Basın Bültenleri

Türkiye'de Şirket Kuruluşunda Hedef Tam Dijitalleşme Olmalı

Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, yayımlanan 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu' ile ilgili açıklamasında Türk Ticaret Kanununda Mart ayında gerçekleştirilen 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi' ile ilgili değişikliğe dikkat çekti. Yücelen, şirket kuruluşunda tam dijitalleşme hedefinin Türkiye için erişilebilir bir hedef olduğunu kaydederek; "Türkiye’nin hedefi tam dijital ortamda, girişimcinin fiziken başka bir yere gitmeksizin, online şirket kurmasına uygun bir modeli hayata geçirmek olmalı" dedi. Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliğin, yatırım ortamını iyileştirmek amacında olduğunu, ancak bazı uygulamaların amaca hizmet etmediğini ifade ettiğini kaydeden Yücelen, “Örnek olarak, kuruluş sözleşmesi ve imza beyannamelerinin noter değil de ticaret sicil müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda yapılmasına dair gerçekleştirilen değişiklikle ilgili gelinen noktada dahi amaçtan uzaklaşıldı. Şirket kurucusunun bizzat kendisinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde olma zorunluluğunun da zaman kaybına neden oluyor. Daha önce noterlerde tasdik edilen imza beyanının, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde daha yüksek fiyata tasdik edilmeye başlandı. İşe başlamanın en önemli aşaması olan şirket kuruluşunun kolaylaştırılmasının, bürokrasiyi ve zahmeti arttırarak sağlanmayacağı açıktır' dedi. “Dünya Bankası İş Ortamı Raporunda Türkiye 60. Sıradan 43. Sıraya Yükseldi” Yıllık olarak kamuoyu ile paylaşılan ve iş yapma kolaylığı hususunda uluslararası bir kaynak olma hedefi bulunan raporla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yücelen, geçen yıl 190 ülke içinde 60’ıncı sırada olan Türkiye’nin yeni raporla birlikte sırasının 43'e; yine aynı yılda 70 olan puanının bu sene 74.3’e yükselmesinin, önemli bir performans anlamına geldiğini düşündüklerini aktardı. “İşe başlamak 7 günü buluyor” Farklı kriterler bazında yapılan değerlendirmelerin yer aldığı raporla ilgili Yücelen, bir diğer önemli bir bulgunun da “işe başlama” olduğunu söyledi. İşe başlama göstergesinde Türkiye’nin 80 olan sırasının yeni raporda ancak 2 sıra yükselerek 78 olduğuna dikkat çeken Yücelen, "Genel sıralama olan 43 ile kıyaslandığında Türkiye’nin işe başlama sırası olan 78 oldukça düşük bir performans. Kişi başına gelirin yüzde 12.8’ine denk gelen işe başlama maliyeti yeni raporda 2019 yılında yüzde 10.6’ya inmiş. Ancak halen Türkiye’de işe başlamak için ortalama 7 güne ihtiyaç duyuluyor” şeklinde konuştu. “Girişimciliğin ilk kapısı: İşe başlama” Girişimciliğin ilk kapısının işe başlamak olduğunu belirten Yücelen, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Ekonomik kriz ve belirsizliklerin ardından ülkeler kendi yatırım ortamlarını, iş yapış şekilleri ve süreçlerini iyileştirerek öne çıkmayı hedeflerken, geçen ay açıklanan rapor bu anlamda Türkiye'nin de ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor. Konuyla ilgili ekonomide dijitalleşmenin, akıllı üretimin, akıllı şehirlerin konuşulduğu bir dönemde, dijitalleşmenin hayatın her noktasında önem taşıyor. Türkiye’de şirket kuruluşunun da tamamen dijitalleşmesi gerekiyor. Girişimcinin fikir boyutundan çıkıp ete kemiğe büründüğü ilk nokta “işe başlama” safhası. İşe başlama aşamasında girişimcilerimiz ne kadar hızlı ve düşük maliyet ile karşı karşıya kalırsa, Türkiye olarak daha fazla girişimi ekonomiye kazandırma imkanına sahip olacağız.”

05.11.2018

TÜGİAD, cumhurbaşkanı adayları ve partilerin girişimcilik karnesini hazırladı: TÜGİAD, Çözüm Odaklı Bir Girişimcilik Politikası İstiyor…

TÜGİAD, cumhurbaşkanı adayları ve partilerin girişimcilik karnesini hazırladı: TÜGİAD, Çözüm Odaklı Bir Girişimcilik Politikası İstiyor… TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin seçim beyannamelerindeki girişimcilik konusundaki yaklaşımlarını analiz ettiklerini açıkladı. Siyasetçilerden girişimcilik konusunda daha etkili adımlar atmalarını isteyen Yücelen, gençleri ekonomiye kazandırmak için girişimcilik ikliminin iyileştirilmesini, yüksek katma değer ile verimliliğin esas alınmasını ve bir Girişimcilik Bakanlığı kurulmasını istedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), seçim yarışına katılan cumhurbaşkanı adayları ile partilerin seçim beyannamelerini mercek altına alarak girişimcilik özelinde Türkiye’ye neler vaat ettiklerini analiz etti. Girişimciliğin geleceğin dünyasında bugüne göre çok daha önemli olacağının belirten TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, gençlerin hayal kurabileceği bir girişimcilik ikliminin yaratılması ve girişimcilikte katma değer ve verimlilik nosyonuna sahip olunmasıyla gerçek eko sistemin ortaya çıkarılacağını vurguladı. TÜGİAD tarafından açıklanan “çözüm odaklı girişimcilik destek modeli önerisi” siyasi partilerin girişimciliği daha somut ve bütünsel yaklaşım içinde ele almalarını ve Girişimcilik Bakanlığı’ nın kurulmasını talep ediyor. SEÇİM BEYANNAMELERİNDE GİRİŞİMCİLİK… Seçim yarışına katılan partilerin seçim beyannameleri incelendiğinde,kavramsal olarak genç girişimci kavramının çok az kullanıldığı ve projeksiyonlarda genç girişimcilere pozitif bir ayrımcılık yapılmadığı anlaşılmaktadır. Kimi beyannamelerde “genç girişimci merkezleri” kurulacağı belirtilirken, genç girişimcilere finansal birtakım destekler verileceği belirtilmektedir. Zaten halihazırda var olan desteklerin ötesine geçemeyen bu önerilerin dışında beyannamelerde genç girişimci vizyonundan bahsetmek mümkün değildir. Beyannamelerde, eğer yer verildiyse, genel hatları ile; - Öğrencilere erken yaşta girişimcilik bilinci kazandırılması, - Yabancı erken aşama fonlarını Türkiye’de ofis açtırarak veya ortaklıklar kurdurarak, yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye’de fonlara yatırım yapmalarının özendirilerek; kısaca uluslararası bağlantılar yoluyla girişimciliğin desteklenmesi, - Girişimcilerin kurdukları şirketlere; çeşitli vergi, hibe, uygun koşullarda kredilerle destek olarak girişimciliğin yaygınlaştırılmaya çalışılması, - İl bazında girişimcilik planları hazırlanarak, yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimleri desteklemek için bölgesel girişim sermayesi modeli hazırlanması, - Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yerli teknoloji girişimleri ile çalışmalarını teşvik ederek girişimcilerin erken aşamada müşteri bulmaları ve hızlı büyümelerini kolaylaştırıcı tedbirler alınması, -Gençlerin tarım sektöründe, yüksek katma değerli tarımsal üretime özendirilmesi için girişim esaslı hibe desteklerinin yeniden düzenlenmesi, -Girişimcilik faaliyetlerinin Kalkınma Bankası üzerinden desteklenmesi gibi, kim tarafından uygulanacağı belirli olmayan projeler taahhüt edilmiştir. TÜGİAD OLARAK SİYASİ PARTİLERDEN İSTEĞİMİZ VAR... TÜGİAD olarak seçim beyannamelerini incelediğimizde, girişimciliğin halen ekonominin alt başlıklarından biri olarak ele alındığı ve öncelik sıralamasında hak ettiği yeri alamadığı sonucunu çıkarmaktayız. Türkiye olarak artık kağıt üzerinde kalan, raflarda eskiyen strateji belgeleri yerine,girişimcilik eko sistemini kuracak ciddi ve radikal adımları atmamız gerekmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye’deki kişiliğin şekillendiği ve seçimlerin yapıldığı ilk gençlik yılları olarak tanımlanabilecek 15-18 yaş aralığındaki gençlerimizin sadece %8’i ileride kendi işini kurmayı hayal etmektedir. Hayal kuramayan hiçbir bireyin girişimci olamayacağı gerçeği Türkiye’deki genç girişimci oranının %3,2 olması ile karşımıza doğrudan çıkmaktadır. Bu noktada Türkiye’nin kendi dinamiklerine, normlarına uygun modelleri tasarlaması gerekmektedir. Bu noktada bize özgü girişimcilik eko sistemini hayata geçirecek ve aynı zamanda teknoloji odaklı girişimci nesillerin eğitiminde de rol oynayacak “Girişimcilik Bakanlığına” Türkiye olarak ihtiyacımız vardır. Özellikle teknolojik girişimcilik ile ilgili tüm teşvik, destek çalışmalarını bir çatı altından yönlendirecek; eğitim müfredatı ile ilgili çalışmalar yaparak, tecrübe ve bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşacak;stratejik sektörleri belirleyip sürekli güncelleyecek bu yapı “girişimcilik eko sistemini” tesis etmeye yönelik en ciddi adım olacaktır. Ülkemiz ekonomisini, gelişmiş ekonomiler düzeyine ulaştırarak geleceğe taşıyacak,sihirli ve yegane kelime olan ‘yazılım’ konusunda, tüm toplumu harekete geçirecek ve bununla ilgili çok mütevazi bütçelerle tüm ülkede çeşitli yazılım konularında uzmanlar yetişmesinin önünü açacaktır. Ayrıca, girişimcilik eko sistemi oluşturma misyonu ile birlikte, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulacak olan dünyada yeni beliren mesleklerin gençlere tanıtımı ve bu konuda kariyer yönlendirme gibi konularda faaliyet göstererek,Türk Gençlerinin dijital dünya ve yeni ekonomiye adaptasyonunu mümkün kılacak bu yapının önemi gün geçtikçe artmaktadır. TÜGİAD olarak Türk kamu idaresinin yeni baştan dizayn edileceği ve Bakanlıkların sayısının ve yapısının değiştirileceği bu dönemin, “Girişimcilik Bakanlığının” hayata geçirilmesi için en uygun zaman olduğunu düşünüyoruz. ÇÖZÜM ODAKLI BİR MODEL ÖNERİMİZ DE VAR... Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesine yönelik tüm teşviklerin gözden geçirilerek 2 aşamalı bir model çerçevesinde revize edilmesini öneriyoruz: Girişim aşamasında (pre-seed, seed, earlystage) “katma değer” Girişim sonrasında (mature) “verimlilik” göz önünde bulundurularak girişimcilik teşvikleri tahsis edilmelidir. KATMA DEĞER Proje aşamasından erken aşamaya kadar olan süreçte verilecek destekler,proje sonucunda yaratılacak katma değere odaklanmalıdır. Söz konusu katma değer artışının çoğunlukla inovasyonla gerçekleştiği görülmektedir. Yapılan analizler ışığında, yenilikçilik desteklerinin bir bütün olarak firmanın hem yurtiçi satışları üzerinde hem de ihracat üzerinde pozitif etki yarattığı tespit edilmiştir. Yeni kurulan bir işletmeye verilen desteğin başarı kriteri;öngörülen takvimde yaratılacak olan katma değer olmalıdır. Firma katma değerli bir üretimle ciro performansı elde ettiği durumda başarılı sayılmalıdır. Bu kapsamda KOBİ’lerin, Güney Kore örneğinde olduğu gibi,teknolojik rekabet düzeyi ve katma değer yaratma potansiyellerine göre sertifikalandırılması gerekmektedir. Belirlenen kriterlere sahip ve bu sertifikayı alabilen, bununla birlikte muhakkak “küresel pazara açılma potansiyeli olan” KOBİ’lerin kamusal desteklere öncelikli erişimi mümkün kılınmalıdır. VERİMLİLİK Belirli bir ciro büyüklüğüne ulaşmış firmalarda, kamu desteklerine erişimin kriteri değişecektir. Ciro artışından ziyade verimlilik artışına odaklanmak gerekmektedir. Zira Fransa, Hindistan, İsveç, Avusturya, Portekiz,Singapur, Japonya destek uygulamalarının tamamında ön plana çıkan unsur verimliliktir. Verimlilikten ihracata giden hareketin yönü, destek modelinin tasarımında verimliliğin önemini ortaya koymaktadır. Fransa örneğinde;desteklerin, destek öncesi verimli olan firmalara yönlendirilmesinin önemi net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Portekiz uygulaması ise, destek verilecek firmaların seçiminde firmanın yalnızca ihracat yoğunluğu değil aynı zamanda rekabetçiliğine odaklanmak gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu noktalardan hareketle, kaynak dağılımındaki etkinliği arttıracak ve maksimum etkiyi ortaya çıkaracak bir destek modeli için, destek alacak firmaların verimlilik esasına göre belirlenmesi gerekmektedir. Desteklerin verimli firmalara yönlendirilmesi, destekten yararlanmak isteyen firmaların verimliliği göz önünde bulundurmalarını sağlayacaktır. Singapur’daki SİPİ (Singapour Inovatioanand Productivity Center) benzeri bir yapı ile firmaların verimlilikler takip edilmeli ve desteklerden yararlanmak için gerekli verimlilik kriterleri bu merkez üzerinden belirlenmelidir.

