Basın Bültenleri

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen DEİK kararını değerlendirdi

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen DEİK kararını değerlendirdi İş dünyasının ortak ihtiyacı bellidir!.. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, hükümetin DEİK'i ekonomi bakanlığına bağlama kararını twitter'dan yaptığı açıklamalarla değerlendirdi. DEİK'in kamuya bağlanmasının tartışılması gerektiğini belirten Yücelen, TÜGİAD'ın hiç bir zaman DEİK yönetiminde söz sahibi olmadığını vurgulayarak iş dünyası STK'larının elit değil adil ve ortak yönetimine katılacağı bir DEİK olması halinde destekleyeceklerini açıkladı. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, hükümetin DEİK'i Ekonomi Bakanlığı'na bağlama kararını twitter'dan yaptığı açıklamalarla değerlendirdi. Yücelen, TÜGİAD'ın hiç bir zaman DEİK yönetiminde söz sahibi olamadığını vurgulayarak elit hiyerarşik veya bürokratik hiyerarşik bir yapının değil iş dünyası STK'larının adil ve ortak yönetimine katılacağı bir DEİK'in faydalı olacağını söyledi. TÜGİAD'ın DEİK'in kurucu üyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Yücelen, TÜGİAD üyelerinin DEİK tarafından düzenlenen dış gezilere siyasi görüşlerinden bağımsız olarak katılabildiklerini belirtti. DEİK'in kamulaştırılmasının üzerinde tartışılması gereken bir konu olduğunu belirten Yücelen, siyasetin karışması halinde hem iş dünyası hem de Türkiye ekonomisi için tatsız sonuçları olacağına ilişkin kaygılarını paylaşarak; elitlerin veya bürokratların değil, tüm iş dünyasının ve bürokratların ortak olarak yönettiği DEİK talep etti. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen'in twitter'dan dile getirdiği görüşleri şöyle: TÜGİAD DEİK kurucu üyelerinden biriydi. Düzenledikleri dış gezilere siyasi görüşlerinden bağımsız olarak üyelerimiz katılabiliyordu Genç işadamlarının, bağımsız,bağlantısız @TUGIAD aracılığıyla Bakan ve hatta Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile arkalarında desteği hissederek dış dünyaya açılabilmeleri açısından önemli bir kuruldu. Fakat hiçbir zaman TÜGİAD’ın DEİK yönetiminde söz sahibi olamadığını,yönetimlerin hiçbirinde yer alamadığını söylemek gerekir. DEİK'in kamulaştırılması(?) ise üzerinde tartışılacak bir konudur.Dönüşümü iyi planlanmalı Eğer elit hiyerarşik yapıdan,bürokratik hiyerarşik yapıya geçilecekse,bizim için de ekonomi için de bir şey değişmeyecektir. Tabii ki, siyaset karışırsa o zaman ülke ekonomisi,genç girişimcilerimiz ve doğacak olan markalarımız için çok daha kötü olur. Her faaliyete katılmak için STK'larda yer almak yerine bürokratların arkasından koşan işadamlarını düşünmek dahi istemiyorum. Ama bütün STK’ların(elitlerin değil) ortak ve adil yönetimiyle bir kurum ortaya çıkacaksa buna kimsenin söyleyecek bir sözü kalmaz. Ancak maalesef kamunun bu işleri üzerine almasıyla ilgili iyi tecrübelerimiz yok. Herkese hayırlı cumalar. Orijinal. 1- @TUGIAD DEİK kurucu üyelerinden biriydi.Düzenledikleri dış gezilere siyasi görüşlerinden bağımsız olarak üyelerimiz katılabiliyordu+++ 2- Genç işadamlarının,bağımsız,bağlantısız @TUGIAD aracılığıyla Bakan ve hatta Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile arkalarında desteği hissederek++ 3- dış dünyaya açılabilmeleri açısından önemli bir kuruldu.Fakat hiçbir zaman @TUGIADın DEİK yönetiminde söz sahibi olamadığnı,yönetimlerin+ 4- hiçbirinde yer alamadığını söylemek gerekir.DEİK'in kamulaştırılması(?) ise üzerinde tartışılacak bir konudur.Dönüşümü iyi planlanmalı+++ 5- Eğer elit hiyerarşik yapıdan,bürokratik hiyerarşik yapıya geçilecekse,bizim için de ekonomi için de birşey değişmeyecektir. Tabii ki,+++ 6- siyaset karışırsa o zaman ülke ekonomisi,genç girişimcilerimiz ve doğacak olan markalarımız için çok daha kötü olur.Her faaliyete katılmk+ 7- için STK'larda yer almak yerine bürokratların arkasından koşan işadamlarını düşünmek dahi istemiyorum.Ama bütün STKların(elitlerin değil)+ 8- ortak ve adil yönetimiyle bir kurum ortaya çıkacaksa buna kimsenin söyleyecek bir sözü kalmaz. Ancak maalesef kamunun bu işleri üzerine++ 9- almasıyla ilgili iyi tecrübelerimiz yok. Herkese hayırlı cumalar...

12.09.2014

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen reel sektörün ihtiyaçlarının, ekonominin rakipler takımında gereken yerini almamasına isyan etti:

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen reel sektörün ihtiyaçlarının, ekonominin rakipler takımında gereken yerini almamasına isyan etti: İşi gücü bıraktık faiz, enflasyona takıldık Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, sosyal medyada 1 aylık sürede ekonomi ile ilgili 4 bakanın mesajlarını ve o mesajlardan hareketle gerçekleşen paylaşımları analiz ettiklerini belirterek; paylaşımların yüzde 94'ünün faiz, enflasyon, kredi derecelendirme, büyüme ve milli gelir; sadece yüzde 6'sının AR-GE, KOBİ ve girişimcilik ile ilgili olduğunu; yüksek teknolojinin SIFIR (0) noktasında oluşmasını ise "derhal değiştirilmesi gereken bir gerçek" olarak gördüklerini belirtti. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, genç Türk işadamlarının örgütü olarak, önceliklerinin girişimcilik, inovasyon, ileri teknoloji ve KOBİ'ler olduğunu belirterek, gerek basının gerekse sosyal medyanın gündeminin, ekonomide neden yapısal değişimlerin yapılamadığını gösterdiğini belirtti. TÜGİAD tarafından yaptırılan araştırmada, TÜGİAD danışmanları, Trendeco firması tarafından yapılan analizleri değerlendirdi. Öncelikle ekonomi ile ilgili isimlerin mesajları belirlendi; daha sonra bu mesajlarda hangi kavramların öne çıktığı tespit edildi. Ekonomi yönetiminde sorumluluk üstlenen 4 bakan ile ilgili paylaşımların analiz edildiği çalışmaya, 14 Temmuz-14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki 113 bin 105 adet paylaşım dahil edildi. Konu başlıklarının 9 maddede derlendiği araştırmanın en popüler konusu faiz oldu... Toplam paylaşımların yüzde 51'i faiz, yüzde 20'si enflasyon, yüzde 12'si kredi derecelendirme, yüzde 7'si büyüme, yüzde 4'ü de milli geliri konu aldı. TÜGİAD Başkanı Yücelen, elde ettikleri sonuçların ekonominin geleceği için parlak bir perspektif çizmediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Dünya ekonomisi bir yere giderken bir tam tersine gidiyoruz. Adeta, (Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine...) Bakın, tüm dünya inovasyonu, KOBİ'leri, istihdamı, ileri teknolojiyi konuşuyor... Bizim konuşmalarımıza bakınca acı gerçek ortaya çıkıyor. Yüz tane mesajın sadece 3 tanesi AR-GE, 2 tanesi KOBİ, 1 tanesi girişimcilik ile ilgili iken yüksek teknoloji'nin payı SIFIR... ... Oysa bu paylaşımların yapıldığı özellikle sosyal ya da yeni medya platformları, teknolojinin, inovasyonun, iletişimin ulaştığı en ileri nokta... Ancak sayısal sonuçlar gösteriyor ki, biz bu platformlarda bile, tartışmaktan bıkmadığımız faiz, enflasyon, büyüme konularını paylaşıyoruz. " Araştırmanın detayları incelendiğinde, ekonominin dümenindeki isimlerin son bir ayın paylaşımlarında yer alma oranına göre, paylaşıma en çok konu olan isim Ali Babacan (Yüzde 64,96) olurken, onu yüzde 16,08 ile Mehmet Şimşek, yüzde 11,06 ile Nihat Zeybekçi ve yüzde 7,90 ile Fikri Işık izledi. Hangi konuda kimin isminin en çok paylaşıldığına bakıldığında, girişimcilik konusunda, Fikri Işık yüzde 41,76 ile öne çıkarken, Ali Babacan yüzde 27,47 ile ikinci, Mehmet Şimşek yüzde 18,68 ile üçüncü olurken, girişimcilik en az Nihat Zeybekçi'nin söyleminde yer aldı. Yüksek ya da ileri teknoloji konusunda yine Fikri Işık ismi, sosyal medya trafiğinin %70 gibi çok ciddi bir oranında yer alıyor. Nihat Zeybekçi ismi ikinci sırada yer alırken, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan isimleri, ileri teknolojiyi konu alan konuşma ve yorumlarda geçmiyor. KOBİ de yine yüzde 83,05 gibi yüksek bir oranla Fikri Işık ile birlikte anılırken, KOBİ başlığında kalan 3 bakanla ilgili paylaşım toplamı yüzde 16,95 olmakta. Büyüme konulu mesajlarda Ali Babacan (yüzde 45.28) ile Mehmet Şimşek (yüzde 30.82) yan yana gelirken Nihat Zeybekçi (yüzde 15.09) ve Fikri Işık (yüzde 8.81) büyüme mesajlarında geride kaldı. Sosyal medyanın en popüler konusu olan faiz konulu paylaşımlarda Nihat Zeybekçi yüzde 58,49 ile ön plana çıkarken Mehmet Şimşek yüzde 18,87, Ali Babacan yüzde 11,70, Fikri Işık da 10,94 pay aldı. Ekonomi gündeminin ikinci öncelikli konusu enflasyonda da Nihat Zeybekçi (yüzde 55.69) başı çekerken, onu Mehmet Şimşek (yüzde 24.55), Ali Babacan (yüzde 12.13) ve Fikri Işık (yüzde 7.63) takip etti. Ekonomi gündemine ilişkin bu tablonun derhal değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, özellikle medyada girişimcilik, inovasyon ve KOBİ kavramlarının payının artmasının çok değerli bir gösterge olacağının altını çizdi. Sonuçları değerlendiren TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, siyasetin ve vatandaşın gündeminde, KOBİ, girişimcilik, yüksek teknoloji konularının, faiz, enflasyon gibi makro kavramlar ile karşılaştırıldığında oldukça geri planda kaldığına vurgu yaptı. Yücelen, “Bakanların birlikte anıldıkları konular görev alanlarıyla uyumlu olmakla birlikte, tüm bu konu başlıklarının birbirlerini tamamlayıcı unsurlar olduğunu unutmamamız gerekir.” dedi ve değerlendirmesine şöyle devam etti: "Ekonomi yönetiminde elbette ki farklı bakış açılarına, önceliklere ve rollere ihtiyacımız var. Tüm bunlar, ekonomide rakipler takımını yaratıyor. Unutmayalım ki, farklı yaklaşımları bir potada eriterek ekonomimiz için en iyi kararları çıkarabiliriz. Bu rakipler takımının konu başlıklarından hiçbiri daha az önemli değildir. Birbiri ile rekabet içinde olan unsurlardan birini bile takımdan çekerseniz takım bozulur. İhtiyacımız olan, reel ekonominin ihtiyaçlarının da rakipler takımının gündeminde gereken yerini almasıdır. Makro kararlar tartışılırken reel sektörün önceliği olan önlemlerle desteklenmediğinde, ekonomi gündemimiz dünyanın gerisinde kalacaktır.” Ekonomi ile ilgili paylaşımların gündemi belirlediğini dile getiren Yücelen, "Hep vurguladığımız gibi, kalitesiz büyüme bizi batırır. Kaliteli büyüme ise kısa sürede bizi hedeflerimize taşır. Biz ne zaman ki faizi, enflasyonu konuşmayı bırakıp reel ekonominin konularını gündeme alırız, o zaman gerçek bir dünya ekonomisi olabiliriz. " diye konuştu.

