Basın Bültenleri

TÜGİAD’dan İlave Paket Önerisi

Dünyanın COVİD-19 ile boğuştuğu ve tüm dünya ekonomilerinin olağanüstü tedbirler almaya yöneldiği bugünlerde, ülkemiz de çok ciddi bir sınavdan geçmektedir. Öncelikle, tüm insanlığın en kısa sürede bu tehlikeli dönemi geride bırakıp tekrar normal günlerine dönmesi en büyük temennimizdir. Devletimiz, bu sancılı sürecin kendini göstermeye başladığı günlerde devreye aldığı ‘’Ekonomik İstikrar Kalkanı’’ tedbirleri ile bizlere destek olmuş ve ardından açıkladığı ilave tedbirlerle, geçirdiğimiz bu zorlu süreçte sanayi ve ticaret dünyasına destek olmaya devam etmiştir. TÜGİAD olarak bizler, Türkiye olarak ortak akıl ve birbirimizi dinleyerek daha hızlı ve etkili çözümler bulabileceğimize ve tedbirler alabileceğimize inanıyoruz. Devletimize, bu süreçte almış olduğu tedbirler ve göstermiş olduğu hızlı reaksiyon için teşekkür ediyoruz. Reel sektörün fikirlerinin ve önerilerinin de değerlendirileceğini umuyor, bu süreci el birliği ile en az hasarla atlatabileceğimizi ümit ediyoruz. Çalışanların işini kaybetmemesi, işletmelerin kapanmaması, her ölçekte işletmenin ayakta kalabilmesi, üretim ve ihracatın kaldığı yerden devam edebilmesi ve oluşabilecek durgunluk piyasasına bugünden tedbirler alınabilmesi en büyük temennilerimizdir. Bu bağlamda, Genel Merkezi İstanbul’da bulunan ve Ankara, Bursa, Ege ve Çukurova Şubeleri ile 60’ın üzerinde sektörü temsil eden TÜGİAD üyelerinin, hükümetimizin açıkladığı paketler ve desteklerle ilgili görüşleri, reel sektördeki yansımaları ve ilave önerileri aşağıdaki gibidir. İçinde bulunduğumuz bu süreçte Kamu Bankalarımızın üzerine büyük bir yük binmiştir, açıklanan teşvikler ve destekler neticesinde Kamu Bankalarına çok yoğun başvuru olmaktadır. Öncesinden Kamu Bankaları ile herhangi çalışması olmayan firmaların açıklanan imkanlardan; Bankaların tahsis departmanlarının, mevcut şartlardaki tedbirlerden dolayı yaşadığı kadro eksikliği, başvuru yoğunluğu gibi sebepler nedeniyle çalışamaz hale gelmesi sonucunda faydalanamamalarına neden olmakta ve bu firmalar için mağduriyet oluşturmaktadır. Yeni yönetmeliklerle Kamu Bankaları ile açıklanan destekler öncesinde faaliyeti olmayan firmalarında bu imkanlardan hızlı bir şekilde faydalanabilmelerinin önü açılmalıdır. Özellikle katılım bankacılığında yapılandırma süreçleri, ilave maliyetler sebebi ile çok masraflı olmaktadır. Yapılandırılması istenen kredilerin kapatılması ve açılması ile ilgili ciddi masraflar oluşmaktadır. Bu süreçlerin daha masrafsız bir hale getirilmesi beklentiler arasındadır. Özel Bankalar Çağrı: Özel bankalar bu süreçte maalesef Kamu Bankalarının göstermiş olduğu katkıyı ve hızlı refleksi gösterememektedirler. Özel Bankaların da bu sürece Kamu Bankalarına yakın bir seviyede katılabilmesi için, açıklanan paketler ile ilgili uygulama yönetmeliklerinin hızlı bir şekilde uygulama birimlerine iletilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. Firmaların bu süreçte gelir elde edemedikleri için Kamu Bankaları öncelikli olmak üzere tüm bankalardan beklentileri ertelenen kredilerine faiz tahakkuk ettirilmemesidir. Reel sektörün bu hususta büyük beklentisi mevcuttur. Bankaların finansman sağlamak için talep ettikleri ipotek işlemlerinin tapu dairelerine gidilmeden online olarak yapılabilmesinin önünün açılmasında büyük fayda bulunmaktadır. Benzer şekilde açıklanmış olan gayrimenkul satış teşviklerinin sonuç verebilmesi için bu kapsamdaki gayrimenkullerin online olarak satış işlemlerinin sonuçlanabilmesi beklentiler arasındadır. Tüm destek ve ertelemeler temel olarak mücbir sebep kapsamındaki firmaları kapsamaktadır. Fakat imalat sanayi içerinde bulunan firmaların üretimleri tüm sektörlere hitap ettiği için, tüm imalat sanayinin ve hizmet sektörlerinin de bu erteleme ve desteklerden faydalanmaları beklentiler arasındadır. Özellikle inşaat ve gıda tarım sanayilerinde çalışmalar devam etmekte ve bu sektörlerdeki işgücü ve firmalar için çeşitli riskler doğurmaktadır. Müteahhitlik hizmetleri ve müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların, yurt dışında görevli personelini yurt içine getiremedikleri için personellerinin iş akitlerinin fesih edememeleri, yurt içi çalışan statüsüne getirememeleri, mücbir sebep kapsamında yurt dışında tatil edilen projeleri için SGK ve diğer tahakkukların devam ettiği ve proje tamamlanmış veya durdurulmuş olsa dahi SGK ödemelerinin yurt dışı işçisi olarak ödemeye devam etme zorunluluğunun kaldırılması beklentiler arasındadır. Otomotiv ve tekstil sektörlerinin beklentileri arasında, birikmiş KDV alacaklarının; Doğalgaz, Elektrik vb. gibi kamusal alacaklarla mahsup edilmesi gelmektedir. İşe devam kredisinin kullanım koşullarının ve cezai şartlarının en hızlı şekilde belirlenmesinde büyük fayda bulunmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde bulunan firmaların, gıda dışı tarım ürünlerinin mevcut satış ve nakliye kanallarının kapalı olması nedeniyle, (Örneğin: Hasadı gelen çiçeklerin müşteri bulunmadığından dolayı tarlada bozulması ve üreticinin hiçbir gelir elde edememesi) desteklenebilmesi önem arz etmektedir. Gıda kapsamındaki tarım ürünlerinde, ihraç edilemeyecek ürünlerin, iç piyasaya devlet sübvansiyonları ile sunulabilmesi hem üreticiyi koruyacaktır hem de şu sürede halkımızın ucuz ve taze ürüne ulaşımına büyük katkı sağlayacaktır. Tüm Sektörlere Hassasiyet Turizm sektörü de henüz sezon açıp açamayacağı belirsiz olduğu için özel olarak destek bekleyen sektörler arasındadır. Kongre ve Toplantı (MICE) sektörünün önümüzdeki 5 ay boyunca faaliyete girebileceği öngörülmemektedir, bu sektördeki yetişmiş iş gücünün işsiz kalmaması tüm sektörlerin beklentileri arasında olan SGK ve diğer kamusal giderlerin bu süreçte tahakkuk ettirilmemesi bu sektöründe beklentileri arasındadır. Sivil Toplum Kuruluşları da Türkiye’de bu süreçte ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Faaliyetlerini tamamen üyelerinin katkıları ile sürdüren STK’lar da mücbir sebep içinde bulunan kuruluşlardan sayılmalı ve finansman imkanları ile de desteklenmelidirler. Genel olarak tüm sektörlerin ortak beklentileri; Ertelenen SGK, Muhtasar vb. kamusal ödemelerin bu süreçte çalışılamadığı ve ertelenen ödemelerin ilerleyen süreçte ödeme sorunlarına yol açacağı için tahakkuk ettirilmemesi ve KÇÖ (Kısa Çalışma Ödeneği) başvurularının çok hızlı bir şekilde neticelendirilmesidir. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız reel sektör değerlendirmeleri ve beklentileri doğrultusunda, yaşadığımız bu zorlu sürecin devletimizle birlikte ele ele, omuz omuza kısa bir süre içinde atlatabileceğimiz bir süreç olmasını, üretimimize ihracatımıza kaldığımız yerden devam edebilmeyi umuyoruz. TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu TÜGİAD Ankara Şube 10. Dönem Başkanı TÜGİAD Bursa Şube 11. Dönem Başkanı Zafer Yıldırım Ersoy Tabaklar TÜGİAD Çukurova Şube 5. Dönem Başkanı TÜGİAD Ege Şube 6. Dönem Başkanı Gül Akyürek Melih Sebastien Durmuş