01.06.2018

TÜGİAD sektörlerin cirolarını analiz etti ve 2017’deki büyümenin kaynağına ulaştı. Sanayi cirosu KGF ile rekor kırdı

TÜGİAD sektörlerin cirolarını analiz etti ve 2017’deki büyümenin kaynağına ulaştı… Sanayi cirosu KGF ile rekor kırdı TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen, 2017 yılında ekonomiye can veren KGF uygulamasının özellikle sanayi sektöründe ciroları yükselttiğine dikkat çekti ve “TÜGİAD olarak KOBİ’lerin nitelikli finansmana ihtiyacı olduğunu her zaman söyledik. Sadece KGF’nin yüzde 30’u bile sanayiye ve dolayısıyla da Türkiye ekonomisine can verdi.” dedi ve sanayiciye nitelikli finansman desteğinin devam etmesini istedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Dr. Ali Yücelen, 2017 yılında uygulanan Kredi Garanti Fonu (KGF) sayesinde KOBİ’lerin nitelikli finansman ihtiyacının karşılandığına dikkat çekti ve reel sektörün nitelikli finansman ihtiyacının karşılanması halinde Türkiye ekonomisinin 2017’deki büyüme performansının sürdürülebilir olacağını dile getirdi. TÜİK verilerini analiz eden TÜGİAD uzmanlarının hazırladığı 2017 Sektörel Ciro Endeksi çalışmasının sonuçlarını açıklayan Yücelen, 2017 yılında sektörlerin ciro performansının analiz edildiğini ve en yüksek ciro artışının Sanayi sektöründe yaşandığını belirtti. Sanayi, inşaat, hizmet ve ticaret sektörlerindeki ciro verilerinin analiz edildiği rapora göre özellikle 2017 son çeyreğinde ortalama ciro artışının yüzde 50 üzerinde bir performans gösteren sanayi sektörü yüzde 8’lik artışla Türkiye ekonomisinin büyümesine de destek verdi. Verileri değerlendiren Yücelen sözlerine şöyle devam etti: “2017 yılında ekonomiyi sanayi sırtladı. 2017 senesinde 200 milyara yaklaşan Kredi Garanti Fonu kefaletinin %30’unun imalat sanayi özelinde kullandırılması dahi, sanayi sektöründeki bu performansın elde edilmesinde önemli bir araç olmuştur. Bu gelişme aslında nitelikli finansmana erişim meselesinin Türkiye açısından ne derece kritik olduğunu bir kez daha göstermektedir. Mevcut finansal mimari içerisinde finansmana erişimi kolaylaştıracak ve maliyetini azaltacak her türlü düzenleme, Türk sanayi açısından en önemli (yapısal tedbir)olacaktır. Bu konuda atılacak olan adımların her zaman yanındayız,arkasındayız. “ 2017 TÜM SEKTÖRLER SANAYİ İNŞAAT TİCARET HİZMET 2. Çeyrek 5.4% 5.1% 10.6% 4.6% 5.6% 3. Çeyrek 6.4% 4.9% 12.5% 6.2% 6.7% 4. Çeyrek 5.3% 8.0% -3.2% 5.2% 5.2% Tabloda sektörler bazında,mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ciro endeks değerlerindeki değişim,bir önceki çeyreğe göre hesaplanmıştır. Rapora göre yıl içinde en dalgalı grafik inşaat sektöründe yaşandı.Mevsimsel etkilerden arındırılmasına rağmen 2. ve 3. Çeyreklerde önemli bir performans gösteren inşaat sektörü son çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre ciro bazında önemli bir yavaşlama sergilerken, Sanayi sektörü son çeyrekte Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde bir ciro artış hızı yakaladı. Son çeyrekte tüm sektörlerin ciro performansı, bir önceki çeyreğe göre düşerken yalnızca sanayi sektörü artış kaydetti. TÜGİAD tarafından yapılan araştırmada, sektörlerin cirolarındaki değişimin 2016 yılının aynı dönemine göre karşılaştırması da yapıldı. Buna göre Türkiye ekonomisinin ciro basında en iyi performans sergilediği dönem yüzde 32 ile 3. çeyrek oldu. 4. Çeyrek performansı göreli olarak düşüş göstermekle beraber yılın ilk yarısından daha iyi bir sonuç elde etti. Sektörel bazda bakıldığında ise sanayi sektörünün 4 çeyrekte de Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış sağladı. Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim Oranı TÜM SEKTÖRLER SANAYİ İNŞAAT TİCARET HİZMET 1 çeyrek 21.4% 24.4% 19.7% 21.4% 16.5% 2. çeyrek 23.8% 27.1% 19.8% 22.9% 22.5% 3. çeyrek 32.3% 33.3% 43.2% 30.2% 31.1% 4. çeyrek 26.8% 31.2% 22.8% 24.9% 26.9% TÜGİAD tarafından geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen araştırma raporlarına da atıfta bulunan Yücelen, KOBİ’lerin nitelikli personele ve finansmana erişim sıkıntısı yaşadığını anımsatarak sözlerine şöyle devam etti: “Ticaret sektöründe enflasyonist süreç ile birlikte daralan kar marjları, özellikle mikro işletmelerin kan kaybına yol açmıştır. Bu nedenle 2018 senesinde özellikle küçük ticaret erbabının desteklenmesine imkan tanıyacak enstrümanlara ihtiyaç olacaktır. “Nefes Kredisi” önemli bir adımdır ancak yeterli değildir; KGF modeline uygun nitelikli finansman kaynaklarının işletmelerimizin kullanımına açılması yerinde olacaktır. “ Sektörler yarışıyor Sektörlerin ciro bazlı yarışının analiz edildiği rapora göre 2017 yılında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ciro endeks ortalamalarına göre sanayi sektörünün ciro performansı son yıllarda Türkiye ekonomisindeki büyümenin amiral gemisi olan inşaat sektörünü geride bırakmıştır. İnşaat sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Yücelen şunları söyledi: “İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin küresel bazda en rekabetçi olduğu,güçlü ve iddialı olduğu sektörlerden biridir. Bu nedenle inşaat sektörümüzdeki sağlıklı gelişmenin sürmesini bekliyoruz. Sanayi ise özellikle ihracata dönük olduğu sürece ekonomimizin rekabetçi olmasını, dünya ekonomisindeki payımızın artmasını sağladığı için çok önemli. Geçen seneye kıyasla bu sene sanayicinin cebine giren para arttı. Tabi bu karlılıkları arttı anlamına gelmiyor. Sanayi sektörüne nitelikli finansmana erişim kolaylığı sağlanmasının nasıl bir etki yarattığını test ettik. Bu nitelikli finansmana erişimi daha da kolaylaştırır ve geliştirebilirsek reel sektörün Türkiye ekonomisine katkısının ne kadar yüksek olacağını; sadece büyüme değil kalkınmayı da beraberinde getireceğini göreceğiz.” Türkiye’de inşaat sektörünün kolaylıkla nitelikli finansman bulabildiğini anımsatan Yücelen, bu defa nitelikli finansmana görece kolaylıkla ulaşan sanayi ve ticaret firmalarının son dönemde durgunluk yaşayan inşaat sektörünü geride bırakarak ekonominin çarklarını döndürdüğünü söyledi.