12.08.2014

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen Gül'e teşekkür etti; 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen Gül'e teşekkür etti; 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı. TÜGİAD'dan seçim mesajı Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen 12. Cumhurbaşkanını ilk turda seçen Türkiye'ye ve sandığa giderek oyunu kullanan seçmenlere teşekkür ederek Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Yücelen açıklamasında 11. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdullah Gül'e de hizmetleri için teşekkür etti. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlarken; seçime katılan tüm adaylara ve sandığa giderek oy kullanan tüm seçmenlere demokrasiye katkılarından ötürü teşekkür etti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür eden Yücelen'in açıklaması şöyle: "Türkiye olarak demokrasi tarihimizde bir ilke imza attık. İlk kez Cumhurbaşkanımızı halkımızın oyları ile seçtik. Sandıktan yanlış çıkmaz; Cumhurbaşkanlığı gibi bir makamın sahibinin kim olacağını en iyi bu ülkenin vatandaşları bilir. Seçime aday olarak katılan birbirinden değerli adaylara, seçim sürecinde gösterdikleri olgun mücadele için teşekkür ediyoruz. Başta seçimi kazanan ve 12. Cumhurbaşkanımız olarak bu büyük sorumluluğu teslim alacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu ve Sayın Selahattin Demirtaş'a ve sandığa giderek oy kullanmak suretiyle demokrasimizin gelişmesine katkıda bulunan herkese öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak önemli hizmetler gerçekleştiren Sayın Abdullah Gül'e ve ekibine bu dönemdeki hizmetleri için teşekkür ederken; 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da kutluyor ve kendisine başarılar diliyoruz. TÜGİAD olarak, Sayın Başbakanımızın görev süresinde de iyi bildiği gibi üreten, istihdam yaratan, ihracat için savaşan reel sektörümüzün temsilcisi olarak kendilerinden beklentimiz reel sektörün ihtiyaçlarını ön planda tutmasıdır. Reel sektör çalıştığı ve ürettiği sürece bu ülkede fabrika bacalarından duman çıkacak, evlere ekmek girecektir. İş dünyasının genç temsilcileri olarak, ülkemizin refahının artırılmasının ve olabildiğince eşit paylaşılmasının ortak hedef olarak ön planda olmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’nin özlediği uzlaşma ve hoşgörü kültürünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının, önümüzdeki süreçte, siyasi partiler ve toplumun farklı kesimleri arasında denge ve diyaloğu sağlayarak bu hedefe sahip çıkmasını arzu ediyoruz. İş dünyasının genç temsilcileri olarak bizler Cumhurbaşkanlığı makamının en önemli görevinin ülkemizdeki birlik, beraberlik ve sosyal barışı devam ettirmek olduğunu düşünüyoruz. Seçimlerin ardından tüm Türkiye'yi elbirliği ile çalışmaya ve ülkemizi daha iyi bir ülke yapmak için mücadele etmeye davet ediyoruz."

11.08.2014

TÜGİAD Genç Girişimciler adına Sefere Çıkıyor

TÜGİAD Avustralya'daki toplantıda 2015 İstanbul Zirvesi için görevi devralacak TÜGİAD Genç Girişimciler adına Sefere Çıkıyor Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen başkanlığındaki genç işadamları heyeti Avustralya'da gerçekleştirilecek olan G20 Genç Girişimciler İttifakı Sidney toplantısına katılacak. Toplantıda 2015 yılında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan G20 Genç Girişimciler İttifakı İstanbul Zirvesinin sunumunu yapacak olan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, 2015 için görevi devralacak. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen başkanlığındaki TÜGİAD heyeti önemli bir uluslararası organizasyonun ev sahipliğini devralmak üzere G20 Sidney Genç Girişimciler İttifakı toplantısına katılıyor. 2015 yılında G20 Liderler Zirvesi İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Liderlerin katılacağı zirve öncesinde TÜGİAD da, G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesini İstanbul'da düzenleyecek. G20 Genç Girişimciler İttifakı toplantısını düzenleme sorumluluğunu üstlenen TÜGİAD, Sidney'deki zirveye, TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, TÜGİAD Genel Sekreteri Başak İlisulu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişilik bir heyet ile gidiyor. 18-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan zirvenin Türkiye için önemine dikkat çeken TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, "TÜGİAD olarak yurtiçinde olduğu gibi, uluslararası platformda da girişimcilik alanında katkı sunmaya devam ediyoruz. KOBİ’lere doğru yöntemlerle destek verilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, girişimciler için mevzuat ve sistemin kolaylaştırılması her zaman önceliklerimiz arasında. Sidney Zirvesinde de, G20 ülkelerinin temsilcileriyle, genç istihdamı ve girişimcilikte karşılaşılan sorunları ele alacağız ve ülkelerimiz için aksiyonları belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl da, hem bu aksiyonların takipçisi olacak hem de İstanbul’da düzenleyeceğimiz Zirvenin hazırlıklarını yürüteceğiz. Her yıl farklı bir G20 ülkesinde düzenlenen, küresel sorun ve gelişmelerin ele alındığı bu toplantılar, Türkiye ekonomisinin küresel ağırlığının artmasında da önemli bir rol oynuyor. Biz de bu zirvede ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek arzusundayız. Çünkü bu tür platformlar, Türkiye’nin bir marka olarak uluslararası tanınırlığı için önemli fırsat yaratıyor. TÜGİAD olarak gerek dış temsilciliklerimiz gerekse ticari heyet ziyaretlerimizle ülkemizin işadamları ve ürünleri için yarattığımız imkan ve görünürlük, bu uluslar arası zirveyle daha da pekişecek." dedi. TÜGİAD Genel Sekreteri Başak İlisulu da, G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesinin Türkiye için uzun soluklu bir çalışma olacağını belirterek,"Sidney’de girişimcileri temsil ettikten sonra, önümüzdeki yıl ülkemizde, ev sahibi olarak bizlerin gurur duyacağı ve tüm uluslararası katılımcıların genç girişimciler olarak sesini duyuracağı bir etkinlik gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. G20 Genç Girişimciler İttifakının temel çalışma konuları, Sidney Zirvesinin de çalıştaylarının temalarını oluşturuyor. İnovasyon ve teknoloji, yatırım ve sermayeye erişim, eğitim ve kurumlararası koordineli destek, vergilendirme ve mevzuat, girişimcilik kültürü, ticaret ve kürselleşme konularında onlarca paralel oturumun gerçekleştirileceği G20 Genç Girişimciler İttifakı Sidney Zirvesi 22 Temmuz tarihinde

