ve beraberlik tablosunu daha da pekiştirmektir. Milletimizle ve devletimizle beraber terör odaklarına karşı bu dik duruşu her saniye sergileyeceğiz. Herkese bu anlamda büyük sorumluluk düşüyor. Devleti neredeyse ele geçiren bir diğer terör örgütünün sistemden tamamen kazınması gerekiyor. Türkiye terör örgütlerinin cirit attığı bir coğrafya olmaktan acilen çıkartılmalıdır. Bu hem Türkiye’nin hem de pek çok alanda işbirliği yaptığı ülkelerin yararınadır. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek terörü körükleyenlere açık alan bırakmamalıyız. Diplomaside de doğru adımlar atarak teröre karşı açtığımız cepheyi büyütmeliyiz.” Saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet,yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen TÜGİAD Başkanı Çuhacı,yaralılara da acil şifalar diledi.

21.08.2016

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı Türkiye’nin önemli bir sınav verdiğini belirtti.

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı Türkiye’nin önemli bir sınav verdiğini belirtti. Türkiye için birlik zamanı TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, askeri darbe girişiminin gerçekleştiği sıralarda darbeye karşı açıklama yapan ilk STK’lardan biri olduklarını belirterek yaptığı açıklamada, herkesten sağduyulu hareket etmesini istedi ve “Kaybedeceklerimiz çok fazla… İnsanlarımızı ve demokratik değerlerimizi korumalıyız. TBMM gibi halkın iradesinin sembolünün bombalanması kabul edilemez. Darbecilerin en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz.” dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, Türkiye’nin bu tarz bir askeri kalkışmayı hak etmediğini belirterek, kamusal alanda terör estiren ve halkın iradesine saldıran darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. “Bir gecede çok şey kaybettik ama demokrasinin değerini anladık” diyen Çuhacı herkesi soğukkanlı olmaya davet ederek şunları söyledi: “Akşam saatlerinde başlayan ve ne olduğunu gece saatlerinde anlayabildiğimiz darbe girişimi gerçekten endişe vericidir. Sabah saat 03 sıralarında darbe girişimine karşı çıkan ilk STK’lardan biri olarak tablonun netleşmeye başladığı saatlerde açıklamamızı yeniliyoruz. Emir komuta zincirinin kırıldığı bir darbe girişim ile karşı karşıya olduğumuzu üzülerek teşhis etmiş bulunuyoruz. Biz, ülkemizdeki her sorunun anayasa ve yasalar çerçevesinde, demokratik teamüllerimizi ve değerlerimizi koruyarak çözmekten yanayız. Türkiye olarak kaybedecek çok fazla şeyimiz var. İnsanlarımızı ve demokratik değerlerimizi korumalıyız. Asker, polis, sivil halk her kim olursa olsun ülkemizin insanlarının birbirine düşmemesi için tüm görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak demokrasimize ve ülkemize sahip çıkmalıyız. Türkiye tüm unsurlarıyla demokrasiye sahip çıkmış ve gereğini yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. TBMM gibi halkın iradesinin sembolünün bombalanması kabul edilemez. Demokrasimize ve halkımızın iradesine sahip çıkıyoruz; halkımızın iradesine saldırı anlamı taşıyan bu darbe girişimini kınıyoruz. Darbecilerin, yetkili mahkemeler tarafından en ağır cezalarla yargılanmasını bekliyoruz.”