06.04.2018

Büyüme rakamlarını değerlendiren TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen’den sürdürülebilir büyümenin formülü: Sanayi, ihracat ve girişimcilik…

Büyüme rakamlarını değerlendiren TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen’den sürdürülebilir büyümenin formülü: Sanayi, ihracat ve girişimcilik … TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen, kredi değerlendirme kuruluşlarının verilerine ve Türkiye’ye karşı sürdürülen negatif propagandaya rağmen Türkiye ekonomisinin Çin’in üzerinde bir performansla 7,4’lük büyümesini sevindirici olarak niteledi. Sanayinin, inşaatın da üzerinde olan, yüzde 9,2’lik performansının sevindirici olduğunun altını çizen Yücelen, Türkiye’nin büyümesinin ve kalkınmasının sanayi, ihracat ve girişimcilik sayesinde sürdürülebilir olacağını söyledi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Dr. Ali Yücelen, 2017 yılının son çeyreğindeki yüzde 7,3’lük ve yılın bütünündeki 7.4’lük büyümeyi değerlendirirken, Türkiye Ekonomisinin uluslararası kredi kuruluşlarına en net yanıtı verdiğini söyledi. Küresel dalgalanmalara ve finansal piyasalardaki oynaklıklara rağmen reel sektörün ve imalat sanayinin 2017 yılını önemli bir performansla kapattığını belirten Yücelen, Türkiye’ye karşı sürdürülen negatif propagandaya karşın Çin’in de üzerinde gerçekleşen büyümede sanayinin payının yüksek olmasının umut verici olduğunu belirtti. 2017 büyüme rakamlarını analiz eden Yücelen sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye sanayisinin %9,2 gibi muhteşem bir oranda büyümesi ve bu şekilde inşaat ekonomisine döndüğünü söylediğimiz Türkiye’de inşaatın performansını geride bırakması sevindiricidir. Bu performansı ile Türkiye Çin’in büyüme rakamını geçmiştir. Büyümenin dinamikleri incelendiğinde, iç tüketimde bir hızlanma görünürken devlet harcamalarında keskin bir düşüş görünmektedir. Sermaye yatırımlarında bir toparlanma göze çarpmaktadır. İhracatta 5 yıl aradan sonra büyüme çift haneye ulaşmıştır. Her ne kadar ithalatta da %10’luk bir artış meydana gelse de net dış ticaretin büyümeye katkısı pozitif olmuştur.” Büyüme rakamlarından dolayı kimsenin rehavete kapılmamasını isteyen Yücelen “Söz konusu büyüme rakamları, hiç kuşkusuz sorunlarımız olmadığı, her şeyin çok iyi gittiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle bizebu başarıyı getiren disiplinden de kopmayalım. Türkiye’nin mevcut durumda önemli bir sorunu da enflasyondur. Halen çift haneli rakamda tutunan enflasyonu dikkate almak zorundayız. Kurdaki yükseliş hiç kuşkusuz enflasyonla mücadelede karşımıza çıkan en önemli engel durumdadır. Sıkıntımız olan maliyet enflasyonuyla mücadele farklı yöntemleri gerektirmektedir. Ticaret sektöründe enflasyonist süreç ile birlikte daralan kar marjları, özellikle mikro işletmelerin kan kaybına yol açmaktadır. Ekonomik başarılarımızın tam olması için enflasyonda hedeflediğimiz noktadan da mümkün mertebe uzaklaşmamamız gerekiyor.” dedi. Türkiye’nin büyüme performansının devam etmesi ve sürdürülebilir olması açısından en önemli unsurun ileri teknoloji olduğunu belirten Yücelen, “İster üretim isterse ihracat olarak ele alınsın ileri teknolojinin payı bugüne kadar Türkiye ekonomisi genelinde %3’ün üzerine çıkamamıştır. Teknolojide sıçrama sağlamak için teknoloji startup’larının kurulması kadar bu startup’ların büyümesi de önemlidir. Dünya’nın en değerli 15 firmasının yer aldığı listede yalnızca 1 banka yer alırken, bizde ilk 10’da 7 banka bulunmaktadır. Türkiye’de bankalar ile yarışacak teknoloji firmaları ortaya çıktığı noktada gerçek büyüme eksenini yakalamışız olacağız.” dedi. Yücelen, “Bilindiği üzere 2018 yılında Türkiye ekonomisinin 2017’deki kadar büyüyemeyeceği uluslararası kuruluşlar tarafından öngörülmektedir. 2017’de KGF sayesinde piyasada yaşanan rahatlama ile Türkiye ekonomisi soluk alırken bu sene aynı uygulamanın kısıtlı bir şekilde sürdürüleceği görülmektedir. “ dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ekonominin çarklarının rahat dönmesi için 2018 senesinde ve sonrasında, Kredi Garanti Fonu uygulamasının kalıcı hale getirilmesi; sanayicinin ve ticaret erbabının faaliyetlerini kolaylaştıracak ve nitelikli finansmana erişimi sağlayacak bir modelin sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. Biz genç işadamları olarak Türkiye için çalışmaya ve küresel pazara yönelik yenilikçi projeler hazırlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

29.03.2018

İTO Başkanı İbrahim Çağlar Başsağlığı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar Başsağlığı İstanbul Ticaret Odası Başkanı değerli dostumuz, ağabeyimiz ve iş dünyamızın güler yüzlü siması İbrahim Çağlar’ ı genç yaşında kaybetmenin üzüntüsünü duyuyoruz. Türkiye Genç İşadamları Derneği üyeleri ve yönetim kurulu adına merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Dr. Ali Yücelen TÜGİAD Başkanı