09.07.2014

Soma'da sorumluluğun gereği yapılsın

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen: "Soma'da sorumluluğun gereği yapılsın" Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük üzüntüye neden olan Soma'daki maden faciasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı: Tüm Türkiye'nin canı acıyor. Sabah saatlerinde güne başladığımızda 201 işçimizin yaşamını yitirdiğini öğrendik. Öncelikle faciada yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, acılı ailelerine ve madencilik camiasına başsağlığı dilemek istiyorum. Bu saatten sonra ne yapsak gidenleri geri getiremeyiz. Ancak artık bazı şeyleri değiştirmenin zamanıdır. Bugün işçi sağlığı ve iş güvenliği için büyükşehirlerde ofisleri denetleyen, muhasebe bürolarında bile denetimlerle cezalar kesen ilgili bakanlık yetkilileri, bu tarz madenlere çalışma ruhsatı verirken aynı hassasiyeti gösteriyor mu? Kim işini nerede eksik yaptı? TÜGİAD olarak artık her sene neredeyse zorunlu hale gelen maden kazalarına rağmen yeterli önlemlerin alınmamasının faturasını daha fazla canla ödememek adına gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. Sorumluluğun gereği yapılmalı ve bu maden faciasına neden olan ihmaller zincirindeki herkes bunun bedelini ödemeli. Dünyanın her yerinde, her madende kazalar olabilir. Bu tip durumlar öngörülerek mümkün mertebe bu kazalarda can ve mal kaybının en az gerçekleşmesi için önlemler alınır. Burada ne gibi önlemler alınmıştır? Hangi önlemler alınmamıştır? Bu soruşturma, bizzat bu kazadan sorumlu tutulması söz konusu kişiler ve kurumlar tarafından yürütülmemelidir. En katı önlemlerin alınarak sorumluların sonuçlarına katlanacağı bir soruşturma sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu soruşturma sürecinin sonunda bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılmasının sağlanması ve bu önlemlerin uygulanmaması durumunda ağır yaptırımlar getirilerek, denetlenmesi de elzemdir. Gün kenetlenme ve acıyı paylaşma günüdür. Sabır için dua günüdür. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun.

09.07.2014

TÜGİAD Başkanı:Girişimcisi olmayan ekonomi balondur; gün gelir patlar

TÜGİAD Başkanı:Girişimcisi olmayan ekonomi balondur; gün gelir patlar TÜGİAD ve GÜNGİAD işe “orta gelir tuzağına karşı girişimcilik” diyerek başladı TÜGİAD ve GÜNGİAD tarafından Dicle Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Girişimcilik Sertifika Programı kapsamında ilk dersi veren TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, girişimcisi olmayan ekonomilerin birer balon olduğunun altını çizerken, Türkiye'de sorunların samimi çözümünün ve orta gelir tuzağından kurtulmanın yolunun girişimcilerin desteklenmesi olduğunu belirtti. TÜGİAD tarafından, Güneydoğu Genç İşadamları Derneği'nin (GÜNGİAD) desteğiyle ve Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F. işbirliği ile Güneydoğu Anadolu'da girişimcilik kültürünü geliştirmeyi amaçlayan eğitim programı, Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesinde, gerçekleştirildi. Yoğun içerikle düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden Girişimcilik Sertifika Programı eğitimlerinde hem TÜGİAD temsilcileri hem Dicle Üniversitesinden akademisyenler ders verdi. Sertifika programı kapsamında, açılış dersini veren TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen ve devamında G20 Genç Girişimciler İttifakı Güney Kore Başkanı Michael Lee, TÜGİAD Danışmanlar Kurulu Üyesi ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Kerem Alkin, TÜGİAD Danışmanlar Kurulu Üyesi Garip Ayaz, TÜGİAD Üyesi Volkan Kebir, finansal ve hukuksal açıdan girişimcilik, “Kore Dalgası “ başarısının ardındaki gizli neden, makroekonomik verilerin analizi ve küresel ekonomide liderlik, muhasebe ve finansal okuma-yazma, yönetici becerileri ve iş hayatına hazırlık konularında ders verdi. Açılış dersinde girişimcilerin ekonomiler için önemine dikkat çeken Ali Yücelen; girişimcisi olmayan ekonomiler patlayacak balona benzetti ve şunları söyledi: "Eğer bir coğrafyada girişimcilik yoksa, daha iyisini isteyen de yok demektir. Eğer bir toplum daha iyisini istemiyorsa çöküş yaklaşmış demektir. Biz sadece çözüm süreci bağlamında değil, Türkiye ekonomisi ve sosyal refahı için ülkemizin her yerinde girişimcilik ruhunu beslemek zorundayız. Eğer Türkiye bölgesel sorunlarını çözmeye kararlı ise öncelikle insanları çaresizlikten arındırıp girişimci bireyler olmalarını sağlamak durumundadır." Yücelen, girişimcilerin desteklenmesinin orta gelir tuzağını da önleyeceğini belirterek şunları söyledi: “Orta gelir tuzağı tartışmaları ortaya ilk atıldığında bizler çok umutlanmıştık. Az karla yetinme, AR-GE harcamalarına kaynak ayıramayacak kadar büyüme ve sonucunda bu kadar az dahi olsa bu kazancı kaybetme korkusu orta gelir tuzağının en büyük zararlarından bir tanesidir. Fakat maalesef orta gelir tuzağının sadece ekonomik boyutu konuşulmuş; mentalite ve anlayış boyutu ihmal edilmiştir. Bizler şu anda zihinsel olarak, elde ettiğimiz ve geleneksel sektörlerden sağladığımız küçük karlardan neredeyse sıfıra yakın arge harcaması yapmamıza rağmen sadece ve sadece kamuoyunu memnun etmeye yönelik yapılan çalışmalardan memnun kalarak ve bunu yeterli görerek orta gelir tuzağının tam ortasında bulunuyoruz. Ve tekrarlıyoruz bu tuzaktan çıkışın tek yolu inovasyondur ve inovatif girişimciliğin desteklenmesidir. 2003 yılında TÜİK verilerine göre özel teşebbüsten ve kendi işinden gelir elde edenlerin oranının yüzde 33 iken 2013 yılında yüzde 20'ye düştüğünü göz önünde bulundurarak girişimci zihniyetin desteklenmesi gerektiğini ihmal etmemeliyiz.” Dicle Üniversitesi İİBF Dekanı Prof.Dr.Levent Gökdemir ve Dekan Yardımcıları Yrd.Doç.Dr.Mehmet Karahan ve Yrd.Doç.Dr.Mehmet Mete de, iş planı kavramı ve öğeleri, girişimcilik özelliklerinin sınanması ile iş planının yazılması ve sunumu başlıklı dersleri verdi. Açılışını TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen’in yaptığı sertifika programı, TÜGİAD Ege Şube Başkanı Musa Turan ve GÜNGİAD Başkanı Hakan Akbal’ın, eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikalarını vermesiyle sona erdi. Ayrıca, 28 Nisan tarihinde, sertifika programı öncesinde, TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, GÜNGİAD Başkanı Hakan Akbal, G20 Genç Girişimciler İttifakı Güney Kore Başkanı Michael Lee, TÜGİAD Danışmanlar Kurulu Üyesi Garip Ayaz ve TÜGİAD Genel Sekreteri Başak İlisulu'nun katılımıyla, G20, ekonomi ve girişimcilik üzerine medya mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