18.07.2016

Ekonomiye can verelim

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı krizi fırsata dönüştürmeye davet etti. Ekonomiye can verelim TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, uzun süredir sadece siyaset, kriz, terör, darbe konuşulan Türkiye’de iş dünyasının önemli bir sıkıntı yaşadığını belirterek; “Olumlu bir gündeme ihtiyacımız var. Siyaset, polemik, terör, darbe değil; yatırım, istihdam, ihracat konuşmalıyız” dedi. Türkiye’nin her kesimiyle beraber darbecilere karşı birlik olduğunun altını çizen Çuhacı hükümetten bu ortamdan yapısal reformlarla ekonomik bir atılım beklediklerini söyledi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, darbe girişiminin belirlediği gündemin iş yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek Türkiye’nin daha olumlu bir ajandaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Hükümetten hızlı hareket ederek ekonomik reformları yaşama geçirmesini isteyen Çuhacı krizin fırsata dönüştürülmesini istedi. Uzun süredir seçimler, terör olayları, gergin siyasal ortam gündemiyle fırtınalı bir gündemde yol almaya çalışan Türkiye ekonomisinin artık olumlu bir ajandaya ihtiyacı olduğunu belirten Çuhacı; “Olumlu bir gündeme ihtiyacımız var. Siyaset, polemik, terör, darbe değil; yatırım, istihdam, ihracat konuşmalıyız” dedi. Darbe girişimi ardından ekonomik dalgalanmaları analiz eden Çuhacı’nın açıklaması şöyle: “Acı ama gerçek, bir darbe girişimi oldu, canlarımızı kaybettik… Masum askerlerimizi tatbikata gidiyoruz diye kışlalarından çıkartan hainler yaptıklarına kendileri bile inanmıyordu ki askerlerimizi ve halkımızı kandırmaya kalktılar. Türkiye birlik ve beraberlik içinde darbecilere karşı koydu… Hiçbir kesimden destek alamayan darbeciler de kısa sürede enterne edildiler. Ülkemize ve demokrasimize sahip çıktık. Bu darbe girişimi ekonomiye zarar vermesinin engellenmesi lazım. Zaten aylardır olumsuz bir gündem içinde boğulan iş dünyası, üstüne üstlük bir de darbe girişimi ile iyice sıkıntıya düştü. Böyle bir kriz ortamını fırsata çevirmeliyiz. Hükümetimizin derhal etkili önlemler alarak iş dünyasını rahatlatmasını bekliyoruz. Yapısal reformlar derhal yaşama geçirilmelidir. Yatırım destekleri ile ilgili çalışmalar hızla ekonomiye yansımalıdır. Tüm bankalar reel kesime nitelikli finansman sağlamalıdır. MB istikrarı sağlamak ve piyasanın olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla attığı adımlar tarafımızca takdirle karşılanmıştır. Bu doğrultuda bankaların şubelerine vermiş oldukları talimatların dikkatlice takip edilerek ekonomimizin ve KOBİ’lerimizin yanlış uygulamalar sonucu telafi edilemeyecek zararlara uğramaları engellenmelidir. Büyük zararlar yaşamamak adına piyasanın TL ile fonlanmasından özellikle imtina edilmemesi gerekiyor. Kredi Garanti Fonu’nun KOBİ Garanti Fonu olarak bu anlamda etkili olacağını belirtmiştik. Her türlü yatırım ve istihdam ortamı rahatlatılarak iş dünyasının nefes almasını sağlamamız lazım. Yıllardır vergilerini zamanında ödediği halde son dönemde vergilerini ve SGK primlerini aksatmak zorunda kalanlara karşı verimli çözüm önerileri getirilebilir. Zamanında vergilerini ödeyenlere belirli bir yüzde indirim uygulanabilir. Vergisini ödediği halde dönemsel sıkıntıya düşenlere destekler verilebilir. Hükümetimiz, Türkiye’de üretilen mal ve hizmetlere pozitif ayrıcalıklar verebilir. Toplumun her kesiminin sahip çıktığı devletimiz şimdi toplumun her kesimine karşı ekonomik önlemleri almalıdır. Demokrasi zenginlik rejimidir, insanlara zenginlik dağıtmalıdır.” Çuhacı, TÜGİAD olarak ekonominin genç ve dinamik unsurları olarak bu süreçte her türlü yatırım ve istihdam hareketiyle Türkiye için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

16.07.2016

TÜGİAD tarafından gece 3'te yapılan açıklama: TÜGİAD Türkiye’yi iç savaşa götürecek bir kaosa izin verilmemesini istedi