06.04.2020

STK’LARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgınından muzdarip durumda. İki cihan harbinden sonra, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. Herkes tedirgin ve yarına nasıl bir günde uyanacağı endişesinde. Pek çoğumuz gönüllü karantina hayatı yaşıyor. Halen bu virüs dünyanın 174 ülkesine yayılmış durumdadır. Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 Milyon hep birlikte mücadele vermektir. Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu herkese göstermektir. Korona virüse karşı belirlenen tedbirleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı korumaktır. Üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek, istihdamı korumaktır. Bunun için Hükümetimiz, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi. Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü. Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki; "Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım. Allah hepimizin yardımcı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Ortak bildiriye katılan kuruluşlar: 1. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 2. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 3. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 4. Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) 5. Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) 6. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 7. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 8. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD) 9. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 10. Türk Sanayileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) 11. Türk Veteriner Hekimler Birliği 12. Türkiye Barolar Birliği (TBB) 13. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 14. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez (TESKOMB) 15. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 16. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 17. Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) 18. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 19. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) 20. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş) 21. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 22. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) 23. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 24. Türkiye Noterler Birliği 25. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 26. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu 27. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu 28. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 29. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

04.04.2020

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu Ekonomik İstikrar Kalkanı ile İlgili Görüşlerini Paylaştı

Çalışan ve İşveren Korunmalı Korona Virüsün Dünya Ekonomisine Çok Ciddi Etkileri Olacak “Türkiye’nin Ekonomisin En Az Hasarı Alması için Elbirliği İle Çalışmalıyız” TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu açıklanan ’Ekonomik İstikrar Kalkanı‘’ paketi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Koronavirüs ile mücadele eş güdüm toplantısının ardından açıklanan ‘’Ekonomik İstikrar Kalkanı‘’ paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Anıl Ali Rıza Şohoğlu, “Şu an yaşanan ekonomik gelişmeler ve zorluklar karşısında devletimizin bir destek paketi açıklamış olması fevkalade önemlidir. Karşılaştığımız bu küresel salgın karşısında, ciddiyetle elden gelen tüm tedbirleri alarak, yoğun gayretler gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ilgili Bakanlar ve Bilim Kurulumuza teşekkür ederim” dedi. Bankaların tutum ve kararları önem arz ediyor “Bir bütün olarak değerlendirildiğinde “Ekonomik İstikrar Kalkanı’’ ile alınan tedbirlerin işletmeleri ayakta tutmaya yönelik olarak “arz yönlü” olduğu ve kapsamının uygulama süreci ile hızla ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır” açıklamasında bulunan Şohoğlu “Açıklanan paketle beraber asıl önem olarak arz eden nokta bankaların tutum ve kararları olacaktır. Hazine garantili KGF Kredi Hacminin 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye yükseltilmesini içinde bulunduğumuz süreç açısından çok doğru olarak değerlendirmekle birlikte önümüzdeki günlerde tekrar yükseltilmesinin gerekebileceğini düşünüyorum. Virüs salgını sebebiyle nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenecek olması, beraberinde kapsama hangi firmaların gireceğine ilişkin belirsizliği getirmektedir. Firmalar belirlenirken gereken desteklerin hangi koşullarda sağlanacağı büyük önem arz etmektedir” dedi. Kapsam dışında kalan sektörlerin durumlarına bakılmalı İhracatçıya verilecek olan stok finansmanı desteği kapsamının kısa bir süre zarfında belirlenmesi, kısa çalışma ödeneğinde kolaylaştırıcı düzenlemelerin neler olacağı ve esnek ve uzaktan çalışma modellerinin nasıl daha etkili hale getirileceğinin hızlı bir şekilde ortaya konulmasının Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini daha işlevsel kılacağını belirten Şohoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Belirli sektörlerle sınırlı olarak SGK prim ödemelerinin 6 aylık ötelenmesi gayet doğru, ancak kapsam dışında kalan sektörlerin durumlarına bakarak, ilerleyen süreçte bu konu yeniden ele alınması gereken bir uygulamadır.” Türkiye’de yüzde 13 -14 aralığında gezinen işsizlik oranının daha da artmasından endişe duyduğunu dile getiren Şohoğlu, alınacak ilave tedbirler ile işverenlerin üzerindeki istihdama dair yüklerin hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Yüksek işsizlik yaşanan ülkemizde, önümüzdeki süreçte işsiz sayısının yükselmesi durumunda asgari ihtiyaçlarının giderileceği; elektrik, su, doğalgaz gibi ödemelerin karşılanabileceği bir fon sisteminin devreye sokulması gerekebileceğini anlatan Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: “Özellikle yurtdışı kaynaklarda, virüsle mücadelenin 16 ay sürebileceğine ilişkin açıklamalar yer alıyor. Bu açıklamalara bakıldığında alınan bu tedbirlerin, ilerleyen dönemlerde geliştirilmesi ve Türkiye ekonomisinin en az hasarı alması için elbirliği ile çalışılması gerekiyor.”