03.05.2014

Türkiye'ye yakışan 1 Mayıs

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen'den Türkiye'ye yakışan 1 Mayıs Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) Genel Başkanı Ali Yücelen, siyasetteki kutuplaşmanın toplumsal platformlarda da kendisini gösterdiğini belirterek; yarın (1 Mayıs 2014) gerçekleştirilecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinin Türkiye'ye yakışan bir ortamda geçmesini istedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye'nin hemen her noktasında gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamaları öncesinde bir mesaj yayınlayarak emekçilerin bayramını kutlarken, günlerdir süren gergin tartışmalara da atıfta bulunarak herkesi 1 Mayıs'a ve Türkiye'ye yakışan bir duruş sergilemeye davet etti. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen'in yayınladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı şöyle: " Bir ekonomi pek çok unsurun uyumu ile dinamizm kazanmakta ve gelişmesini sürdürebilmektedir. Dünyanın sayılı dinamik ekonomilerinden birisi olan Türkiye Ekonomisi'nin en değerli unsurlarından birisi de emekçi kardeşlerimizdir. TÜGİAD üyeleri adına emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; karşılıklı daha refah içinde çok daha geniş olanakları paylaşabileceğimiz bir gelecek umudumuzu ifade etmek istiyorum. Toplumun emekçi kesimi yoksulluk çekerken ve mutsuzken sürdürülebilir bir refaha sahip olamayacağımızın farkındayız. Biliyoruz ki hakkaniyet içinde paylaşılan bir değer üretebildiğimiz zaman toplumun her kesimi açısından bu muhafaza edilecektir. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Günlerdir süren 1 Mayıs tartışmalarının, siyasetteki gergin üslubun toplumsal dengeleri de etkileyecek şekilde gündelik yaşama yansıdığını görüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 22 ilimizde de sendikalar tarafından 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirilecektir. Taksim'i 1 Mayıs kutlamalarına açan hükümetin de mevcut hükümet olduğunu tarihi bir dönüm noktası olarak hatırlatmak istiyoruz. Öte yandan, bu sene Taksim’de kutlamalara izin verilmemesinin istihbarat kaynaklı sebeplerini anlamakla birlikte, işçilerimiz için Taksim’de kutlama yapabilmenin manevi değerini de anlamak gerektiğini düşünüyoruz. Meydanın 1 Mayıs için açıldığı 2010 yılındaki barışçı kutlamaların yine tüm Türkiye’de yaşanmasını, tarafların güvenlik ve manevi değer yönüyle durumu değerlendirerek her daim iletişim içinde olmasını ve karşılıklı diyalog ve ikna kültürünü yaygınlaştırarak bu anlamlı tarihlerde hepimizin katılacağı güzel kutlamalar yaşanmasını temenni ediyoruz.”

30.04.2014

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen Avrupa'nın en güçlü örgütlerinden JEUNE Başkan Yardımcısı

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen Avrupa'nın en güçlü örgütlerinden JEUNE Başkan Yardımcısı Avrupalı girişimcilerin parlayan yıldızı : TÜGİAD Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, Avrupa'da 11 ülkeden 300 binden fazla girişimciyi temsil eden JEUNE üyesi olmasını takiben katıldığı ilk genel kurul toplantısında JEUNE Başkan Yardımcısı oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen JEUNE Genel Kuruluna katılan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen "JEUNE, Avrupa'da Türkiye'nin tam üyelik sürecine verilen desteğin en güçlü şekilde dile getirildiği bir süreç olmuştur." dedi. Türkiye'deki genç işadamlarını ve girişimcileri temsil eden Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Avrupa Birliği üyesi ülkelerin girişimcilerini çatı örgütü olan JEUNE'e 25 Mart 2014'te üye olmasının ardından gerçekleştirilen ilk genel kurulda başkan yardımcısı seçilerek yönetime girdi önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Birliği üyesi 11 ülkeden 300.000 girişimciyi temsil eden JEUNE, kurulduğu 1994 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin genç işadamları ve girişimcilerinin çatı örgütü olarak gücünü ve önemini her geçen yıl daha da arttırdı. Hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli çalışmalara imza atan TÜGİAD yönetimini ve Başkan Ali Yücelen'i özellikle üyeliğe davet eden JEUNE yönetimi, Türkiye'nin dinamizminin AB'ye entegrasyonu anlamında önemli bir hamle yaparak Türkiye'nin tam üyeliğini beklemeden inisiyatif kullanmış oldu. JEUNE üyeliğini, "Türk girişimcisi AB'de hak ettiği yeri alıyor" sözleriyle değerlendiren TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, JEUNE başkan yardımcılığına seçilmesini de ; "AB öyle bir proje ki, bu entegrasyona olumlu katkı sağlayabilecek her unsura kapılarını açıyor. Türkiye'nin tam üyelik sürecine ilişkin hem AB hem de Türkiye tarafında farklı hamlelerin farkındayız. Ancak görünen o Türkiye'de TÜGİAD'ın da desteklediği tam üyelik hedefini benimseyen Avrupalı dostlarımız da var. JEUNE, bu anlamda Türkiye'nin tam üyelik sürecine verilen desteğin en güçlü şekilde dile getirildiği bir süreç olmuştur." dedi. TÜGİAD'ın JEUNE çatısı altın Türk girişimcilerinin sesi olacağını belirten Yücelen, böylelikle ülkemiz girişimcileri için Avrupa çapında yeni bir iletişim ve ortaklık ağı geliştirileceğini ve girişimcilerin bu köprü sayesinde Avrupa'daki iş dünyasını temsil eden STK'lara ve 300 binden fazla Avrupa'lı girişimciye ulaşabileceğini belirtti. Türkiye'de siyasetçilerin AB hedefinden uzaklaştığına dikkat çeken Ali Yücelen sözlerine şöyle devam etti: "Bugün burada bulunmamız da gösteriyor ki: Siyasetçiler AB sürecinden ne kadar uzaklaşırsa, sivil toplum ve gençler o kadar sarılıyor. Ülkemizle Avrupa Birliği arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Üyelik sürecimizdeki yavaşlığa rağmen geçmişte de olduğu gibi iş dünyası AB ile ilişkilerde öncülük rolünü sürdürmektedir. Türkiye'yi temsilen TÜGİAD'ın JEUNE üyeliği ve yönetimine girmesi aslında her iki tarafında da tam üyelik bağlamındaki irade beyanıdır. Bu gelişmenin hem AB hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Girişimciler olarak AB'yle artık daha da yakınız." Mevcut JEUNE Başkanı ve aynı zamanda da Romanya KOBİ Bakanı Florin Jianu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen JEUNE Genel Kurulu'nda yeni dönem JEUNE başkanlığına Macaristan'ın Genç Girişimciler Derneği Başkanı Patrick Kovacs seçildi. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen'in de Başkan Yardımcısı olarak sorumluluk aldığı yeni JEUNE yönetimi dinamik bir yönetim anlayışı ile girişimcilerin desteklenmesi anlamında önemli adımlar atılması için liderlik yapacak. Genel Kurul ve İdari Konsey toplantılarının ardından Romanya parlamentosunda temaslarda bulunan yeni JEUNE Yönetim Kurulu ve üyeler gala yemeğinde buluştu.

25.04.2014

TÜGİAD: "Turgut Özal'ı hasretle anıyoruz"

TÜGİAD: "Turgut Özal'ı hasretle anıyoruz" Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) Genel Başkanı Ali Yücelen, Türkiye'ye hem ekonomik, hem sosyal hem de siyasal anlamda çağ atlatan lider siyasetçi Turgut Özal'ı ölümünün 21. yıldönümünde hasretle andıklarını belirterek, "Onun anısına saygı duyanlar olarak özgürlüklere sarılıyoruz." dedi. Türkiye'yi içinde bulunduğu açmazdan çıkartarak 21.yüzyıla girerken hak ettiği dönüşümü geçirmesine liderlik yapan Turgut Özal tam 21 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Onun açtığı izden yaklaşık çeyrek asırdır kendisine yol açmaya çalışan Türkiye'nin, Turgut Özal'ın değerini bir kez daha anladığını vurgulayan Yücelen, Türkiye'nin kendisini geleceğe hazırlaması gerektiğini belirtti. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, Türkiye'ye hem bürokrat, hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı olarak büyük hizmetlerde bulunmuş olan Turgut Özal'ı vefatının 21. yıldönümünde minnet ve saygı ile andıklarını belirterek; "Ona ve vizyonuna hasret duyuyoruz. Onun anısına saygı duyanlar olarak özgürlüklere sarılıyoruz. " dedi ve şunları söyledi: "Onun temsil ettiği vizyon özgürlüklere, demokrasinin gülümseyen yüzüne sahip çıkmamızı gerekli kılıyor. Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olmasını (alışamadık) diyerek tepkiyle karşılayanlara bile gülümseyerek v e gülümseterek yanıt vermişti. Turgut Özal'ı tüm Türkiye bir ağabey, bir kardeş, bir baba gibi gördü ve sevdi. Yaşamın herhangi bir anında karşımıza çıktı, Türkiye'yi baştan aşağı değiştirdi, dönüştürdü ve aramızdan bir anda koptu gitti... Türkiye'de sporcusundan işçisine, işadamından, sanatçısına kadar herkese özgüven aşılayan; özellikle işadamlarımızın Türkiye sınırları dışındaki olanakları keşfetmelerine öncülük eden Turgut Özal'ı bugünlerimize katkılarından dolayı minnetle ve hasretle anıyoruz. Bizler, genç işadamları biliyoruz ki, girişimci ruhumuzu ve bugün faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın vizyonunu o yıllarda Turgut Özal'ın yaptıklarına borçluyuz. Vefalı her insan gibi biz de Türkiye için yaşayan, yaşamını bu ülkeye hizmete adayan Sayın Turgut Özal'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz."