TÜGİAD tarafından gece 3'te yapılan açıklama: TÜGİAD Türkiye’yi iç savaşa götürecek bir kaosa izin verilmemesini istedi Kaybedecek çok şeyimiz var TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, askeri darbe girişimi üzerine yaptığı açıklamada, herkesten sağduyulu düşünmesi ve hareket etmesini isteyerek; “Kaybedeceklerimiz çok fazla… İnsanlarımızı ve demokratik değerlerimizi korumalıyız. TBMM gibi halkın iradesinin sembolünün bombalanması kabul edilemez.” dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, Türkiye’de yaşanan askeri darbe girişimiyle ilgili olarak endişelerini dile getirerek Türkiye’nin böyle bir resmi hak etmediğini dile getirdi. Herkesi soğukkanlı olmaya davet eden Çuhacı’nın açıklaması şöyle: “Akşam saatlerinde başlayan ve ne olduğunu gece saatlerinde anlayabildiğimiz darbe girişimi gerçekten endişe vericidir. Emir komuta zincirinin kırıldığı bir darbe girişim ile karşı karşıya olduğumuzu üzülerek teşhis etmiş bulunuyoruz. Biz, ülkemizdeki her sorunun anayasa ve yasalar çerçevesinde, demokratik teamüllerimizi ve değerlerimizi koruyarak çözmekten yanayız. Türkiye olarak kaybedecek çok fazla şeyimiz var. İnsanlarımızı ve demokratik değerlerimizi korumalıyız. Asker, polis, sivil halk her kim olursa olsun ülkemizin insanlarının birbirine düşmemesi için tüm görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak demokrasimize ve ülkemize sahip çıkmalıyız. TBMM gibi halkın iradesinin sembolünün bombalanması kabul edilemez. Demokrasimize ve halkımızın iradesine sahip çıkıyoruz; halkımızın iradesine saldırı anlamı taşıyan bu darbe girişimini kınıyoruz.”

16.07.2016

Terör dünyadan ilelebet yok olmalı!

Teröristler içinTürkiye, Fransa, Irak, Belçika, Suudi Arabistan veya Amerika arasında bir şeyfark etmiyor, Terör dünyadan ilelebetyok olmalı! TürkiyeGenç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, bu insanlık dışı terörsaldırılarına karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele vermediğimiz takdirdesonunu getirmenin mümkün olmadığını belirtti. Bu hain saldırı bir kez dahagösterdi ki terör örgütleri nazarında hangi ülke olduğunun bir önemi yok. Türkiye Genç İşadamları Derneği(TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, Fransa’nın Nice şehrinde Ulusal Gün kutlamalarıesnasında gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı. Yüzeyakın insanın hayatını kaybettiği saldırı sonrasında bir açıklama yapan Çuhacışunları söyledi: “Ne yazık ki Tüm insanlığın lanetlediği bir teröristsaldırı daha gerçekleştirildi. Terörün her defasında başka kayıplara sebep olanbu eylemlerini lanetliyoruz. Masum insanların hayatını kaybettiği busaldırıların sonunun gelmesi ülkelerimiz ve ilişkilerimiz açısından büyük önemtaşıyor. Yaşanan terör eylemlerini sıklığı hiçbir suretle bu eylemlerinormalleştiremez. İnsan hayatının hiçe sayıldığı, korkunun hakim kılınmaya çalışıldığızamanlardan geçiyoruz. Ülkeler arası dayanışmanın had safhada olması gereken bugibi zamanlarda işbirliğinin ön planda tutulması gerektiğine inanıyorum. “ Terörün dini, ırkı ve milliyetiyoktur diyen Çuhacı, bu aşağılık eylemi gerçekleştirenlerin ise insanlıkla birilgisi olamayacağını belirtti. RahmiÇuhacı; saldırıda yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yakınlarına dabaşsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.