19.03.2020

Avrupa’ya TÜGİAD Damgası

Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu Başkanlığı TÜGİAD’a Emanet YES for Europe Başkanlığına Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım seçildi. Bünyesinde 21 ülkeden, 500 binin üzerinde genç girişimci bulunan, Avrupa genç girişimcileri resmi çatı konfederasyonu YES For Europe’un başkanlığını tarihte ilk kez TÜGİAD kazandı. TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım, oy birliği ile Başkanlığa seçildi. Yıldırım “Ülkemizdeki genç girişimcilerin lider sesi TÜGİAD’ın dönem başkanlığına oy birliği ile seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Türk genç girişimcilerinin Avrupa’daki sesi olmaya devam edeceğiz. Bu yeni ticaret köprülerinin kurulması anlamında çok önemli” dedi. “ Avrupa Birliği’ne ve vizyonuna inancımız tamdır” Gürkan Yıldırım şunları söyledi: “En büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği’nde Türk genç girişimcilerini Avrupa’daki her platformda destekleme mücadelemize şimdi daha güçlü devam edeceğiz. Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu olarak önümüzdeki görev süresi boyunca, gerçekçi ve ciddi hedeflerimiz var.” “Genç girişimcilerin Avrupa’ya açılan kapısı” TÜGİAD olarak yapacakları faaliyetlerden de bahseden Yıldırım sözlerine şunları ekledi: “2020 Eylül ayında İstanbul’ da uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir EYEC (Geleneksel YES For Europe toplantısı) organizasyonu düzenleyeceğiz, bu organizasyona tüm ülkelerden en yüksek seviyede katılım sağlayacağız. Devletimizle koordine halinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.’ Yes For Europe Başkanlığına Seçilen Gürkan Yıldırım’ı tebrik eden TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da, “TÜGİAD Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası Genç İşadamları Derneğidir. Ülkemizi yıllardır G20 Genç Girişimciler ittifakında, ve YES for Europe (Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonunda) başarı ile temsil etmekte ve bayrağımızı buralarda dalgalandırmaktayız. Yıllardır süregelen bu mücadelemiz ve çalışmamızın sonunda YES for Europe gibi çok önemli bir organizasyonun başkanlığı ülkemiz adına almış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız. Bu başkanlık ile ülkemizin yıllardır sürdürmüş olduğu AB tam üyelik sürecinde genç iş dünyası adına çok önemli katkı koyacağımızı düşünüyorum. Başkanlık sürecinde TÜGİAD adına çok emek harcayan ve başkanlığı yürütecek olan Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Yıldırım’ı tebrik ediyor ve süreçte katkı koyan Genel Sekreterimiz Rupen Mıhçiyan’a teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemize hayırlı olsun” dedi. YES Nedir? YES For Europe Başkan Yardımcılıklarına Portekiz, İspanya, Polonya, Almanya seçilirken; İtalya ise Muhasip Üyeliğe seçildi. 1998 yılında Brüksel merkezli kurulan Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu (YES For Europe), genç girişimcilerinin Avrupa Birliği içerisindeki en gür sesi ve destekçisidir. Konfederasyon, genç girişimcilerin, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin hükümetlerini nezdinde lobi faaliyetlerini yürütmekte ve dünya genelinde üyesi olan tüm genç girişimcileri küresel organizasyonlarla bir araya getirmekte, genç girişimcilerin yeni iş planlamalarına ışık tutmakta ve finansmana erişimini sağlamak adına faaliyetler düzenlemektedir. YES For Europe, Avrupa'nın en büyük ve en dinamik genç girişimciler konfederasyonudur.

14.02.2020

Brexit Türk Ekonomisi İçin Fırsatlar Barındırıyor

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu Brexit ve korona virüsün dünya ekonomisine etkilerini anlattı. Brexit’in küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Anıl Alirıza Şohoğlu, ilk kez bir üye ülkenin Birlik’ten ayrılma kararı aldığına vurgu yaparak “Brexit politik bir süreç olmakla birlikte tartışma bu alanda kalmamaktadır. Ayrılacak ülke Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci ekonomisidir. İngiltere’yi bu karara iten tarihsel kararın başında ekonomik nedenler gelmektedir. Özellikle Yunanistan ekonomisinin oldukça kötü bir noktaya gelmesi sonrasında bu ekonominin yardıma ihtiyaç duyması, bu yardımın AB ekonomisine olan yükünün büyük bir kısmının Almanya, Fransa ve İngiltere arasında paylaşılacak olması ciddi bir tartışma yaratmıştır. Aynı zamanda Avrupa’da yükselen ırkçılık ve göçmen karşıtlığını da İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma kararında etkisi olan bir unsur olarak sayabiliriz” ifadelerini kullandı. “İngiltere ekonomisi daralacak” Ayrılığın ekonomik etkilerine ilişkin çalışmalara da vurgu yapan Şohoğlu “LSE “Ekonomik Performans Merkezi” tarafından yapılan çalışmada; İngiltere’nin AB’den ayrılarak Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ne katılmasının, GSYİH üzerinde %2,2 ile %9,5 arasında bir daralmaya neden olabileceği tahmin edilmiştir. Ayrılık sonrası İngiliz ekonomisinin küçülmesi genel beklentidir. Aynı zamanda cari açığın artması, sermaye hareketlerinin olumsuz etkilenmesi de beklentiler arasındadır. 11 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile Türkiye'nin Brexit'ten etkilenmemesi için İngiltere ile hızlı bir şekilde STA imzalaması gerekmektedir” dedi. Türkiye İngiltere ilişkisinde yeni dönem Avrupa Birliği kararlarının bağlayıcılığının ortadan kalkmasının Türkiye İngiltere ilişkisine fayda sağlayacağını aktaran Şohoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye – İngiltere ticaret hacminin ivme kazanarak artmaya devam edebilmesi için hızlı bir şekilde ikili ticaret anlaşmalarının hazırlanıp, imzalanması gerekmektedir. Bu bağlamda 19.09.2019 tarihinde TÜGİAD ve Türk - İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) arasında imzalanan anlaşma ile TÜGİAD üyelerinin Brexit sonrası dönemde daha etkin olabilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Türkiye sanayi ve ticaret altyapısının hızlı bir dönüşüme uyumlu olması bu anlaşmaların hızlı bir şekilde uygulamaya konabilmesine imkan tanımaktadır. Aynı fırsatlar KKTC içinde geçerlidir. İngiltere ile sosyo-ekonomik bağları çok kuvvetli olan KKTC’nin hızlı bir şekilde imzalayacağı ikili anlaşmalar ile Brexit ile açılan boşluğu doldurması ve 31 Ocak sonrası süreçten faydalar sağlayabilmesi gayet olasıdır.” “IMF büyüme rakamlarını aşağı çekecek” “Korona virüs konusunun ekonomik etkileri, konu güncel olması nedeniyle bilimsel bir çalışmaya dayalı olmaktan ziyade önceki salgınların ekonomik etkileri üzerinden yapılan basit hesaplamalar şeklinde yürümektedir” açıklamasında bulunan Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: “Hiç kuşkusuz Çin ve en önemli ticaret partneri ABD ekonomisi üzerinde ekonomik etkiler ortaya çıkacaktır. Ancak asıl mesele bu salgının daha kaç ülkeye ve ne kadar yayılacağı olup, sosyal yaşamı ne derece etkileyeceği belirleyici unsur olacaktır. Davos’ta Çin ve ABD için IMF tarafından tahmin edilen büyüme oranlarını aşağı çekeceği yönünde bir kuşku yok. Şu anda küresel etkilere ilişkin somut bir çalışma bulunmamaktadır.” “Avrupa siparişleri Türkiye’ye yönelecek” Korona virüsünün Türkiye ekonomisine dair etkilerini de paylaşan Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: “Türk tekstil ve otomotiv endüstrisinin korona virüsün etkileyeceği küresel ticaretten olumlu bir kazanım elde edebileceği %82 civarında olan Türkiye Tekstil Kapasite Kullanımının daha da yukarılara çıkabileceği öngörülmektedir. Aynı çıkarım otomotiv endüstrisi ve yan sanayi imalatları içinde geçerlidir. Virüsün Uzakdoğu bölgesinde etkisinin artması durumunda özellikle Avrupa piyasalarından siparişlerin Türkiye’ye yönlenmesi büyük bir olasılık olarak görünmektedir. Virüsün etkisini attırması ve salgının yayılması durumunda; dünya genelinde öncelikle demir çelik olmak üzere hammadde fiyatlarında da etkisi olacağı aşikardır.”