11.12.2017

TÜGİAD AB Girişimcilerinin Lider Kadrosunda

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen yeniden Jeune Başkan Yardımcısı seçildi… TÜGİAD AB girişimcilerinin lider kadrosunda TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen, AB üyesi ve aday ülkelerin genç iş adamları ve girişimcilerinin çatı örgütü olan Jeune Genel Kurulu’nda yeniden Başkan Yardımcısı seçildi. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan Genel Kurulda AB genç girişimcilerinin talebi üzerine yeniden başkan yardımcılığı görevini üstlenen Yücelen, genç iş adamları olarak AB hedefinden hiçbir zaman kopmadıklarını ve Türkiye’nin yararı için atılması gereken her adımı Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında sadakatle atacaklarını söyledi. Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin genç iş adamları ve girişimcilerinin çatı örgütü Jeune Genel Kurulu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirildi. Jeune Başkan Yardımcılığı görevini son iki dönemdir yürüten TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, Jeune üyelerinin talebi üzerine yeniden Başkan Yardımcısı seçildi. Jeune’ün geçmiş dönem çalışmalarının değerlendirildiği ve yeni yönetimin seçildiği Genel Kurulda önümüzdeki yıllarda yaşama geçirilmesi gereken hedeflerde belirlendi. Küresel ekonominin zorlu bir süreçten geçtiğinin altınınçizildiği Genel Kurulda, özellikle girişimciliğin yeni dünyanın yaratılacağıeko sistemin en dinamik unsuru olacağına vurgu yapıldı. AB ülkelerinin talebiyle yeniden Jeune Başkan Yardımcısı seçilen TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda girişimciliğin gelişmesi için çalışmalar sürdürdüklerini ve her fırsatta ekonomik sosyal sorunların çözümünde girişimciliğin önemine dikkat çektiklerini belirterek şunları söyledi: “Öncelikle beni bir kez daha Jeune yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görmek isteyen Avrupalı girişimci dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Genç Türk iş adamları olarak bizler AB hedefi için çalışmakta ne kadar haklı olduğumuzu ve yerimizin Avrupa olduğunu gördük. AB ile Türkiye arasında tam üyelik sürecinden kaynaklanan sorunlar var ancak bu sorunlar her AB üyesinin tam üyelik sürecinde yaşandı. Türkiye ile daha sert yaşanması çok doğal zira Türkiye büyük bir ülke. Avrupalı dostlarımızın bize layık gördüğü makam da zaten onların da Türkiye’nin tam üyelik hedefinde ne kadar istekli olduğunu gösteriyor. Bize düşen bugün bütün dünyanın ne kadar büyük bir lider olduğunu kabul ettiği Atatürk’ün gösterdiği hedeflere, onun ilke ve inkılaplarının ışığında ulaşmak için çalışmaktır…”

22.11.2017

TÜGİAD KKTC ile El Ele

Türkiye Genç İşadamları Derneği KKTC ile her türlü yatırımda işbirliği için harekete geçti. TÜGİAD KKTC ile el ele… TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelenliderliğindeki TÜGİAD heyeti, KKTC’yi ziyaret ederek adadaki ekonomikolanakların değerlendirilmesi ve genç işadamlarının projelerinin desteklenmesiiçin temaslarda bulundu. Türkiye’nin altyapı olarak KKTC’ye destek verdiğinidile getiren KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, anavatan ile her türlü yatırım veişbirliğinin geliştirilmesini önemsediklerini ve Kıbrıs sorunu çözümlenemiyordiye ekonominin gelişmesini geri plana atamayacaklarını söyledi. TÜGİADheyetini kabul eden bakanlar, KKTC’de gerçekleştirilecek girişimler için en üstdüzeyde destek sözü verirken TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen de Türkiye’nin genç işdünyasını uluslararası arenada en üst düzeyde temsil eden TÜGİAD’ın KKTC’nindünyaya açılması ve tanınması için çalışacağını söyledi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Dr. AliYücelen’in başkanlığındaki genç işadamları heyeti, KKTC’ye giderek adada birdizi temas gerçekleştirdi. Su projesinin adanın kaderini değiştireceğinibelirten KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin her alanda KKTC’yidesteklediğine ve özellikle altyapı konusunda önemli katkılar sağladığınadikkat çekti. TÜGİAD’ın Türkiye’nin uluslararası alanda etkili tek gençişadamları kuruluşu olduğunu belirten Yücelen de KKTC’nin dünyaya açılması vetanınması yolunda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. TÜGİAD heyetini kabul eden KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün,anavatan Türkiye ile her alanda işbirliği hedefinde olduklarını ve adayayapılacak her türlü yatırımın ve işbirliğinin geliştirilmesini önemsediklerinivurgulayarak “Kıbrıs sorunu çözümlenemiyor diye ekonominin gelişmesini geriplana atamayız" dedi. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un da hazırbulunduğu ziyarette, TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen, TÜGİADüyelerinin pek çok sektörde söz sahibi olduklarını ve Kıbrıs'ta yatırımpotansiyeli olan işadamlarını adaya getirdiklerini söyledi. KKTC’deki yatırımortamını incelediklerini ve adaya nasıl katkı yapabileceklerinideğerlendireceklerini söyleyen Yücelen, Türkiye’nin uluslararası alanda enetkili genç işadamları derneği olarak KKTC’nin dünyaya açılması ve tanınmasıiçin girişimcilik alanında da KKTC için çalışmaları olduğunu belirtti. TÜGİAD Başkanı Yücelen, TÜGİAD üyeleri olarak sadecebireysel değil kolektif yatırım da yaptıklarını ve bu amaçla üyelerinortaklığında kurdukları GirişimTürk şirketiyle yenilikçi projelere ortakolduklarını; finansman ve mentorluk sağladıklarını aktardı. Girişimcilikalanındaki çalışmalarının devamı olarak, TÜGİAD’ın uluslararası iletişim ağısayesinde, dünyadan genç girişimcileri Kuzey Kıbrıs’ta bir arayagetirebileceğini belirten Yücelen, bugenç girişimcilerin dünyayı bir pazar olarak gören şirketlerinin temelini buradaatarak, dünyaya KKTC’den açılmalarını sağlayabileceklerini anlattı. Hem Başbakan hem Ekonomi ve Enerji Bakanı, TÜGİADüyelerinin adadaki yatırımının çok önemli olduğunu; TÜGİAD’ın girişimcilikalanındaki projelerini birlikte detaylı çalışabileceklerini ve destekvereceklerini belirtti. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yatırımolanakları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere adada bulunan TÜGİADüyelerini kabul ederken "Kıbrıs Akdeniz'in anahtarıdır" dedi.TÜGİAD'ın yapacağı tüm ortaklıklara, tüm yatırımlara destek vereceklerini veprosedürün hızlanmasına yardım edeceklerini belirten Ataoğlu, "KıbrısAkdeniz 'in anahtarıdır. Kurulacak olan ortaklıklar ve doğru stratejiler, GüneyKıbrıs'ın üzerimize kapatmaya çalıştığı tüm kapıları teker tekeraçacaktır" dedi. Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı Ersan Saner de konuşmasında Türkiye'den genç iş insanlarınıağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye - KKTC ilişkilerinin dünyada benzeriolmadığını kaydeden Saner, güçlü bir Türkiye'nin KKTC için önemine işaret etti.Yatırım yapacak iş insanları için rekabet koşullarının önemli olduğunu ifadeeden ve istihdam konusunda teşvik çalışmaları hakkında bilgi veren Saner, bubağlamda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Tarım ve Doğal KaynaklarBakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüsttarafından da kabul edilen TÜGİAD heyeti, ilgili sektörler ve yatırım sürecihakkında istişarede bulundu. TÜGİAD Başkanı Yücelen de, dernek hakkındabilgi verdi. Önümüzdeki dönemde KKTC'ye ne gibi yatırımlar yapabileceklerinigörmek ve olası iş imkânlarını değerlendirmek için bu ziyaretigerçekleştirdiklerini belirten Yücelen, olası işbirliği fırsatları hakkındaaldıkları kararları paylaşmak için bir süre sonra yeniden KKTC'yi ziyaretedeceklerini söyledi. Genç girişimcilerin sınır tanımadığını belirten Yücelen;“KKTC’nin uygun iklimi, özgür düşünce ortamı ve buradaki Türk kardeşlerimizinevrensel bakış açısı, girişimcilik için gerekli temeli sağlıyor. Mekan, destekve finansmanla da gerekli ortamın sağlanması halinde KKTC’den dünya çapındafikir ve marka çıkabileceğine inanıyoruz. TÜGİAD olarak inşaat, ulaştırma,gıda, turizm gibi sektörlerde üyelerimizin yatırım yapması için KKTC’yi dahayakından tanımak istedik. Bu geleneksel sektörlerdeki yatırım ve işbirliğiimkanlarının yanında KKTC’nin dünyaya açılmasına girişimcilik yoluyla destekvermeye hazırız.” dedi. TÜGİAD heyeti, Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, SanayiOdası Başkanı Mustafa Kaymak, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı MehmetErcilasun ve Şekerbank Genel Müdürü Özcan Tekgümüş ve ekibiyle de bir arayageldi. KKTC’de yatırım ve işbirliğine ihtiyaç duyulan sektörler hakkındadeğerlendirmede bulundu. Ayrıca, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği Başkanı DengizKürşat ve üyeleriyle, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkanı CemalGülercan’la da çalışma yemeğinde bir araya gelen TÜGİAD heyeti, Türk ve Kıbrısiş dünyası arasında işbirliği ve ortaklık imkanını değerlendirdi.