17.04.2014

TÜGİAD Yunanistan temsilciliği açıldı

Şubelerine Selanik'i ekleyen TÜGİAD uluslararası ağını genişletiyor. TÜGİAD Yunanistan temsilciliği açıldı Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği üyesi 11 ülkeden 300 bin girişimcinin üye olduğu JEUNE'e üye kabul edilen Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) uluslararası çalışmalarının ivmesini yükseltiyor. Yunanistan'ın Selanik kentinde Avrupa'daki temsilciliklerine bir yenisini ekleyen TÜGİAD yeni açılımlarının hazırlıklarını da sürdürüyor. Öncelikle Türk ve Yunan işadamlarının sonra da diğer bölge ülke işadamlarının işbirliğinin Ege Denizinde ve Doğu Avrupa’da kalıcı refah ve barışı getireceğini söyleyen TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen; "Biz işadamıyız, gelecek için çalışırız. Beraber iş yaparak Ege denizinin iki yakasını bir araya getireceğiz."dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) hem Türkiye hem de uluslararası platformlarda çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürürken, Yunanistan'ın Selanik kentindeki TÜGİAD Temsilciliği Türk ve Yunan işadamlarının geniş katılımıyla açıldı. Temsilcilik protokolü imza töreninde bulunan işadamları, açılış nedeniyle düzenlenen etkinliklere ve B2B oturumlarına katılarak işbirliği olanaklarını tartıştı. TÜGİAD’ın Yunanistan ziyareti kapsamında aynı zamanda, TÜGİAD ile Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, TÜGİAD’ın yeni temsilciliğiyle ilgili olarak, “Avrupa’daki ağımızı genişletmek hedefiyle Yunanistan’da temsilcilik açmaya karar verdik ve şehri de Atatürk’ün emaneti olduğu için Selanik olarak seçtik” dedi. Türkiye'de seçimler ve siyasi çekişmelerden dolayı herkesi gerginleştiren bir gündem yaşandığını dile getiren Yücelen, şunları söyledi: "Biz işadamıyız, gelecek için çalışırız. Beraber iş yaparak Ege denizinin iki yakasını bir araya getireceğiz. Komşumuz Yunanistan’ı bu dönemde ziyaret etmenin bizim için pek çok anlamı var. Öncelikle, şu anda AB dönem başkanlığını yürüten komşumuzun Türkiye’nin AB perspektifinin korunması konusundaki olumlu yaklaşımı bizim için çok önemli. Yanı sıra, Yunanistan’ın AB dönem başkanlığı önceliklerinden biri , büyüme ve yeni iş imkanları oluşturma... Dolayısıyla, Türk işadamları olarak bu konuda Yunanistan’la işbirliğimiz, dönemsel olarak da oldukça anlamlı." Yunan ekonomisinin, Avrupa'da ve Yunanistan'da yaşanan ekonomik krizden güçlenerek çıkacağını dile getiren Yücelen, Türkiye'nin de 2001 krizinden daha sağlam ve istikrarlı bir ekonomi için gerekli tedbirleri alarak çıktığını anımsattı ve şunları söyledi: "Büyük krizler büyük reformları ve fırsatları beraberinde getirir. Yunanistan’ın yatırım ve işbirliği isteğiyle Türkiye’nin ekonomik açılımlarını genişletme politikası bizleri güzel bir işbirliği noktasına getiriyor. Komşumuza, TÜGİAD’ın son dönemdeki en kalabalık heyetlerinden biriyle geldik. Ege’nin iki yakasında turizm, ulaştırma, enerji, lojistik, inşaat ve daha pek çok sektörde ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. İnanıyorum ki ülkelerimizin ekonomik ve ticari işbirliğinde, iki yakanın kardeşliği, ortak kültürü ve samimiyetiyle yoğurarak, çarpan etkisi yaratacağız. Bu ziyaretin sonuçlarını da kısa sürede görmeye başlayacağız. Krizler gelip geçer ama komşuluklar kalıcıdır. Bu dönemde kurulan ilişkiler daha değerli olur."" TÜGİAD İzmir Şube Başkanı Musa Turan da; İzmir ve Selanik'in birbirine çok benzeyen iki kent olarak aradaki denizi aşıp işbirliğini hak ettiği seviyeye taşıyamamasından üzüntü duyduğunu belirterek; "Bundan kimseyi suçlamıyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, bizim işimizdi. Bugüne kadar yapamadık belki ama TÜGİAD olarak enerjimizle bunu da başaracağımızı biliyorum" dedi. TÜGİAD Yunanistan Temsilcisi Stefanos Hajimanolis de her iki ülkenin de genç işadamlarının, girişimcilik, inovasyon, dış pazarlarda işbirliği yaparak rekabet avantajı elde edebileceğini belirtti. Türkiye ve Yunanistan'ın pek çok açıdan benzediğini; insanların zaten kardeş olduğunu belirten Hajimanolis, "Siyasetçilere bırakırsak bu iş zor. Biz işadamları bu süreci karlı bir iş gibi yöneteceğiz. Aslında en karlı işimiz bu olacak. Herkes mutlu olacak, refahı ve kazandıklarımızı paylaşacağız. Bunun için Türkiye'nin AB tam üyeliği de dahil her gelişmede yanında olacağız." diye konuştu. Yunanistan temsilciliği açılışı nedeniyle Selanik'e giden TÜGİAD üyesi işadamları, Yunanlı meslektaşlarıyla B2B oturumlarında buluşarak iş olanaklarını tartıştı ve Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ederek ulu önderi saygıyla andı.

07.04.2014

TÜGİAD artık JEUNE'de Türkiye'yi temsil edecek

Türk girişimcisi artık Avrupa girişimcilik örgütü JEUNE üyesi oldu. TÜGİAD artık JEUNE'de Türkiye'yi temsil edecek Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Avrupa'da 11 ülkeden 300 binden fazla girişimciyi temsil eden JEUNE üyesi oldu. Çalışmaları ilgiyle izlenen ve üyelik için davet edilen TÜGİAD, Avrupa girişimcilerinin çatı örgütüne üye olan ilk ve tek iş örgütü olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi için çalışmaya devam edecek. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen; "Türkiye'nin AB tam üyelik sürecinin her iki tarafta da ucuz siyasi söylemlere kurban edilmeye çalışıldığı bir dönemde bu üyelik sayesinde genç Türk işadamları olarak biz gerekeni yapacağız."dedi. Türkiye'deki genç işadamlarını ve girişimcileri temsil eden Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü uluslararası kuruluşlarından birisi olan JEUNE üyesi oldu. Avrupa Birliği'nde 11 üye ülkeden 300.000 girişimciyi temsil eden çatı kuruluş olan JEUNE, 1994 yılında kuruldu ve o günden bu güne Avrupa Birliği'nin genç işadamları ve girişimcilerinin çatı örgütü olarak gücünü ve önemini her geçen yıl daha da arttırdı. Brüksel'deki JEUNE zirvesine davet edilen TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen ve beraberindeki TÜGİAD heyeti, 25 Mart 2014'te (bugün) gerçekleştirilen oylamaya katılarak üyelik sürecinin tamamlanmasına tanıklık ettiler. Üyeliği, "Türk girişimcisi AB'de hak ettiği yeri alıyor" sözleriyle değerlendiren TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, bu üyeliğin özellikle AB tam üyelik hedefi bakımından önemine değinerek şunları söyledi: "Türkiye'nin AB tam üyelik sürecinin her iki tarafta da ucuz siyasi söylemlere kurban edilmeye çalışıldığı bir dönemde bu üyelik sayesinde genç Türk işadamları olarak biz gerekeni yapacağız. Ne yazık ki Türkiye'nin üyeliğini istemeyenler zaten elinden geleni yaparken Türkiye'deki siyasetçiler de bu Türkiye karşıtlarının değirmenine su taşıyorlar. Oysa biz hem ulusal hem uluslararası platformlarda KOBİ'lerin, girişimcilerin ihtiyaçlarını dile getiriyoruz. Son olarak açıkladığımız Süper KOBİ önerisi bunun örneklerinden biri. Biz her alandaki sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz... Bu arada, JEUNE'ün mevcut başkanının ülkesi Romanya'da KOBİ Bakanı olarak atanması da JEUNE'ün ne kadar güçlü ve etkili bir örgüt olduğunu gösteriyor." TÜGİAD'ın JEUNE çatısı altın Türk girişimcilerinin sesi olacağını belirten Yücelen, böylelikle ülkemiz girişimcileri için Avrupa çapında yeni bir iletişim ve ortaklık ağı geliştirileceğini ve girişimcilerin bu köprü sayesinde Avrupa'daki iş dünyasını temsil eden STK'lara ve 300 binden fazla Avrupa'lı girişimciye ulaşabileceğini belirtti. Türkiye'de siyasetçilerin AB hedefinden uzaklaştığına dikkat çeken Ali Yücelen sözlerine şöyle devam etti: "Bugün burada bulunmamız da gösteriyor ki: Siyasiler AB sürecinden ne kadar uzaklaşırsa, sivil toplum ve gençler o kadar sarılıyor. Ülkemizle Avrupa Birliği arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Üyelik sürecimizdeki yavaşlığa rağmen geçmişte de olduğu gibi iş dünyası AB ile ilişkilerde öncülük rolünü sürdürmektedir. Türkiye'yi temsilen TÜGİAD'ın JEUNE üyeliğinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Girişimciler olarak AB'yle artık daha da yakınız."