06.02.2020

TÜGİAD GENEL BAŞKANI ANIL ALİRIZA ŞOHOĞLU “SANAYİ VE TARIM ODAKLI BÜYÜMELİYİZ”

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Genel Merkez’de düzenlenen basın toplantısında gazeteciler ile bir araya geldi. 2019 değerlendirmelerinin anlatıldığı toplantıda 2020 ekonomisi de mercek altına alındı. TÜGİAD’ın faaliyetlerinden ve 2020 planlamalarından başlayarak söze giren Anıl Alirıza Şohoğlu “1986 yılında kurulan TÜGİAD, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası, adında "Türkiye" geçen tek Genç İş Adamları Derneği. İstanbul merkez, Ankara, Bursa Çukurova ve Ege şubeleri mevcut. 850 üye yaklaşık 60 sektörde faaliyet gösterirken, 8 ülkede de temsilciliği bulunuyor. Türkiye ekonomisinde yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip. 850 üyemiz ile 18 milyar dolar ihracata sahibiz” ifadelerini kullandı. 2018’de yaşanan kur şokunun ardından, ekonominin bıçak gibi durduğu bir dönemde 2019’a girdiklerini söyleyen Şohoğlu “Daralan ekonomi de temel çıkışı yurt dışı olarak belirleyerek rotamızı ihracata yönelttik. İhracat kapıları için seyahatler yaptık. DEİK ve TİM ile iş birlikleri yaptık. 12 ayda 10 ülke gezdik. Bu yaptığımız seyahatlerde amacımız oralarda ne gibi işler yapabiliriz kısmını yürütmekti. İngiltere de TBCCI ile ortak protokol imzaladık. Birçok arkadaşımız İngiltere de ihracat yapmaya başladı. Japonya’da G20 genç girişimciler zirvesi düzenledik. Brüksel’de YES genel kuruluna katılarak Türkiye’nin Avrupa birliğine katılım lobi konusuna odaklandık” ifadelerini kullandı. 300 öğrenci Avrupa yolunda TÜGİAD’ın hayata geçirdiği projelerden de bahseden Şohoğlu “4 sene önce TÜGİAD üyelerinin fonladığı bir şirket kurduk. 30 arkadaşımızın kurduğu bu fon ile Start Up’ lara yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2020’de TÜGİAD yurt dışı hedefli olacak. Avrupa Birliği projelerinden yararlanmaya başlıyoruz. Bunlardan bir tanesi Erasmus + projesi. Bu projede 300 öğrenciyi Avrupa’ya staja göndereceğiz. Kadın girişimcileri desteklemek adına da düğmeye bastık. Bu projeleri fonlamayı ise Avrupa’dan yapacağız. Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Fikrinle İz Bırak programı ile girişimcilere destek olacağız” açıklamasında bulundu. Üniversitelere dair eleştirilerini de paylaşan Şohoğlu “Bu kadar üniversite olmaz. Eğitim kalitesi düştü. Vasıfsız insanlar doğdu. Eğitim kuruluşları kendini güncellemeli. Ara meslek yok. Resmi rakama göre 5 milyon Suriyeli 1.5 milyon Afgan var. Ülkede bir mülteci sorunu var. Bu da işsizliği tetikliyor.” Türkiye ekonomisine dair değerlendirmeleri de paylaşan Anıl Alirıza Şohoğlu “Alınan önlemler ile 2019 sonunda büyüme oranını tekrar pozitife dönmeye başlamıştır. Türkiye ekonomisi 180 milyar dolar ihracat 80 milyon ülke için az bir rakam. Bu olumsuzluklara rağmen faizlerin düşüyor olması bu faizlerin düşüyor olması iç piyasayı canlandırdı. Konut ,otomotiv satışlarından da bunu anlıyoruz. ÖTV ve KDV indirimlerinin de bu anlamda faydası oldu.” Kamu tasarrufunun ekonomi için önemine dikkat çeken Şohoğlu “Türkiye çok dinamik bir ülke. Yurt dışı finans kuruluşlarından ziyade bizim merkez bankalarını dikkat etmemiz lazım. T.C Merkez Bankası iş adamı için daha önemli. Şu anki veriler bize Türkiye’nin yüzde 3-5 arası büyüyeceğini faizlerin belki bir tık daha düşeceğini gösteriyor. Çektiğimiz sıcak parayı üretime teknolojiye harcamamız lazım.” Genç işsizliğin azalması için özel sektör desteklenmeli Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından birinin işsizlik olduğuna değinen Şohoğlu “Genç işsizlik yüzde 27’lere çıktı. 2020’ye yüzde 14 işsizlik ile girdik. Bunu yaparken içeri yatırım yapmadık. Türkiye yüzde 5 büyüme oranını tutturmak istiyorsa özel sektörü destekleyici politika izlemesi lazım. Zaten kamu ile yüzde 2 büyüyoruz. Bunu özel sektörde de sağlamak gerek. Türkiye tüketerek büyüme modelinden vazgeçmeli. Bizim artık yapısal reformları uygulamamız lazım. Üretim ekonomisine dönersek o kur şokunu bu ülke bir daha yaşamaz. Kendi büyüme ekonomimizi sağlam temele oturtmamız lazım. Umarım 2023’e kadar seçim görmeyiz. Siyasi istikrar devam eder.” Tarım ekonomisi gözden geçirilmeli Teknolojik ürün ve sanayi odaklı büyümenin önemine vurgu yapan Başkan Şohoğlu “Teknolojik ürün ve sanayi ile bu büyüme olur. Borçla ithalatla büyüyemeyiz. Türkiye’nin tarım ekonomisini gözden geçirmesi lazım. Bizim kendi öz kaynaklarımızı koruduğumuz üretim şart. 11. Kalkınma planı açıklandı. Çok doğru bir plan ve ayakları yere basan sağlam bir plan. Rakamlar daha öngörülebilir. Biz teşhis koymakta sıkıntı yaşamıyoruz. Uygulama ile ilgili bir derdimiz var” dedi. Kamu bankaları ekonomiyi destekledi Bu süreçte özel bankaların ekonomiyi çok fazla destekleyemediğini söyleyen Şohoğlu, “Kamu bankalarının ekonomiyi desteklediğini gördük. Çok ciddi katkılar sağladı. 2018 Eylül ayında, özel bankalardan yüzde 45 faizle iş adamı faiz alamadı. Kamu bankaları ekonomiye dinamik oldu. İşsizliğin geldiği nokta sosyal bir patlama haline gelecek. İşsizliği çözmenin bir tane yolu yok.” ABD seçim süreci Türkiye için fırsat TÜGİAD Ekonomi Danışmanlarında Murat Sağman ise 2020 ön görülerini paylaştı. Türkiye ekonomisini destekleyici bir ortam olduğunu aktaran Sağman, ABD’deki seçim ortamının Türkiye için büyük fırsat olduğunu da sözlerine ekledi. “Türkiye’ye gelen doğrudan sermaye yüzde 70 Avrupa’dan. İhracatımızın çoğunu da Avrupa’ya yapıyoruz” diyen Sağman sözlerine şöyle devam etti: “Merkez bankamız ciddi şekilde faiz indirdi. Ertelenmiş talep devreye girdi. Otomobil konut satışı canlandı. Merkez bankasının faizi indirmesi olumlu ama düşürmesi enflasyonu da destekleyebilir. Dengesizlik yaratmaması lazım. Kur tarafında maliyet enflasyonu, talep tarafında hızlı büyürsek sıkıntı olabilir. 13-14’lere gidersek faizi arttırmak zorunda kalacağız.” Türkiye’nin 2 temel sorunu olduğunu ifade eden Sağman “İki büyük sorunumuz var enflasyon ve işsizlik. Ekonominin yüzde 4-5 büyümeden işsizlik düşmez. Büyüme içinde bankacılık sektörünün yüzde 15- 20 arttırması lazım. Bankalar iş insanlarına rahatça kredi verebilir pozisyona gelmeli ki yatırımcılar önünü görsün. Enflasyon kadar Türk lirası değer kaybedebilir. Türk lirası şu an Arjantin’den sonra en az değer gören para birimi. Yurt dışından döviz getirici işler getirilmesi arttırılmalı. TL’nin bu kadar değer kaybetmiş olması. Farklı iş kollarında rekabet edebilme noktasında ve iş bitirme anlamında bu durumu baltalıyor. Beyin göçümüz söz konusu” dedi.