04.10.2017

TÜGİAD’ dan 15 Temmuz açıklaması…

Hain emelleri önlemek için, laik ve demokratik cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmalıyız... TÜGİAD’ dan 15 Temmuz açıklaması… TÜGİAD' ın, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından ilk açıklama yapan STK’ lardan biri olduğunu anımsatan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, güzel ülkemizin geleceğini karartmaya çalışanların, bunun bedelini her zaman ödeyeceğini söyledi. Demokrasi tarihimize darbe vuran 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam bir yıl geçtiğini ve bu hain girişimi gerçekleştirenlerle mücadelenin devam ettiğini ifade eden Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, toplumun siyasi,bürokratik, sivil tüm kesimlerinin o gece ve sonrasında verdiği mücadele sayesinde, devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğini karartmaya çalışanların, ihanetin bedelini her zaman ödeyeceğini söyledi. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen şöyle devam etti: "15 Temmuz darbe girişiminin ve yarattığı belirsizliğin, kısa vadeli sosyal ve ekonomik olumsuz etkisi, hükümetin ve devlet kurumlarımızın, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyasıyla birlikte soğukkanlı duruşu ve direnci sayesinde, minimum zararla atlatılmıştır. Demokratik değerlerimiz köklü, toplumsal yapımız güçlüdür. Ancak bu tür hain girişimlere alet olmamak için tüm aktörlerin azami hassasiyeti göstermesi gerekmektedir." TÜGİAD' ın yapmış olduğu araştırmada, darbe girişiminin ekonomiye etkisini değerlendirdiklerini söyleyen Yücelen, şu değerlendirmeyi paylaştı: "İş dünyamızın, kriz dönemlerinde, ekonomik dirence ve esnekliğe sahip olması önemli bir avantajımızdır. Ne var ki, kısa vadeli ve acil müdahale ile rahatlatabildiğimiz ekonomimizde, uzun vadeli ve stratejik hedef ve reformlara ihtiyacımız önemini korumaktadır. Bu reformların başında yenilikçilik eko sistemi gelmektedir. İnovatif çözümler ortaya koyabilen girişimcilerden küresel liderler çıkarabilecek bir girişimcilik eko sisteminin temin edilmesi ekonomimiz için hayati önemdedir. Yeni ekonomiyi ve gereklerini kavramak ve imkanlar çerçevesinde uygulamak ekonomi aktörlerinin görevidir." Başkan Yücelen araştırmanın detaylarını da paylaştı: “15 Temmuz darbe girişiminin ve yarattığı belirsizliğin, kısa vadeli etkisine baktığımızda,İmalat Sanayi Üretim Endeksinin 15 Temmuz sürecinin devamında ilk ayda yüzde 11 daraldığını görüyoruz. Ağustos ayında hafif bir yükselişin ardından Eylül ve Ekim aylarında endeks düşmüştür. 15 Temmuz sonrasındaki 3-4 aylık dalgalanma sonrasında üretim endeksi yükseliş trendine girmiştir. Burada hükümetin cesur ekonomik adımları tereddütsüz atmasının etkisinin altını çizmekte yarar var.Çekingen davranarak önlem almamak yerine eleştirileri göze alarak başta KGF olmak üzere ekonomiyi sıcak tutacak adımlar atılmıştır. Tablo-1 Tablo-2’de ise, yukarıda imalat sanayi endeksindeki yöntem kullanılmak suretiyle, her bir imalat sanayi alt sektöründe düşüş yaşanmış ay sayısı gösterilmiştir. İmalat sanayi genelinde yaşanan 3 aylık gerileme sürecinde en fazla düşüşün yaşandığı sektör deri ürünleri imalatı sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekstil ve giyim sektörleri 5 aylık bir düşüş göstermiştir. Ağaç ürünleri, fabrikasyon metal ürünleri ve mobilya imalatı da 5 aylık düşüş göstermek sureti ile 15 Temmuz sonrasında toparlanma süreci uzun zaman alan sektörlerdir. Mutlak değerler incelendiğinde 5 aylık gerilemenin yaşandığı sektörler içerisinde en ciddi gerilemenin mobilya sektöründe ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Tablo-2 Sektör İsmi Üretim Endeksinin Düşüş Gösterdiği Ay Sayısı 15. (Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı) 6 13. (Tekstil Ürünlerinin İmalatı) 5 14. (Giyim Eşyalarının İmalatı) 5 16. Ağaç, Ağaç Ürünleri Ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç; 5 25. (Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç)) 5 31. (Mobilya İmalatı) 5 32. (Diğer İmalatlar) 5 11. (İçeceklerin İmalatı) 4 18. (Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması) 4 22. (Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı) 4 17. (Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı) 3 23. (Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı) 3 24. (Ana Metal Sanayi) 3 28. (Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı) 3 29. (Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı) 3 30. (Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı) 3 C. (İmalat) 3 10. (Gıda Ürünlerinin İmalatı) 2 19. (Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı) 2 20. (Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı) 2 21. (Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı) 2 26. (Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı) 2 27. (Elektrikli Teçhizat İmalatı) 2 Tablo-2’de sarı renk ile gösterilen imalat sanayi ortalamasının altında kalan gıda, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, kimyasal, temel eczacılık,elektrikli teçhizat imalatı sektörlerinde yaşanan üretim gerilemesi, diğer sektörlere kıyasla görece düşük görünmektedir. Dikkat çekici nokta 15 Temmuz’un etkilerinden, her durumda tüketimin olduğu gıda sektörü istisna olmakla beraber, genelde teknoloji yoğun sektörlerin daha çabuk sıyrılmasıdır. Ana sebep ise, bu sektörlerde hacimli üretim yapan büyük firmaların olması ve sektörde oyuncu sayısının az olmasıdır.” Bir daha böyle hain girişimlerin olmamasını temenni eden Ali Yücelen, bunun önüne nasıl geçebileceğimizi şöyle değerlendirdi: "Araştırmadaki sonuçlardan da çıkarıldığı üzere, Türk ekonomisi güçlü ve dayanıklı bir ekonomidir. Ancak bu tür şokların ölçülemeyen zararlar verdiği, ekonominin önemli faktörlerinden biri olan toplum moral ve beklentilerinin olumsuz yönde etkilendiği ve ülkemizin geleceğinden çalındığı aşikârdır. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ nin kazanımlarına sahip çıkarak ve uğruna bedeller ödediğimiz cumhuriyetimizin, devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne gönülden inanarak, bu tür şer odaklarının devletimizin içine sızmak suretiyle hain emellerini gerçekleştirmesinin önüne geçebiliriz. TÜGİAD, demokrasiye,özgürlüklere, hukuk devletine inanmakta ve sahip çıkmaktadır ve bir daha asla böyle menfur olayların yaşanmaması adına üzerine düşeni yapmaya hazırdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyor; darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz."