31.03.2014

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen TWITER'ın kapatılmasına tepki gösterdi

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen Twitter'ın kapatılmasına karşı çıktı "Twitter'ın da mıwitır'ın da kapatılmasına karşıyız" Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen, Türkiye'de twitter uygulamasının kapatılmasının, hem ulusal düzeyde anayasal haklar bağlamında; hem de küresel dünya gerçekleri bağlamında kabul edilmesinin olanaksız olduğunu belirterek uygulamaya karşı çıktı. Yücelen yaptığı yazılı açıklamada, iletişim hakkının anayasal bir hak olarak hem ulusal anayasada düzenlendiğini hem de İnsan Hakları Evrensel beyannamesi başta olmak üzere Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını anımsatarak şunları söyledi: "Twitter, facebook gibi popüler sosyal mecraların dışında mıvitır diye bir uygulama başlarsa o da dahil olmak üzere, herhangi bir yasağın ve ifade özgürlüğünün önüne koyulacak her engelin karşısında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Biz parti kapatmalara da karşı olduk... Geçmişte protesto hakkını kullanan gençlerimize, bütün protestolarında hukuk zemininde mücadele etmelerini, sabır ve tahammül göstermelerini tavsiye etmiştik; bugün bu tavsiyemizi, hükümetimiz için de üzülerek yineliyoruz. Ifade özgürlüğünü kısıtlama hukuk dışı olduğu gibi akıl ve mantık dışıdır da.... Nasıl kimse iletişim özgürlüğünü kötüye kullanarak başkalarına zarar verme hakkına sahip değil ise, hiç bir siyasi otorite de yetkilerini kullanarak yasaklamacı,dayatmacı olarak iletişim hakkını engelleme hakkında sahip değildir. TÜGİAD olarak, her türlü farklı görüş ve düşünceye saygılı olduğumuzu, girişim özgürlüğünün yanı sıra düşünce ve ifade özgürlüğünü de desteklediğimizi belirterek; hükümetimize AB adayı Türkiye Cumhuriyetine ve demokratik gelişmemize yakışmayan bu uygulamanın derhal sonlandırılarak Türkiye'nin iletişim özgürlüğü anlamında dünyaya örnek bir ülke olarak gerekli adımları atmasını beklediğimizi ısrarla dile getirmek istiyoruz." Twitter ile ilgili yasakçı uygulama karşısında tepki olan vatandaşlara da çağrıda bulunan Yücelen; yasalara, hukuka ve demokratik teamüllere uygun olarak her türlü yasal girişime saygılı olduklarını; ancak bu tarz Türkiye'ye yakışmayan karar ve uygulamaları bahane ederek gerginliği beslemeye çalışanlara itibar edilmemesini istedi.

21.03.2014

TÜGİAD ve AKUT'tan kar motosikleti ile ilk adım.

"1,5 yaşındaki bebeklerimiz ölmesin artık" diyen TÜGİAD harekete geçti. TÜGİAD ve AKUT'tan kar motosikleti ile ilk adım. Türkiye Genç İşadamları Derneği olarak, Türkiye için gönülden çalışan herkes ile elbirliği yapmaya çalıştıklarını anlatan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, AKUT Başkanı Ali Nasuh Mahruki ile birlikte gittiği Van'da, TÜGİAD üyelerinin bağışlarıyla satın alınan kar motosikletini AKUT'a teslim etti. 1,5 yaşındaki minik Muharrem'in cansız bedenini taşıyan babasının fotoğrafı tüm Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Kimileri suçlu aradı, kimileri tepki gösterdi... İki kurum var ki bu tip durumlarda ne şikayet ediyor ne de saldırıda bulunuyor... Bunlardan biri AKUT, 365 gün 24 saat insanların yaşamını kurtarmak için çalışıyor... Bir diğeri de TÜGİAD... Çözüm önerisi ifade etmediği hiç bir konuda şikayetçi olmuyor... Minik Muharrem'in haberini gazetelerden okuyan Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen ve TÜGİAD yönetim kurulu üyeleri bu konuda neler yapılması gerektiğini tartışarak AKUT'un çalışmalarına destek verilmesini kararlaştırdılar. Bunun ilk adımı olarak da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ekipleri ile her kış kar motosikleti kullanarak yüzlerce operasyona imza atan pek çok kişinin yaşamına dokunan AKUT'a bir kar motosikleti teslim edildi. Van'daki Abalı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen teslim töreni sonrasında AKUT ekipleri kar motosikleti ile bir kurtarma operasyonu canlandırması yaptılar. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen ve AKUT Başkanı Ali Nasuh Mahruki'nin de bizzat katıldıkları canlandırmada; yoğun kar altındaki coğrafyada kar motosikletleri ile nasıl hızlı ve etkili hareket edilebildiği gösterildi. Teslim töreni sırasında bir açıklama yapan TÜGİAD Bakanı Ali Yücelen; öncelikle kısa süre önce bir kaya tırmanışı sırasında 50 metreden düşerek ağır yaralanan AKUT Kayseri Eski Ekip Lideri Nurettin Özcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. "Nurettin'e dualarımız ile destek oluyoruz" diyen Yücelen; "Ancak AKUT için sadece dua etmek yetmiyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "1.5 yaşındaki bir çocuğun zamanında ve yeterli müdahale edilememesi nedeniyle yaşamını yitirmesi hepimizin sorumluluğundadır. Hiç birimiz kaçamayız bunun sorumluluğundan. Bu konularda sürekli sosyal medya üzerinden mesajlar yayınlayanlara sesleniyorum, sızlanıp, şikayet etmek herkesin işine geliyor, duygusal birkaç mesaj, sonra da unutuluyor. Çare olmak, insani vazifenizi yerine getirmek istiyorsanız, AKUT’la temas kurun. Bu organizasyona yapacağınız bağış ve yardımlar yerini bulacaktır. AKUT'taki arkadaşlar tamamen gönüllülük ilkesi ile her hangi bir menfaat gözetmeksizin kendi işlerinden kalan zamanlarında bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Burada AKUT'a verdiğimiz kar motosikleti ve taşıyıcısının AKUT'un artık bölgede daha rahat hareket edebilmesini sağlayacağını umuyoruz. Bu sadece bir başlangıç, inşallah AKUT ile birlikte bundan sonra da güzel şeylere imza atacağız. " Başkan Yücelen ayrıca, bu sosyal sorumluluk projesinde TÜGİAD’a destek olmaya gelen GÜNGİAD (Güneydoğu Genç İşadamları Derneği) Başkanı Hakan Akbal’a da teşekkür etti ve GÜNGİAD’la ileriye dönük ortak çalışmalarının da önümüzdeki aylarda güneydoğu bölgemizde etkili olacağını söyledi. GÜNGİAD Başkanı Hakan Akbal, “bölgemize pek çok sivil toplum kuruluşu geliyor ama sadece vaatte bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti: “Çatı kuruluş olan STK’lar, hümanist yaklaşımdan ziyade ticari bakıyor ve kendi tanıtımlarını ön planda tutuyorlar. İş dünyasının bölgedeki siyasete ve ekonomiye katkısı olacaktır tabi ki ama bu tür yardımların da olması önemlidir. TÜGİAD, ismindeki “genç” tanımının kutsallığı ve dinamizmi ile yine fark yarattı. Herhangi bir ayrım yapmaksızın Türkiye’nin her yerine bu yardımları yaparak, hümanizmin önemine dikkat çekti. Tebrik ediyor, desteklerin devamını diliyorum.” AKUT Başkanı Ali Nasuh Mahruki de teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Biz kendimizi ülkemizdeki her şeyden sorumlu hissediyoruz. Atatürk’ün Cumhuriyeti neden gençlere emanet ettiği bizce çok açık... Bir avuç gencin kurduğu AKUT'a destek olmak için çaba harcayan Türkiye'nin genç işadamlarına teşekkür ediyorum. " dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu coğrafyada kış koşullarının ağırlığını gözümüzün önüne getiremeyiz kolay kolay... Bazı bölgeler 4 - 5 ay kar altında kalıyor. Normal zamanda sorun yok, sonuçta bu coğrafyada binlerce yıldır insanlar bu şekilde yaşıyorlar ve kış ayları için erzak stoklarını gerektiği gibi yapıyorlar. Ancak bir acil durum meydana geldiğinde, bir böbrek hastası, doğum hastası gibi bir vaka geliştiğinde; hastaneye nakil, aşırı kar yağışından kapanan köy yolları nedeniyle her zaman büyük sorun oluyor. Hastanın bulunduğu köye ya da mezraya ulaşabilmek için, büyük araçlar veya koca iş makineleriyle yolları açmak, çok büyük bir çaba ve masraf gerektiriyor ve tüm bu efor yalnızca bir kez işe yarıyor. Bir hafta - on gün sonra bölgede yine bir acil durum meydana geldiğinde yeniden tüm bu mücadeleyi vermek gerekiyor. AKUT Bingöl Ekibi, 2002’den bu yana bölgedeki bu tür tüm operasyonlarda kar motosikleti kullanıyor ve çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Kar üstünde gidebilen araçlarla hasta nakillerinin çok daha hızlı, ekonomik ve verimli olduğunu gördük ve Bingöl’de başlattığımız bu pilot çalışma tüm bölgede örnek model olarak kabul edildi. Artık hemen hemen tüm yerel yönetimlerde bu tür araçlar bulunuyor. TÜGİAD tarafından AKUT’a hibe edilen bu Kar Motosikleti sayesinde, yine benzer koşullarda çalışan Erzurum Ekibimiz de artık kar motosikleti kullanabilecek ve bu sayede iki tam donanımlı ekibimiz, bölgede meydana gelebilecek acil durumlarda en süratli bir şekilde gönüllü görevlerini yerine getirecekler" AKUT'un bölgedeki ekiplerinin manevra yeteneğinin artmasının bundan sonra daha fazla insan hayatının kurtarılmasına yardımcı olacağını belirten TÜGİAD ve AKUT Başkanları, artık her şeyi devletten beklemeden sivil toplum olarak sorunlara çözüm getirebilmenin STK'ların önemini de arttırdığını belirttiler.