22.01.2020

TÜGİAD GENEL BAŞKANI ANIL ALİRIZA ŞOHOĞLU’NUN MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ DEĞERLENDİRMESİ

Merkez Bankası politika faizini 0,75 puan düşürerek yüzde 11,25'e çekti. Merkez'in son beş toplantıdaki toplam faiz indirimi 12,75 puanı buldu. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu Merkez Bankası politika faiz indirimini değerlendirdi. Merkez Bankası’nın yılın son toplantısında da 200 baz puanlık indirim yaptığını söyleyen Şohoğlu “Ocak için beklenti olan 75 baz puanlık indirime paralel bir faiz kararı bugün Merkez Bankası tarafından alınmış, politika faizi 2 puan indirimle yüzde 12'ye düşürülmüştür. Böylelikle 2019 yılındaki toplantılarda toplamda 12 puanlık indirim gerçekleşmiş oldu. Son enflasyon 11,84 Politika faizi 12 oldu. Bu rakamlara baktığımızda yılın ilk çeyreğinde enflasyonun 11- 12 bandında kalacağını söylememiz mümkündür. Tek haneli enflasyon birinci çeyrekte mümkün görülmemekle birlikte, ikinci çeyrekte ise olabilitesi yüksek görünüyor. Şu an ekonomi politikalarının hedefi tek haneli enflasyon yani tek haneli faiz. Faiz indirimlerinde kademeli bir model ve makro konjonktür ile örtüşen bir faiz indirim politikasının Merkez Bankamız tarafından uygulanıyor olması, piyasa aktörlerinde güven tesis etmektedir” ifadelerini kullandı. Son verilere göre Ocak ayı itibari ile Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11’lere gerilediğini de aktaran Şohoğlu “TL ticari kredi faiz düzeyi %13.11’e kadar inmiş durumdadır. Merkez Bankasının önümüzdeki dönemde faiz hamlelerinde elinin kuvvetlenebilmesi için bu süreçlerin yapısal reformlarla desteklenmesi için yapısal reformların en kısa sürede tamamlanıp sağlıklı sürdürülebilir bir büyüme modelinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi tüketim değil üretim ekonomisi olma yolunda ilerlemeli, üretim odaklı projelere imza atmayı öncelik belirlemeliyiz” dedi. Merkez Bankası indiriminin iç piyasalarda da hareketlilik yaratacağını ifade eden Anıl Alirıza Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: “Bu indirimler konut ve otomotiv sektöründe de canlılık yaratacaktır.”

16.01.2020

İşsizlik oranının Azalması Reformlarla Olacaktır

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu açıklanan TÜİK rakamlarına dair açıklamada bulundu. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. Konuyla dair TÜGİAD Başkanı Şohoğlu şunları söyledi: “İşsizlik oranı Ekim döneminde yüzde 13.4 olarak açıklandı. İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 13.9, geçen yıl Ağustos 2018’de yüzde 11.1’di. Tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 15.7 oldu. En büyük sıkıntı genç işsizlikte yaşandı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 3 puanlık artış ile yüzde 25.3 oldu. Verisi açıklanan OECD ülkelerinin ortalama işsizlik oranı %5.2 iken Türkiye'nin %13-%14 aralığında gezinen işsizlik oranı oldukça yüksek kalmaktadır.” TÜGİAD Başkanı şu çözüm önerilerinde bulundu: Çözüm Önerilerimiz: Bundan sonrası için, başta hukuk ve eğitim olmak üzere, yapısal reformların devreye sokulması ve sıkı bir para politikası ile enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye getirerek sürdürülebilir büyümeyi yakalamak ve sonrasında işsizliği azaltmak en önemli hedef olacaktır. İşsizlik oranlarının kontrollü biçimde ele alınması gerektiğine de vurgu yapan Şohoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İşçi ve işverenin üzerindeki yüklerin azaltılması gerektiği kanaatindeyim. İşsizliğin toplumsal bir sorun olma ihtimali vardır. Yapısal reformların ve istihdam sağlayıcı paketlerin hızlıca hayata geçirilmesi hem işçiyi hem de işvereni rahatlatacaktır. Bu sayede toplumda oluşan işsizlik baskısı da minimum düzeye inecektir. Bir diğer çağrımızda genç iş insanlarına; Üretim çarkları durmadan üretmeye ve ihracat oranlarımızı arttırmaya yönelik politikalar izlemeliyiz. Bu hem işsizlik oranlarının azalmasını hem de ekonomik anlamda Türkiye ekonomisinin şahlanmasını sağlayacaktır.