15.07.2016

Arda Işık

TÜGİAD Ege Şubesi Kurucu üyelerinden XL Architecture firmasının sahibi Arda Işık, Paris merkezli DNA Paris Design Awards’ta iki ayrı ödülün sahibi oldu. Üyemiz, İrme Elektrik Genel Merkez Binası projesi ile “Grafik Tasarım/Renkli Proje” kategorisinde “Honourable Mention” ödülünü ve Withco Paylaşımlı Ofis ve Ortak Çalışma Alanı projesi ile “Mimarlık/Yenileme” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Melih Sebastien Durmuş

TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş’un Başkanlığını yaptığı, 1999 yılında kurulan Altekma Spor Kulübü 2019-2020 sezonunda Efeler Ligine çıkmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Tolunay Yıldız

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkan Vekili Tolunay Yıldız’ın CEO’su olduğu YEO Group, TET Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tasarından hazırlanan ‘’İhracat Onur Listesi’nde ilk 100’de yer almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Özgür Erdem İncesu

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Erdem İncesu tarafından kurulmuş olan PREMAR Gayrimenkul Danışmanlığınca Dernek üyelerimize ve referanslarına özel şartlar sağlanacaktır.

Oğuzhan Küçükoğlu

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Küçükoğlu'nun firması Toyota Aktoy Plaza Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasında, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020" ödülünü alan şirketlerden biri oldu. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Gül Akyürek Balta

TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Sn. Gül Akyürek Balta'nın Türkiye'nin ilk kadın organize sanayi bölgesi başkanı olduğu Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi'nin Temel Atma Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Ersin Yazıcı

TÜGİAD Bursa Şube Denetleme Kurulu Üyesi Ersin Yazıcı, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ali Güral

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güral’ın, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Güral Şirketler Grubu’na ait olan Güral Premier Otelleri, Finlandiya’da düzenlenen World Luxury Hotel Awards’ta iki ödül aldı. Güral Premier Tekirova oteli ‘’Avrupa’nın En İyi Her Şey Dahil En Lüks Aile Oteli’’ ödülünü alırken, Güral Premier Belek oteli ‘’Türkiye’nin En İyi Kıyı Oteli’’ ödülünü kazandı. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Nur Gül Arslan

TÜGİAD Bursa Üyesi Nur Gül Arslan, İçmimarlar Odası Bursa Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu sonucunda tekrar Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Yılmaz Doğan

TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Yılmaz Doğan kurucu ortağı olduğu Qzens Furniture & Design için tasarladığı ürünlerle, 100’den fazla ülkeden 18,450 tasarım başvurusunun yarıştığı, 250 uluslararası tasarımcı ve akademisyenin jüri olarak 110 ayrı kategoride değerlendirme yaptığı, dünyanın en büyük jürisine sahip tasarım yarışması “A DESIGN AWARD”dan; 3 Silver (ikincilik) ve 1 Iron (dördüncülük) ödülü kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Hüseyin Köksal Çınar & Furkan Yücel Çınar

TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Köksal Çınar ve TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Furkan Yücel Çınar’ın Grup Firmaları HC Tek Savunma LTD. ŞTİ. ‘nin ürettiği otomatik namlu temizleme cihazı ‘ÇINGI’ için Savunma Sanayi Başkanlığı’nın İştiraki olan SSTEK A.Ş. ile Tedarik Anlaşması imzalanmıştır. Üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

S. Emre Gencer

TÜGİAD Bursa Üyesi Sayın Emre Gencer, 20 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Makine İmalatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Nilüfer Çevikel

TÜGİAD Başkan Yardımcısı Sayın Nilüfer Çevikel, 13 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen DOSABSİAD Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Özgür Erdem İncesu

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Erdem İncesu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda Çankaya Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Barış Gül

TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Barış Gül, 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) Güney Marmara Şubesi Olağan Genel Kurulu sonucunda tekrar Başkan seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Sıdıka Baysal

TÜGİAD Merkez Üyemiz Sayın Sıdıka Baysal, 2019 Ocak ayı itibarıyla Uluslararası Barolar Birliği Avrupa Bölgesi Forumu’nun ilk Türk Eş-Başkanı olarak atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.