07.03.2014

Genç işadamları siyaseti geliştirecek

Türkiye için çalışan tüm siyasi partileri seviyoruz diyen TÜGİAD Başkanı "Genç işadamları siyaseti geliştirecek" Türkiye Genç İşadamları Derneği olarak, hiçbir siyasi baskının altında kalmadan tüm siyasi partilere, toplumsal gruplara ve oluşumlara eşit mesafede durduklarını belirten TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, TÜGİAD'ın yerel seçimlerde aday olan üyelerini kutladı ve "Türkiye için çalışan tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin gönlümüzde yeri vardır." dedi. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen ve TÜGİAD yönetim kurulu üyeleri, biri AK Parti, diğeri MHP'den belediye başkanı adayı olan TÜGİAD Ege Şubesi üyesi iki genç işadamı ile TÜGİAD Ege Şubesinde ortak basın toplantısı düzenledi ve partilerin seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret etti. AK Parti adına İzmir-Karşıyaka'dan belediye başkanı adayı olan Tanfer Kemerli ve MHP adına İzmir-Konak Belediye Başkanlığına aday olan Adil Özyiğit ile İzmir'deki TÜGİAD Ege Şubesi merkezinde bir araya gelen Ali Yücelen adaylara seslenirken; "Öncelikle elinizi taşın altına koyduğunuz için sizi kutluyorum. Ne yazık ki toplumda, özellikle işadamları arasında yer eden siyasetten uzak durmak lazım önyargısı içinde kalmadan ya da benim oy vereceğim parti yok ki kolaycılığına kaçmadan ülkeye ve şehrinize hizmet vermeye aday oldunuz. Bu adaylıklarınız ile en önemli demokratik sorumluluklarınızdan birini de yerine getirdiniz.TÜGİAD ailesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz." dedi. "TÜGİAD'ın en önemli değeri, hiçbir siyasi, sosyal ve etnik yapı ile bağlantısı olmadan, her türlü farklı görüş, düşünce ya da inanç sisteminin kendisini bağımsız bir şekilde ifade edebilme gücüdür." diyen Yücelen; TÜGİAD içinde herkesin farklı düşüncelere sahip olmasını son derece doğal karşıladıklarını; ancak her farklı düşünceyi dile getirme ve dile getirilen düşünceleri saygı ile dinleme etiğine özen gösterdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Elbette TÜGİAD büyük bir aile ve elbette her ailede olduğu gibi ben dahil her birimizin farklı konularda farklı görüşleri var. 30 Mart günü her birimiz gidip bir adaya ya da partiye oy vereceğiz. Ancak TÜGİAD üyesi olan adayların elbette gönlümüzde ayrı bir yerleri vardır. Bütün TÜGİAD üyelerini de, farklı partilerden aday olan arkadaşlarımızı gönülden desteklemeye çağırıyorum." "Türkiye için çalışan tüm siyasi partileri seviyoruz" diyerek siyasetin kötülenmesine tepki gösteren Ali Yücelen sözlerine duygusal ifadelerle devam etti: "Ben siyasetin içinde büyüdüm. Kısa süre önce kaybettiğimiz babamız ve 21 yıl önce aramızdan ayrılan rahmetli Turgut Özal başta olmak üzere ben siyasetçileri yakından izleme fırsatı buldum. Herkes yaşanan her olumsuzlukta siyaset yapan insanlarımıza yüklenip duruyor ama hangi parti çatısı altında olurlarsa olsunlar, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne, laik ve demokratik hukuk devletine ve toplumsal değerlerine saygı içinde siyaset yapanlara saygımız sonsuzdur. Her büyük yapı içinde olduğu gibi siyasi yapılanmalarda da etik değerleri yıpratan, zorlayan ve hatta bozan kişiler olabilir ancak siyaset kurumunu o örnekler üzerinden bütün olarak değerlendirmek çok yanlıştır. Ayrıca, bazı siyasi karar ve uygulamalarda da hatalar yapılabilir ancak ben Türkiye'de siyasetçinin günah keçisi yapılmasına, siyasetin ise bir çamur deryası gibi gösterilmesine kesinlikle karşıyım. Bakıyorsunuz siyaseti tümüyle beğenmeyenler ne parti beğeniyor, ne aday... Peki onlara sormak lazım ; "Arkadaşım sen ne yaptın bu güne kadar? Bu hiçbir şeyi beğenmeme psikolojinde olan pek çok kişiye baktığınızda hiç bir şey yapmadıklarını göreceksiniz. Bu nedenle ben, elini taşın altına koyarak aday olan arkadaşlarımı kutluyorum ve TÜGİAD olarak onları desteklediğimizi ve onlarla gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Bununla birlikte, parti bağnazlığına kesinlikle karşı olduğumuzu ve yerel seçimlerde özellikle Belediye Başkanlığı için oy kullanan arkadaşlarımızın, partilerle birlikte adayları da çok dikkatli değerlendirmelerini özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu, sadece iyi yöneticilerce yönetilmemizi sağlamakla kalmayacak, partilere de sadakatten ziyade liyakat kriteri ile aday belirlemeleri hususunda önemli bir mesaj verecektir." Başkan Yücelen ayrıca Türkiye'yi yönetmeye aday partilerin, herhangi bir kesime karşı duyarsız olmalarının ülkemiz açısından gelecekte sıkıntıya sebep olacağını belirterek şöyle devam etti: "Sadece işadamlarını değil, üreten Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışan herkesi, siyasi partilerin aday olarak değerlendirmesi gerekir. Unutmayalım ki, demokrasi, çoğunluğun üstünlüğünden ziyade, azınlıkta kalanların da fikirlerinin ifade imkanı bulduğu ve bu fikirlerini savunmalarının ve tatbikinin doğal bir hak olduğu rejimdir." TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Musa Turan da, TÜGİAD'ın adaylarının ikisinin İzmir'den çıkmasının İzmir'de iş dünyasının siyasete olan ilgisi konusunda fikir verebileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşlarımız, insanlarımıza, şehirlerimize, ülkemize hizmet alanında ellerini taşın altına koyarak sorunlara çözüm üretme hususunda iradelerini beyan etmişlerdir. Bizler Değerli Genel Başkanımın da söylediği gibi, ülkemizin temel değerlerine sahip çıkan; içinde insanımıza ve ülkemize hizmet ideallerini taşıyan her partiye kendi partimiz gözüyle bakıyoruz." Önceliklerinin siyasi partiler değil, hizmet aşkı olan, birikimi ve bilgisi ile hizmet üretmeye uygun olan adaylar olduğunu söyleyen Turan "Bu hususta da aday olan Arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır. Dileğimiz bu seçim döneminin demokratik olgunluk içinde, siyasi ahlak ve etik kurallarına dikkat edilerek toplumsal bir şölen olarak geçmesidir.Egeli genç işadamları olarak TÜGİAD üyesi olan aday arkadaşlarımızın gönülden yanlarında olacağız," dedi. Basın toplantısında İzmir'e hizmet etmek üzere aday olduklarını söyleyen AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Tanfer Kemerli, "İşadamı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Siyasetçi olarak da yapabileceklerimiz olduğunu gördük. Bu düşüncemiz toplum tarafından da paylaşılınca şahsımıza böyle bir görev tevdi edildi. Eğer konu insanımıza, şehrimize ve ülkemize hizmetse tereddüt edilmez diyerek bu yola çıktık. dedi. MHP'den Konak Belediye Başkanlığı'na aday olan Adil Özyiğit ise, TÜGİAD Başkanı ve tüm üyelerine kendilerine verdikleri destek için teşekkür ederek, "Günden güne daha çok TÜGİAD üyesinin siyasi çalışmalarda farklı görevler ve sorumluluklar almış olmalarını görmek bizi onurlandırıyor. Umarım bundan sonraki senelerde yine değişik partilerden ve daha çok TÜGİAD üyesi siyasete katkı sağlar. TÜGİAD kültürü siyaset içinde yer aldıkça inanıyorum ki siyasi kültürümüzün gelişimine de çok büyük katkılar yapacaktır., ben TÜGİAD üyesi olarak böylesine onurlu bir göreve aday olmaktan mutlu ve onurluyum diye konuştu. Basın toplantısının sonunda, TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen ile TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Musa Turan ile AK Parti ve MHP'den aday olan TÜGİAD üyeleri ele ele vererek basın toplantısına katılanları selamladılar. TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, Ege Şubesi Başkanı Musa Turan ve TÜGİAD Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra adayların seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek başarılar diledi.