10.01.2020

TÜGİAD GENEL BAŞKANINDAN 2019 YILI DEĞERLENDİRMESİ YAPISAL REFORMLAR İLE 2020 EKONOMİSİ CANLANACAKTIR

EKONOMİMİZİN SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ NEFES ALMASI, İÇİN “YAPISAL VE EKONOMİK REFORMLAR” ŞART TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu 2019 yılına dair ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Hem Türkiye hem de dünya ekonomileri açısından oldukça zor bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Şohoğlu “2018’in Ağustos ayı ile başlayan yüksek faiz ve yüksek döviz kurlarının etkisiyle daralmaya başlayan Türkiye ekonomisi, 2019 yılında art arda ilk 3 çeyrekte daraldı. Bu süreçlere ilave olarak da yerel seçimlerle başlayan siyasi belirsizlikler, dış ilişkilerde yaşanan Suriye F-35 S-400 krizleri ve Dünyada devam eden ticaret savaşları ülkemiz iş dünyası için oldukça zor bir yıl olmasına neden oldu. Türkiye’nin her türlü olumsuzluğa rağmen 2019 yılını küçükte olsa pozitif bir büyüme ile neticelendirecek olması beklenmektedir” ifadelerini kullandı. Sektörel bazda incelendiğinde özellikle inşaat sektöründe bir küçülme olduğunu aktaran Şohoğlu “2019 yılının ilk dokuz ayında ortalamada %9.3 daralma ile inşaat sektörü diğer sektörlerin gerisinde bir performans sergilemiştir. 2019 yılında çift haneli gerileyen tek sektör inşaat sektörüdür. Toplamda 21 yılın değerlerine baktığımızda 2008 küresel kriz döneminde üst üste 7 çeyrek daralan inşaat sektörü bu sene daralmada 5. çeyreğini geride bırakmıştır. Buna bağlı olarak inşaata girdi sağlayan çok sayıda imalat sektöründe işler iyiye gitmemiştir” dedi. Türkiye ekonomisi pozitif büyümeyi yakaladı Son açıklanan büyüme rakamlarını da değerlendiren Anıl Alirıza Şohoğlu “2019 yılının üçüncü çeyreğinden ülkemiz %0,9 büyümüştür. Üç çeyrektir negatif tarafta olan Türkiye ekonomisi, dördüncü çeyrekte pozitif büyümeyi yakalamış görünmektedir. Ancak ne yazık ki son dönemde ekonomimizin darboğaza girmesine neden olan sorunlarımızın devam ettiğinin de altının çizilmesi gerekmektedir. 2020 yılında, 2019 yılına göre başta hukuk olmak üzere yapısal reformları yerine getirirsek nispeten daha olumlu bir yıl yaşayabiliriz” açıklamasında bulundu. Faiz indirimleri piyasayı rahatlattı “Merkez Bankası’nın reel sektörü canlandırmak ve yatırım iştahını arttırmak amacıyla ardı ardına yaptığı faiz indirimleri ile finansman maliyetindeki azalma girişimcinin biraz nefes almasına imkan tanımış piyasalarda olumlu bir etki yaratmıştır” açıklamasında bulunan Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: “Merkez Bankamızın ardı ardına faiz indirimleri ile finansman maliyetindeki azalma girişimcinin nefes almasına imkan tanımaya başlamıştır. Merkez Bankasının gösterge faizinde bu ay içerisinde 200 baz puanlık indirimi, 2020 yılında Türkiye'nin beklenen %3’ün üzerinde büyüme oranını yakalaması için atılan bu yılın en son adımıdır. Enflasyonda %9 gibi tek hanenin yakalanması ile birlikte 2020’de faiz düzeyinde daha aşağıların görülmesi de mümkün olacaktır. Bu konjonktüre olumlu baz etkisinin eklenmesiyle enflasyonun yüzde 25’lerden yüzde 11 seviyelerine hızlı bir şekilde gerilemesine şahit olduk. 2019 yılını enflasyonda, YEP’te hedeflenen yüzde 11-12 bandında kapatacağız. 2019 yılında ekonomimizin yumuşak karnı olarak tabir ettiğimiz cari açık sorununun, cari fazlaya dönüştüğüne tanıklık ettik. Düşük faiz bir yandan 2020’de bir yandan iç talebi hareketlendirirken aynı zamanda firmalarımızın finansmana erişim imkânını artıracaktır ki 2020’de firmalarımızın karlılıklarında önemli bir artış görülebilecektir. ” İşsizlik yüzde ile Türkiye’nin en önemli sorunu 2020’ye dair ön görülerini de paylaşan Şohoğlu yapısal reformların önemine dikkat çekti. Bu etkinin sürdürülebilir olması için bazı noktaların altını çizen Şohoğlu “2020’de reel sektörün kredi iştahının üretim, istihdam ve ihracata yansımasını belirtiğimiz gibi ancak yapısal ve ekonomik reformların da gerçekleştirilmesi etkiyi artıracaktır. Ekonomimizin sağlıklı ve güçlü bir biçimde nefes alması, “yapısal ve ekonomik reformlar” ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine bağlı. Hukukun üstünlüğü, eğitim, demokrasi, İfade özgürlüğü, kurumların bağımsızlığı ve liyakati esas alan bir sistemin inşası ekonomik reformların temelini sağlamlaştırır. Demokrasimizi geliştirirsek, ekonomimiz de gelişecektir. 2020 yılında mali disiplin noktasında daha dikkatli olmamız gereken bir dönemde olmamız gerekiyor. İşsizlik yüzde 14 ile Türkiye’de en önemli sorunlardan biri. İnşaat sektöründe 500 bin kişi işini kaybetti. Özellikle genç işsizliğin yüzde 27’lere yükselmesi, 2020 yılında istihdam artırıcı politikaların acil olarak devreye alınması gereğini ortaya koyuyor. Bankacılık sektörünün kredi iştahında artış gözlense de özel sektörün yatırım harcamalarında hala istenen düzeyde değiliz. Özel sektörün hem güvenin hem de yatırım iştahını artırmamız gerekiyor.”