14.07.2017

Almanya’daki G20 zirvesi öncesi gerçekleşen G20 YEA’dan liderlere çağrı…

Almanya’ daki G20 zirvesi öncesi gerçekleşen G20 YEA’ dan liderlere çağrı… Genç girişimcilere engel olmayın… Almanya’da gerçekleştirilen G20 YEA Genç Girişimciler İttifakı zirvesi liderlere dönük bir raporla tamamlandı. İlk kez 2015 yılında Türkiye’de TÜGİAD önderliğinde gerçekleştirilen G20 YEA zirvesinde başlayan G20 YEA ve B20 ortak çalışmalarının devamında bu sene Almanya’da da G20 YEA ve B20 ortak çalışmalar yaparak bu talepleri onayladı. Genç girişimciler G20 liderlerinden girişimciliğin engellenmemesini, desteklenmesini; başta büyük veri ve dijitalleşme olmak üzere küresel ölçekte adımlar atılmasını istedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği’ nin (TÜGİAD) Türkiye’ yi temsil ettiği G20 YEA Genç Girişimciler İttifakı’ nın bu yılki zirvesi Berlin-Almanya’da gerçekleştirildi.İlk kez Türkiye’de TÜGİAD tarafından düzenlenen 2015 zirvesinde başlayan G20YEA ve B20 ortak çalışma grupları ve bildirge, bu sene Almanya’da da hayata geçirildi. Böylelikle G20 YEA, genç girişimcilerin taleplerini B20 desteğiyle liderlere daha güçlü bir şekilde duyurdu. G20 YEA zirvesi sonuç bildirgesinde küçük ve orta ölçekli girişimcilerin G20 ülkelerindeki en önemli istihdam-iş yaratan kesim olduğu vurgulandı. Küresel ekonomideki sosyal risklere karşı önemli bir rol oynayan G20 ülkelerindeki genç girişimcilerin,büyümenin ve inovasyonun dinamik temsilcileri olduğunu belirten G20 YEA,sınırları aşan işbirliğinin uluslararası pazarlara ulaştığını ve sosyal ve ekonomik gelişmeyi desteklediğini açıkladı. G20 YEA’nın bu vizyonundan hareketle küresel ölçekli oynamaya alışmamız gerektiğini belirten G20 YEA eski Dönem Başkanı ve TÜGİAD Başkan Ali Yücelen: “Küresel ekonomiden aldığımız payı arttırmak istiyorsak daha aktif olmak ve uluslararası markalar yaratmak zorundayız. TÜGİAD olarak, bir yandan G20 YEA bünyesinde girişimcilik ekosisteminin gelişimine politika geliştirmede katkı yaparken, diğer yandan da somut projelerimiz ve yatırımlarımızla sistemde yer alarak girişimlere ve markalara destek veriyoruz” dedi. Heyet Başkanı Anıl Şohoğlu da, zirvede G20 girişimcileri tarafından talep edilen desteklerin verilmesinin Türkiye’yi de cazip ülke haline getireceğini ve bugün dünya çapında başarılı olan sistemlerin Türkiye’dede kurulabileceğini belirtti. G20 YEA temsilcileri tarafından imzalanan ve G20 liderlerinden taleplerin yer aldığı sonuç bildirgesinde,teknolojik gelişime uyum için insan sermayesi gelişimini öncelik alan mekanizmalar yaratılması, KOBİ’lerin sınır ötesi ticarete katılımının kolaylaştırılması ve ICT yatırımlarıyla zeki altyapının kurulması istendi. G20 liderlerinden küresel gerçeklere uygun zeki vergilendirme şemaları hazırlamalarını da isteyen Genç Girişimciler İttifakı, genç girişimcilerin serbest dolaşımını sağlamak üzere özellikle G20 ülkelerinden vize kolaylığı sağlamalarını istedi. G20 YEA’nin liderlerden en önemli isteği ise daha kaliteli bir eğitim oldu. G20 liderlerinden yeni teknoloji ve iş yaşamı gerçekliklerine uygun, dijital olarak yeterli STEM eğitimi ve girişimci becerileri edinecekleri eğitim programları istendi. TÜGİAD heyeti,Almanya’daki G20 YEA sırasında Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile görüştü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret eden TÜGİAD heyeti elçi müsteşarı Ufuk Gezer ile görüştü. TÜGİAD üyeleri zirve kapsamında Sanal Gerçeklik, Nesnelerin İnterneti, Dijital Platformlar, Yapay Zeka, Sürdürülebilir Kalkınma için Dijitalleşme başlıklı oturumlara katıldı.

26.06.2017

TÜGİAD Başkanı Yücelen, 2017 ilk çeyrek ekonomik büyüme verilerini değerlendirdi

TÜGİAD başkanı Ali Yücelen 2017 ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi… Büyümenin ihracat kaynaklı olması sevindirici… TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, 2017 ilk 3 aylık büyüme rakamlarını değerlendirdi. Uzun süre sonra ilk kez ihracatın büyümeye katkı yapmasının bu büyüme rakamından daha önemli olduğunu belirten Yücelen; TÜİK’in büyüme verilerinin verimlilik ile de ilişkilendirmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) başkanı Ali Yücelen, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan 2017 ilk çeyrek büyüme rakamını sevindirici olarak değerlendirirken, asıl sevindirici olanın ihracatın büyümeye etkisi olduğunu belirtti. Türkiye’ nin 2017 büyüme beklentilerinin 3,5-4 bandında olduğuna dikkat çeken Yücelen bu verilerin kısa vadeli olduğunu; ikinci ve üçüncü çeyrek verileri ile tablonun daha da netleşeceğini belirtti. Özellikle 3. Çeyrek turizm gelirlerinin büyümeye etki edeceğinin altını çizen Yücelen, yıl sonu büyüme rakamının yüzde 4’ün üzerine çıkmasının kimseyi şaşırtmayacağını söyledi. Yapısal tedbirlerin verimliliği desteklemesinin önemli olduğunu belirten Yücelen şunları söyledi: “Uzun süre sonra ilk defa ihracat büyümeye pozitif katkı sağladı. Bu büyüme rakamının kendisinden daha önemli. İhracattaki artışa AB ülkelerindeki toparlanmanın katkısı büyük. Bu da AB ülkelerinin Türkiye’ nin en önemli ticari partneri olduğunu ve AB ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu verileri kısa süre içinde unutacağız ve 2. ve 3. Çeyrek verilerini bekleyeceğiz. TÜGİAD olarak bu büyüme rakamlarının verimlilik ile ilişkilendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mal ve hizmeti ürettik ve ihraç ettik; peki firmalar ne kadar verimli çalıştı? Bu trendin sürmesi halinde 2017 sonunda büyüme rakamlarının yüzde 4’ün üzerine çıkması kimseyi şaşırtmamalı.”

12.06.2017

Kerkük’ün 1974 Kıbrıs’ından farkı yok ...

TÜGİAD başkanı Yücelen, Kerkük’te yaşanan bayrak krizinin önemine dikkat çekerek uyardı: Kerkük’ün 1974 Kıbrıs’ından farkı yok… TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen Kerkük valisinin Arapça’nın yanında Kürtçe kullanılması kararının ardından Irak bayrağının yanına Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının çekilmesine tepki gösterdi. Türkiye’nin kararlı bir tepki göstermesini isteyen Yücelen; “Türkler’in yaşadığı her coğrafya bizim için 1974’deki Kıbrıs’tan farksızdır. Oradaki Türklere ve haklarına sahip çıkmak zorundayız” dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) başkanı Ali Yücelen, Irak’ın Kerkük kentinde yaşanan bayrak krizine tepki gösterdi.Bölgesel Kürt Yönetimi’nin hem merkezi Irak yönetimine hem de bölgede yaşayan Türkmenlerin haklarına karşı ciddi bir saldırıda bulunduğunu belirten Yücelen, bu konuda net ve kararlı bir tutum izlenmesini istedi. Yücelen, Irak’taki iç çekişmelerin merkezi hükümeti zayıflattığını ve bunun da bazılarına fiili durum yaratmak için fırsat olduğunu söyledi. Yücelen sözlerine şöyle devam etti: “Attıkları hiçbir adım tesadüfi değil. Burada resmen Kerkük işgalinin, ilhak ile sonuçlandığı duyuruluyor. Yaşananlar, son dönemde yaşanan göçü ve karışıklığı fırsat bilerek, bölge petrolü ile ilgili emellerinden dolayı, el koydukları Kerkük’ün işgal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu olay Irak’ın toprak bütünlüğünün Türkiye ve bölge için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bölgedeki Türkmenler bu gelişmeye karşı haklı bir mücadeleye başlamışlardır. Türkiye, bu mücadeleye duyarsız kalamaz. Kerkük’te bugün yaşananların 1974 Kıbrıs’ından farkı yoktur. Türkler’in yaşadığı her coğrafya bizim için 1974’deki Kıbrıs’tan farksızdır. Oradaki Türklere ve haklarına sahip çıkmak zorundayız. Yoksa bunun vebali çok ağır olacaktır. Türkiye,bölgeyi kana boğmak isteyen grup ve aşiretlere karşı gerekeni yapmak zorundadır. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya zorlu bir coğrafyadır. Fırsatlarla dolu olduğu için kaçınılmaz riskler de iyi yönetilmek ve büyümeden yok edilmek zorundadır. Büyük Türk Milleti, bu anlamda, hükümetimizin ve parlamentomuzun atacağı tüm adımların arkasında yumruk gibi kenetlenecektir” Yücelen, Kerkük’teki kardeşlerimizin haklarını korumak ve tüm dünyadaki Türklere, ülkemizin kalbinin onlarla beraber attığını göstermek için, sorunu öncelikle diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm yolların denenmesi gerektiğini belirtti.

30.03.2017

Kerkük’ün 1974 Kıbrıs’ından farkı yok ...

TÜGİAD başkanı Yücelen, Kerkük’te yaşanan bayrak krizinin önemine dikkat çekerek uyardı: Kerkük’ün 1974 Kıbrıs’ından farkı yok… TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen Kerkük valisinin Arapça’nın yanında Kürtçe kullanılması kararının ardından Irak bayrağının yanına Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının çekilmesine tepki gösterdi. Türkiye’nin kararlı bir tepki göstermesini isteyen Yücelen; “Türkler’in yaşadığı her coğrafya bizim için 1974’deki Kıbrıs’tan farksızdır. Oradaki Türklere ve haklarına sahip çıkmak zorundayız” dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) başkanı Ali Yücelen, Irak’ın Kerkük kentinde yaşanan bayrak krizine tepki gösterdi.Bölgesel Kürt Yönetimi’nin hem merkezi Irak yönetimine hem de bölgede yaşayan Türkmenlerin haklarına karşı ciddi bir saldırıda bulunduğunu belirten Yücelen, bu konuda net ve kararlı bir tutum izlenmesini istedi. Yücelen, Irak’taki iç çekişmelerin merkezi hükümeti zayıflattığını ve bunun da bazılarına fiili durum yaratmak için fırsat olduğunu söyledi. Yücelen sözlerine şöyle devam etti: “Attıkları hiçbir adım tesadüfi değil. Burada resmen Kerkük işgalinin, ilhak ile sonuçlandığı duyuruluyor. Yaşananlar, son dönemde yaşanan göçü ve karışıklığı fırsat bilerek, bölge petrolü ile ilgili emellerinden dolayı, el koydukları Kerkük’ün işgal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu olay Irak’ın toprak bütünlüğünün Türkiye ve bölge için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bölgedeki Türkmenler bu gelişmeye karşı haklı bir mücadeleye başlamışlardır. Türkiye, bu mücadeleye duyarsız kalamaz. Kerkük’te bugün yaşananların 1974 Kıbrıs’ından farkı yoktur. Türkler’in yaşadığı her coğrafya bizim için 1974’deki Kıbrıs’tan farksızdır. Oradaki Türklere ve haklarına sahip çıkmak zorundayız. Yoksa bunun vebali çok ağır olacaktır. Türkiye,bölgeyi kana boğmak isteyen grup ve aşiretlere karşı gerekeni yapmak zorundadır. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya zorlu bir coğrafyadır. Fırsatlarla dolu olduğu için kaçınılmaz riskler de iyi yönetilmek ve büyümeden yok edilmek zorundadır. Büyük Türk Milleti, bu anlamda, hükümetimizin ve parlamentomuzun atacağı tüm adımların arkasında yumruk gibi kenetlenecektir” Yücelen, Kerkük’teki kardeşlerimizin haklarını korumak ve tüm dünyadaki Türklere, ülkemizin kalbinin onlarla beraber attığını göstermek için, sorunu öncelikle diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm yolların denenmesi gerektiğini belirtti.

30.03.2017

TÜGİAD üyeleri, 2017’deki global gelişmeleri ve ekonomiye yansımalarını tartıştı.

TÜGİAD üyeleri, 2017’deki global gelişmeleri ve ekonomiye yansımalarını tartıştı. Dünyanın risk ve fırsat haritası çıkarıldı… "TÜGİAD üyeleri, 2017’de gerçekleşmesi beklenen olası küresel ekonomik ve siyasal gelişmeleri ele almak üzere Bursa’da buluştu.Alanında uzman çok değerli akademisyen, yazar ve araştırmacının sunumlar yaptığı 2 günlük toplantıda ABD’den Çin’e, Afrika’dan Avrupa’ya kadar dünyanın her köşesindeki güncel gelişmeler ele alındı. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, genç iş adamlarından bilgiye dayanarak iş yapmalarını ve global gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi." Türkiye Genç İş adamları Derneği (TÜGİAD) tarafından düzenlenen 2017’de Global Gelişmeler ve Ekonomiye Yansımaları Strateji Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi. TÜGİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde Almira Otel’de düzenlenen panele TÜGİAD’ ın Bursa, Ankara, Ege, Çukurova Şubeleri ve ülke genelinden üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Toplantıyı değerlendiren TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen iş adamları için bilginin önemine değinirken; iş adamlarının küresel ekonomideki gelişmeleri de yakından takip etmek zorunda olduklarını belirtti. Dünyanın farklı köşelerindeki gelişmeleri özetleyen Yücelen, sözlerine şöyle devam etti: “Gerek özel ve iş hayatımızda gerekse devlet işlerimizde uzun vadeli stratejilerimizin olması gerekir. Bu da ancak kapsamlı bilgi ve deneyimin ışığında gerçekleştirilebilir. Zira kısa vadeli hamleler için taktik ve yöntem kurgulamak kolaydır; ama orta vadeli ve uzun vadeli stratejiler oluşturmak için farklı olasılıkları değerlendirmek; hangi durumda ne olacağını kestirebilmek gerekir. Biz de burada çok değerli hocalarımızdan pek çok ülke ve coğrafya ile ilgili bilgiler aldık. Tabi ki bu bilgiler tek başına yeterli olmayacak; ancak hangi ülkede ve coğrafyada iş yapacaksak oraya özel kapsamlı bir çalışma yapmamız gerektiğini biliyoruz.Ancak bu yolla Türkiye ve Türk girişimcileri dünyada hak ettiği yeri alacaktır…” Toplantının ev sahipliğini üstlenen TÜGİAD Bursa Şubesi adına konuşan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Bursa’ nın sahip olduğu sanayi gücü nedeniyle dünyanın her köşesiyle kesintisiz iş ilişkisi içerisinde olduğunu belirten Özkul, “Toplantımızda, küresel ve ulusal ölçekteki gelişmeler ve bunların ekonomiye yansımaları konularında uzman akademisyenler tarafından bilgilendirildik. Toplantı sonrasında ise gerçekleşen TUGİAD Business Network(TBN) sayesinde de TÜGİAD’ lı dostlarımızla kaynaştık ve iş geliştirme fırsatları yakaladık. Oldukça verimli bir program olduğunu düşünüyorum” dedi. Birinci gün gerçekleşen 7 oturumda alanında önemli çalışmalar yapmış uzman akademisyenler farklı ülke ve bölge başlıklarında sunumlar yaptı.Konuşmacılardan Prof. Dr. Ümit Özdağ, ‘Jeopolitik ve Ekonomi’, Prof. Dr. Hasan Köni, ‘Trump Dönemi ABD Dış ve Ekonomi Politikasının Küresel Yansımaları’, Doç.Dr. Ali Asker ‘Putin Rusyasının Geleceği’, Prof. Dr. Konuralp Ercilasun, ‘Asya Pasifik Dünyasının Süper Güç Adayı Çin’, Uluslararası Oturum ve Vatandaşlık Uzmanı Tolga Habalı, ‘Yabancı Yatırımcıyı Teşvikte Vatandaşlık ve Oturum Uygulamaları: Karşılaştırmalı Örnekler’, Doç. Dr. Sait Yılmaz ’21. Yüzyılın Çatışma ve Kazanç Alanı Afrika’, Emekli Diplomat Dr. Hakan Akbulut ‘AB Üyesi Ülkelerde İş Geliştirme-Şirketlerin Görünürlülüğünü Arttıma ve Yatırım İmkanları’ konu başlıklarında önemli bilgileri iş adamlarıyla paylaştı. İkinci gün programı ise 4 oturumla sona erdi. Doç. Dr. Serhat Erkmen,‘Ortadoğu’da Değişen Sınırlar: Tehditler/Fırsatlar’, Dünya Gazetesi Yazarları Hakan Güldağ ve Fatih Özatay, ‘Global Gelişmeler’, Tuğrul Somuncuoğlu,‘Hindistan Asyanın yeni Aslanı mı’, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da ‘Avrupa Öldü,Yaşasın Avrupa; Avrupa Nereye Gidiyor’ konularında bilgiler verdi. Birinci günün akşamı ise TÜGİAD Business Network (TBN) etkinliği düzenlendi. Üyelerin, misafir olan iş dünyası temsilcilerinin ve toplantı konuşmacılarının bir araya geldiği, kartvizit değişimlerinin yapılıp iletişim imkanının yakalandığı toplantıda yüzlerce üye olası iş fırsatlarını değerlendirdi. Ayrıca TÜGİAD ailesine yeni katılan 2 iş adamına da TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen tarafından üyelik rozetleri takıldı. Burada üyelere seslenen TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen: “Bugün burada sizleri görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladım. TÜGİAD ailesi her geçen gün büyüyor. TÜGİAD üyesi olarak birbirimizle iş yapmayı ve birbirimize destek olmayı önemsemenizi istiyorum. İşlerimizde kar etmek elbette çok önemli ancak birbirimizle de iş yapmayı tercih etmeli ve özellikle de iyi insanlarla iş yapmaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.

13.03.2017

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen terör saldırılarını lanetledi ve kurulan tuzağa dikkat çekti

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen terör saldırılarını lanetledi ve kurulan tuzağa dikkat çekti Sonları geldiği için azdılar… TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, son günlerde yaşanan terör saldırılarını ve son olarak da Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere dönük saldırıyı gerçekleştiren teröristleri lanetleyerek; “Teröristler ve onları azmettirenler sonlarının geldiğini fark ettikleri için daha da saldırganlaştılar. İnsanlığa nasıl bir zarar verdikleri umurlarında bile değil” dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ve milletimize başsağlığı; yaralılara da acil şifalar diledi. Vatandaşlarımıza, şehit yakınları için sabır duası çağrısı yapan Yücelen şu açıklamayı yaptı: “Yurdumuz dahili ve harici düşmanlara karşı birlik ve beraberliğini koruma mücadelesi veriyor. Bu mücadelede masum insanlarımızı kaybediyoruz. Son saldırı da dahil olmak üzere saldırılarda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Teröristler ve onları azmettirenler sonlarının geldiğini fark ettikleri için daha da saldırganlaştılar. İnsanlığa nasıl bir zarar verdikleri umurlarında bile değil. Ne yapsalar olmuyor. Türkiye’yi ancak içeriden yıkabileceklerini biliyorlar. Yaratacakları infial ile insanların birbirine saldırmalarını ve birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmelerini amaçlıyorlar. Bunu gerçekleştiremedikleri için saldırganlıkları da artıyor. Dünya üzerinde çok az millet bu denli çok taraflı ve vahşi terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak bu hain saldırılar bizi yıldıramayacak, her zorlukta olduğu gibi bir olan gönlümüz bizi güçlü kılacak, bunu biliyoruz. İçimiz yanıyor. Allah, O'na tertemiz gelen evlatlarımızın analarına, evlatlarına, sevenlerine sabır versin… Bizler üzerimize düşeni yapacağız. Teröristlerin ve onları azmettiren güçlerin istediği tabloyu yaratmayacağız. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bu ülkeyi seven insanların haklarını savunarak muhafaza edeceğiz. Bu bizim milletimize, tarihimize, atalarımıza ve evlatlarımıza borcumuzdur.” TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, TÜGİAD Başkan Yardımcısı Koray Kartal ve TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman ile Yönetim Kurulu üyeleri, şehit ve gazi ailelerinin yanında olmak üzere Kayseri’ye intikal etti.