31.12.2019

TÜGİAD GENEL BAŞKANI ANIL ALİRIZA ŞOHOĞLU’NUN MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu Merkez Bankası politika faiz indirimini değerlendirdi: ‘Merkez Bankası beklentiler yönünde 200 baz puanlık bir faiz indiriminde bulunmuştur. 2020 yılında Türkiye'nin beklenen %3’ün üzerinde büyüme oranını yakalaması için atılan bu adım bu yılın en son adımıdır. Enflasyonda %9 gibi tek hanenin yakalanması ile birlikte 2020’de faiz düzeyinde daha aşağıların görülmesi de mümkün olacaktır. Uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklendiği takdirde faiz indirimlerini olumlu karşılıyoruz. Bundan sonra çok fazla marjımız kalmadı. İleride TL için bir risk oluşmaması için minimum bir reel faiz gerekiyor. Dünyada ciddi rakiplerimiz var, ihtiyacımız olan sermayeyi çekmek için onların yanında dezavantajlı duruma düşmememiz gerekiyor. Şu anda piyasadaki fiyat yapışkanlığı ile topyekün mücadelede elde edilecek başarı üzerine yoğunlaşılması gerekmektedir. Kurun, faiz kararlarına tepkisi de Merkez Bankasının doğru yolda olduğunun en net göstergesidir. Merkez Bankası bu son indirim ile tüm marjını kullandı, bundan sonra yapılacak tüm indirimler tamamen enflasyondaki düşüşe bağlı olacak. Enflasyonda yaşanan gerileme ile birlikte mevcut faiz indirimini de dikkate alarak, bankaların ve diğer finansal kurumların iç piyasayı canlandırıcı hamlelerde bulunmalarını bekliyoruz.’

12.12.2019

TÜRKİYE GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKARMASI

TÜGİAD TÜRK GENÇ İŞ DÜNYASININ AVRUPADAKİ EN GÜR SESİDİR Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve beraberindeki TÜGİAD Heyeti, asil üyesi olduğu YES for Europe Genel Kurulu için Brüksel’e uçtu. Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu (YES for Europe)’nun Genel Kurulu Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşti. Avrupa’da 20’den fazla ülkenin üyesi olduğu Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu YES for Europe’un Genel Kurulu’na katılmak üzere Brüksel’e hareket eden TÜGİAD heyeti, YES for Europe Genel Kurulu’nun yanı sıra bir dizi temaslarda bulundu. Yoğun iş birliğinde olduğu TÜSİAD’ın Brüksel temsilciliği ziyareti ile başlayan temaslar üç gün sürdü. Avrupa’daki Türk iş dünyasının faaliyetleri, Business Europe ve Avrupa Birliği projeleri, hakkında bilgi edinen heyet, TÜGİAD’ın Avrupa’daki organizasyonu ve politikasını TÜSİAD ile paylaştı. TÜGİAD Heyeti temaslarının ikinci gününde, üyesi olduğu ve bünyesinde 500.000’den fazla şirket bulunan YES for Europe (Avrupa Genç İş Adamları Konfederasyonu) genel kuruluna katıldı. Genel Kurulun gerçekleştiği saatlerde heyetin bir bölümü ihracat ve yatırım ajansı olan Hub Brussels ile görüştü. Heyet ziyaretinin son günü, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi; Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, T.C Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü ve Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi Bernard Brunet ile gerçekleştirilen temaslarla yoğun bir şekilde geçti. TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu “İhracatımızın %60’ını Avrupa Bölgesine gerçekleştiriyoruz, bu nedenle en büyük ticari ortağımız Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin artarak devam etmesi hedefiyle, TÜGİAD olarak çalışmalarımızı azimle sürdürmekteyiz. Üyesi olduğumuz ve aktif olarak TÜGİAD ve Türkiye tanıtımı yaptığımız uluslararası kurumlar üzerinden Avrupa Birliği’ndeki genç iş adamlarına, Türkiye’nin ve TÜGİAD’ın vizyonunu anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye Avrupa Birliği için, Avrupa Birliği de Türkiye için vazgeçilmez bir ortaktır.’’ diyerek sözlerini noktaladı.

06.12.2019

İşsizlik Oranının Azalması Reformlarla Olacaktır

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu açıklanan TÜİK rakamlarına dair açıklamada bulundu. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi oldu. Konuyla alakalı konuşan TÜGİAD Başkanı Şohoğlu “İşsizlik oranı Ağustos döneminde yüzde 14.0 olarak açıklandı. İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 13.9, geçen yıl Ağustos 2018’de yüzde 11.1’di. Tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 16.7 oldu. En büyük sıkıntı genç işsizlikte yaşandı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 6.6 puanlık artış ile yüzde 27.4 oldu ve rekor seviyeye geldi. Bundan sonra en büyük öncelik; yapısal reformlarla birlikte yatırımların artması ve sürdürülebilir büyüme modelini hayata geçirmek olmalı” dedi. İşsizlik oranlarının kontrollü biçimde ele alınması gerektiğine de vurgu yapan Şohoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İşçi ve işverenin üzerindeki yüklerin azaltılması gerektiği kanaatindeyim. İstihdam sağlayıcı paketlerin hızlıca hayata geçirilmesi hem işçiyi hem de işvereni rahatlatacaktır. Bu sayede toplumda oluşan işsizlik baskısı da minimum düzeye inecektir. Bir diğer çağrımızda genç iş insanlarına. Üretim çarkları durmadan üretmeye ve ihracat oranlarımızı arttırmaya yönelik politikalar izlemeliyiz. Bu hem işsizlik oranlarının azalmasını sağlayacak hem de ekonomik anlamda Türkiye ekonomisinin şahlanmasını sağlayacaktır. “Enflasyonda yakalanan başarı, istihdamda da yakalanmalıdır” “Verisi açıklanan OECD ülkelerinin ortalama işsizlik oranı %5.2 iken Türkiye'nin %13-%14 aralığında gezinen işsizlik oranı oldukça yüksek kalmaktadır.” Diye konuşan Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: ”OECD ülkeleri içerisinde en yüksek 4. işsizlik oranına sahip olan Türkiye'nin son dönemde enflasyonda yakaladığı başarıyı istihdam rakamlarında da ortaya koyması gerekmektedir.”