18.12.2016

AP kararını eleştiren TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı AB ülkelerini uyardı

AP kararını eleştiren TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı AB ülkelerini uyardı Herkes için en iyisi müzakerelerin sürmesidir Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakerelerin dondurulması kararını eleştiren TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, kararın bağlayıcı olmamasına rağmen eğilimi gösterdiğini belirterek “Asıl kararı verecek olan mercilerin sadece eğilimi değil Türkiye’nin gerçeklerini de dikkate alması gerekiyor. 15 Temmuz sonrasında başlayan ekonomik savaşın bir parçası olmak Avrupa Birliğine yakışmaz.” dedi. Kararın, Türkiye’nin AB üyeliğini istemeyenleri sevindirdiğini; Türkiye dostlarını da üzdüğünü belirten Çuhacı Türkiye’nin bu kararı tepkisel değerlendirmemesini istedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, Avrupa Parlamentosu’nun müzakerelerin dondurulması yönündeki kararını eleştirerek asıl kararı verecek olan mercilerin bu eğilimin yanı sıra Türkiye’nin gerçeklerini de dikkate almasını istedi. Hükümete de seslenen Çuhacı, kararın Türkiye’nin tam üyeliğini istemeyen bir grubu sevindirdiğini ancak Türkiye dostlarını da üzdüğünü söyledi. AP kararını değerlendiren Çuhacı; son günlerdeki gelişimi izleyen herkesin bu kararı beklediğini ve kararın sürpriz olmadığını dile getirerek şu açıklamayı yaptı: “AB-Türkiye ilişkilerini son dönemde olumlu yönde seyretmediği bir gerçek ve süreci izleyenler için bu karar sürpriz olmadı. Kararın bağlayıcı olmaması önemli… Nihai kararı verecek olanların sadece buradaki eğilimi değil Türkiye’nin gerçeklerini de dikkate alacağını düşünüyorum. Neticede son olarak Brüksel’de ve Paris’te gerçekleşen terör olaylarından sonra AB ülkelerinin nasıl bir refleks gösterdiğini unutmayalım. Bu ülkelerin hiçbirinde bir terör örgütü, darbe girişiminde bulunmadı. 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe planlayanlar, başarısız olunca akabinde bir ekonomik savaş başlattılar. Alınan kararla bu sürecin bir parçası olmak Avrupa Birliği’ne yakışmaz. Türkiye, halen sadece mülteciler açısından değil, istikrarsız bir bölgedeki terör dalgası bakımından da AB ülkeleri için güvencedir. AB ülkelerinin Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermesi bu nedenle önemlidir. Bizler işadamları olarak dünyanın her köşesiyle ilişkilerimizin gelişmesi için çalışıyoruz. AB Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. İhracat ya da ithalat anlamında AB ülkeleri ve Türkiye birbirleri için çok değerli partnerlerdir. Herkesten, sorunları tepkisel şekilde tırmandırmak yerine çözmek üzere tartışmalarını bekliyoruz. Biz de geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de üzerimize düşenleri yapacağız. G20 YEA dönem başkanlığı yapan ve Jeune gibi sivil toplum kuruluşlarında önemli sorumluluklar üstlenen TÜGİAD için bu konunun hassasiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin sadece AB değil diğer ülkelerle de işbirliğini geliştirmesi bizim için çok değerlidir.”

25.11.2016

Mert Uğurses

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan 40 Yaş Altı 40 CEO, Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen online ödül töreninde bir araya geldi. Bu yıl beşincisi düzenlenen törende, TÜGİAD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Uğurses, LMC Gıda ile 38. Sırada ödül aldı. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Mirkan Aydın

TÜGİAD Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Mirkan Aydın’ın Başkanlığını yaptığı Nesibe Aydın Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligine yükselerek 2020-2021 sezonunda süper ligde yer alan tek okul takımı olmuştur. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Arda Işık

TÜGİAD Ege Şubesi Kurucu üyelerinden XL Architecture firmasının sahibi Arda Işık, Paris merkezli DNA Paris Design Awards’ta iki ayrı ödülün sahibi oldu. Üyemiz, İrme Elektrik Genel Merkez Binası projesi ile “Grafik Tasarım/Renkli Proje” kategorisinde “Honourable Mention” ödülünü ve Withco Paylaşımlı Ofis ve Ortak Çalışma Alanı projesi ile “Mimarlık/Yenileme” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Melih Sebastien Durmuş

TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş’un Başkanlığını yaptığı, 1999 yılında kurulan Altekma Spor Kulübü 2019-2020 sezonunda Efeler Ligine çıkmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Tolunay Yıldız

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkan Vekili Tolunay Yıldız’ın CEO’su olduğu YEO Group, TET Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tasarından hazırlanan ‘’İhracat Onur Listesi’nde ilk 100’de yer almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Özgür Erdem İncesu

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Erdem İncesu tarafından kurulmuş olan PREMAR Gayrimenkul Danışmanlığınca Dernek üyelerimize ve referanslarına özel şartlar sağlanacaktır.

Oğuzhan Küçükoğlu

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Küçükoğlu'nun firması Toyota Aktoy Plaza Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasında, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020" ödülünü alan şirketlerden biri oldu. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Gül Akyürek Balta

TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Sn. Gül Akyürek Balta'nın Türkiye'nin ilk kadın organize sanayi bölgesi başkanı olduğu Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi'nin Temel Atma Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Ersin Yazıcı

TÜGİAD Bursa Şube Denetleme Kurulu Üyesi Ersin Yazıcı, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ali Güral

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güral’ın, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Güral Şirketler Grubu’na ait olan Güral Premier Otelleri, Finlandiya’da düzenlenen World Luxury Hotel Awards’ta iki ödül aldı. Güral Premier Tekirova oteli ‘’Avrupa’nın En İyi Her Şey Dahil En Lüks Aile Oteli’’ ödülünü alırken, Güral Premier Belek oteli ‘’Türkiye’nin En İyi Kıyı Oteli’’ ödülünü kazandı. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Nur Gül Arslan

TÜGİAD Bursa Üyesi Nur Gül Arslan, İçmimarlar Odası Bursa Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu sonucunda tekrar Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Yılmaz Doğan

TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Yılmaz Doğan kurucu ortağı olduğu Qzens Furniture & Design için tasarladığı ürünlerle, 100’den fazla ülkeden 18,450 tasarım başvurusunun yarıştığı, 250 uluslararası tasarımcı ve akademisyenin jüri olarak 110 ayrı kategoride değerlendirme yaptığı, dünyanın en büyük jürisine sahip tasarım yarışması “A DESIGN AWARD”dan; 3 Silver (ikincilik) ve 1 Iron (dördüncülük) ödülü kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Hüseyin Köksal Çınar & Furkan Yücel Çınar

TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Köksal Çınar ve TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Furkan Yücel Çınar’ın Grup Firmaları HC Tek Savunma LTD. ŞTİ. ‘nin ürettiği otomatik namlu temizleme cihazı ‘ÇINGI’ için Savunma Sanayi Başkanlığı’nın İştiraki olan SSTEK A.Ş. ile Tedarik Anlaşması imzalanmıştır. Üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

S. Emre Gencer

TÜGİAD Bursa Üyesi Sayın Emre Gencer, 20 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Makine İmalatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Nilüfer Çevikel

TÜGİAD Başkan Yardımcısı Sayın Nilüfer Çevikel, 13 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen DOSABSİAD Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Özgür Erdem İncesu

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Erdem İncesu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda Çankaya Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Barış Gül

TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Barış Gül, 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) Güney Marmara Şubesi Olağan Genel Kurulu sonucunda tekrar Başkan seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Sıdıka Baysal

TÜGİAD Merkez Üyemiz Sayın Sıdıka Baysal, 2019 Ocak ayı itibarıyla Uluslararası Barolar Birliği Avrupa Bölgesi Forumu’nun ilk Türk Eş-Başkanı olarak atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.