15.11.2019

Genç İş Adamlarına Büyük Motivasyon

Yeşil Pasaport hususunda yapılan düzenlemeye dair konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu “Yapılan düzenleme ile genç iş adamlarının önü açılmış olup, ihracat rakamlarımızda artış yaşanacaktır” ifadelerini kullandı. Resmi Gazete’nin bugünkü yayınlanan kararının genç iş adamları için önemine dikkat çeken TÜGİAD Genel Başkanı Şohoğlu “2017 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeşil Pasaport alabilmek için ihracatçılarımızın gerçekleştirmesi gereken 1 milyon ABD Dolar’lık limit, bugün (11 Kasım 2019) 1770 Karar sayısı ile Resmi Gazete'de yayınlanan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Cumhurbaşkanı Kararı ile 500 bin ABD Doları’na indirilmiştir. TÜGİAD olarak bizim de Ocak ayında yapmış olduğumuz ziyaretimizde T.C. Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan’a ve TİM Başkanı İsmail Gülle’ye öneri olarak ilettiğimiz bu konu, bu yıl Fukuoka’da gerçekleşen G20 YEA Genç Girişimciler 2019 Zirvesi’nde imzalanan ortak deklarasyonda da yer almış olup, böylece genç girişimcilerin en büyük sorunlarından biri olan seyahat serbestliğinin önündeki engellere dikkat çekilmiştir. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve 67. Hükümet Bakanlar Kurulu'na bu konuda diğer ülkelerden önce harekete geçtikleri ve genç iş adamların önünü açtıkları ve uluslararası faaliyetlerinde büyük kolaylıklar sağlayacak bu karara imza attıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Yapılan düzenleme ile Türkiye’nin ihracat pazarında yerinin güçleneceğini ve ithalat rakamının bu sayede dengelenebileceğine de dikkat çeken Şohoğlu, ihracatın gelişmekte olan ülkeler için önemine de dikkat çekti.

11.11.2019

10 Kasım

Ulu Önderin bizlere emanet bıraktığı Cumhuriyetimizin ve eşsiz vatanımızın yılmaz bekçileri, Türk Genç İş Adamları olarak, O'nun ilke ve inkilaplarına olan içten bağlılığımızı bugün bir kez daha derinden hissediyor; Ata'mızın birer askeri, öğrencisi ve evladı olarak, hukuka, insan haklarına saygılı ve çağdaş bir ülke olma hedefine her zaman sahip çıkacağımızı tekrarlıyoruz. Ata’mızı özlem, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

10.11.2019

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Bize Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Vatanımız uğruna şehit düşen askerlerimizi, Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, refahı ve kalkınmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyor; sizlerin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.

29.10.2019

Mert Uğurses

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan 40 Yaş Altı 40 CEO, Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen online ödül töreninde bir araya geldi. Bu yıl beşincisi düzenlenen törende, TÜGİAD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Uğurses, LMC Gıda ile 38. Sırada ödül aldı. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Mirkan Aydın

TÜGİAD Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Mirkan Aydın’ın Başkanlığını yaptığı Nesibe Aydın Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligine yükselerek 2020-2021 sezonunda süper ligde yer alan tek okul takımı olmuştur. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Arda Işık

TÜGİAD Ege Şubesi Kurucu üyelerinden XL Architecture firmasının sahibi Arda Işık, Paris merkezli DNA Paris Design Awards’ta iki ayrı ödülün sahibi oldu. Üyemiz, İrme Elektrik Genel Merkez Binası projesi ile “Grafik Tasarım/Renkli Proje” kategorisinde “Honourable Mention” ödülünü ve Withco Paylaşımlı Ofis ve Ortak Çalışma Alanı projesi ile “Mimarlık/Yenileme” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Melih Sebastien Durmuş

TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş’un Başkanlığını yaptığı, 1999 yılında kurulan Altekma Spor Kulübü 2019-2020 sezonunda Efeler Ligine çıkmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Tolunay Yıldız

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkan Vekili Tolunay Yıldız’ın CEO’su olduğu YEO Group, TET Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tasarından hazırlanan ‘’İhracat Onur Listesi’nde ilk 100’de yer almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Özgür Erdem İncesu

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Erdem İncesu tarafından kurulmuş olan PREMAR Gayrimenkul Danışmanlığınca Dernek üyelerimize ve referanslarına özel şartlar sağlanacaktır.

Oğuzhan Küçükoğlu

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Küçükoğlu'nun firması Toyota Aktoy Plaza Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasında, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020" ödülünü alan şirketlerden biri oldu. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Gül Akyürek Balta

TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Sn. Gül Akyürek Balta'nın Türkiye'nin ilk kadın organize sanayi bölgesi başkanı olduğu Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi'nin Temel Atma Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Ersin Yazıcı

TÜGİAD Bursa Şube Denetleme Kurulu Üyesi Ersin Yazıcı, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ali Güral

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güral’ın, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Güral Şirketler Grubu’na ait olan Güral Premier Otelleri, Finlandiya’da düzenlenen World Luxury Hotel Awards’ta iki ödül aldı. Güral Premier Tekirova oteli ‘’Avrupa’nın En İyi Her Şey Dahil En Lüks Aile Oteli’’ ödülünü alırken, Güral Premier Belek oteli ‘’Türkiye’nin En İyi Kıyı Oteli’’ ödülünü kazandı. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Nur Gül Arslan

TÜGİAD Bursa Üyesi Nur Gül Arslan, İçmimarlar Odası Bursa Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu sonucunda tekrar Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Yılmaz Doğan

TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Yılmaz Doğan kurucu ortağı olduğu Qzens Furniture & Design için tasarladığı ürünlerle, 100’den fazla ülkeden 18,450 tasarım başvurusunun yarıştığı, 250 uluslararası tasarımcı ve akademisyenin jüri olarak 110 ayrı kategoride değerlendirme yaptığı, dünyanın en büyük jürisine sahip tasarım yarışması “A DESIGN AWARD”dan; 3 Silver (ikincilik) ve 1 Iron (dördüncülük) ödülü kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Hüseyin Köksal Çınar & Furkan Yücel Çınar

TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Köksal Çınar ve TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Furkan Yücel Çınar’ın Grup Firmaları HC Tek Savunma LTD. ŞTİ. ‘nin ürettiği otomatik namlu temizleme cihazı ‘ÇINGI’ için Savunma Sanayi Başkanlığı’nın İştiraki olan SSTEK A.Ş. ile Tedarik Anlaşması imzalanmıştır. Üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

S. Emre Gencer

TÜGİAD Bursa Üyesi Sayın Emre Gencer, 20 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Makine İmalatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Nilüfer Çevikel

TÜGİAD Başkan Yardımcısı Sayın Nilüfer Çevikel, 13 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen DOSABSİAD Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Özgür Erdem İncesu

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Erdem İncesu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda Çankaya Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Barış Gül

TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Barış Gül, 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) Güney Marmara Şubesi Olağan Genel Kurulu sonucunda tekrar Başkan seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Sıdıka Baysal

TÜGİAD Merkez Üyemiz Sayın Sıdıka Baysal, 2019 Ocak ayı itibarıyla Uluslararası Barolar Birliği Avrupa Bölgesi Forumu’nun ilk Türk Eş-Başkanı olarak atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.