03.03.2014

TÜGİAD Başkanından SÜPER KOBİ formülü

Ekonominin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için reel sektör desteklenmeli TÜGİAD Başkanından SÜPER KOBİ formülü Türkiye ekonomisi için 2013'ü talihsiz bir yıl olarak değerlendiren TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, mevcut koşullar altında 2014 için de 'ihtiyatlı bir iyimserlik' içinde olmak istediklerini belirtti. Ekonominin siyasetten bağımsızlaşmasının önemine değinen Yücelen, para politikalarının geçici çözüm üretebildiğini ancak reel sektörü güçlendirirsek ekonominin bağışıklık sisteminin de güçleneceğini belirtti. Son dönemde, para politikaları başta olmak üzere sürekli makro söylemlerin tartışıldığını söyleyen Yücelen, mikro ekonomi tartışılmadığı sürece çözüm bulunamayacağını da ifade etti. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen, Türkiye ve dünya ekonomilerinde 2013 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek 2014 yılına ilişkin beklentilerini anlattı. 2014 yılının mevcut küresel koşullar altında sıkıntılı bir dönem olabileceğini söyleyen Yücelen; etkili önlemlerin zaman yitirmeden alınmasının önemine değinerek ihracat niteliğinin arttırılması için Süper Kobi yaklaşımının tartışılmasını istedi. 2013 yılının, başta ABD ve Avrupa olmak üzere krizin yaralarının sarılma yılı olduğunun altını çizen Yücelen, "Bütün yaşananlara rağmen 2013 yılı için kötü bir yıldı diyemeyiz. Ancak ne yazık ki bütün bir yılı iyi idare edip, yılın sonunda yaşadıklarımız kötü fotoğraf vermemize neden oldu" diye konuştu ve sözlerine şöyle devam etti: " Bütün sene büyük bir özenle hazırlanıp okula gelen bir öğrencinin mezuniyet fotoğrafı çekilmeden dayak yemesi gibi bir durum yaşadıklarımız. Herkes maalesef ülkemizi sene sonu performansımızla değerlendirecek." Basın toplantısının 24 Ocak günü yapılmasından dolayı 24 Ocak kararlarına imza atan ve Türkiye'nin yapısal dönüşümünde önemli bir rol oynayan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da andı. 24 Ocak kararlarının alındığı tarihten bu yana tartışıldığını belirten Yücelen; "Amacımız geçmişi konuşup, tartışmak ve bu kararların yorumunu yapmak değil. Rahmetli Özal bu kararlar sayesinde yapısal bir dönüşümün önünü açtı. Bugün artık Türkiye Ekonomisinde 24 Ocak gibi devrim niteliğinde olmasa da yeni yaklaşımlara ihtiyacımız olduğu açıktır. Hükümetimizin de konuya hassasiyetini göz önünde bulundurarak, genç işadamları olarak bir çalışma yaptık ve uygulanması kolay bir çözüm ortaya koyduk. Bu çözümün güzel yanı, toplumun hiçbir kesiminin bir bedel ödemek zorunda kalmayacak olması " diye konuştu. 2013 yılı için, "Muhteşem bir yıl değildi; felaket yılı da değildi... Aslında bazı adımların atılması için fırsat yılıydı, olmadı" diyen Ali Yücelen 2014 yılı için; "Olacakları biliyoruz. FED tahvil alımını daha da azaltacak. Bunun ekonomimize can veren yabancı yatırımlar için ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz." dedi ve bu aşamada cari açığın iyi yönetilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "İşte tam da burada artık bizim yapacağımız ihracatı daha değerli hale getirmemiz lazım. Bunun için inovasyona, katma değeri yüksek ürünleri üreten firmalara ihtiyacımız var. Herkes inovasyon diyor, patent diyor, Ar-Ge diyor, tasarım diyor; ama bu kavramların önünü açacak yolu göstermiyor. Somut bir çözüm ortaya koymuyor. Bütün KOBİ'ler imalatçı değil veya yüksek katma değerli değil. KOBİ'leri destekleyelim tamam ama burada bütün KOBİ'leri birbirinin aynı kabul etmeyelim diyoruz... Artık KOBİ kavramı yeterli gelmiyor. Yeni bir tanım ve sisteme ihtiyaç var. Bugün Türkiye'de 2 milyon 600 bin KOBİ var... Bunların 142 bin 485 tanesi imalatçı, 25 bin 860 tanesi ihracat yapan imalatçı... 2 milyon 600 bin KOBİ'den sadece ama sadece 3 bin 800 tanesi inovatif ihracat yapan imalatçı KOBİ... Öncelikle bu nitelikteki KOBİ'lerin diğerlerine göre ayrıştırılması ve SÜPER KOBİ olarak desteklenmesi gerekiyor. İhracat potansiyeli olan imalatçı KOBİ'lerin de bu Süper KOBİ sınıfına girebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Bizim cari açığı azaltmak değil mümkün mertebe sabit tutup ihracat kg değerimizi yükseltmemiz lazım... O zaman cari açık göreli olarak zaten etkisini yitirecektir." Süper KOBİ tanımına giren firmaların yüzde 44'ünün İstanbul'da faaliyet gösterdiğini belirten Yücelen, Bursa, İzmir ve Ankara'daki Süper KOBİ'lerle bu oranın yüzde 70'e ulaştığını; yüzde 30'un ise 77 ile dağıldığını söyledi. Süper KOBİ kavramıyla şu andaki üretimin dağılımına kıyasla, daha geniş bir tabana yayılan söz konusu işletmelerin gelir dağılımında adalet ve hakça paylaşım açısından da çok olumlu yansımalarının olacağını öngördüklerini ifade etti. Konu ile ilgili Ekonomi Bakanı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile görüşmelerinin olacağını söyleyen Yücelen; "Her iki Bakanımızın ve hükümetimizin de, bu vizyonu paylaşacaklarına inanıyorum. " dedi Halen ihracat yapan 25 bin 860 imalatçı KOBİ'nin 1 Kg ihracat değerinin 1,5 USD olduğunu belirten Yücelen, inovatif İhracat yapan 3 bin 800 imalatçı KOBİ'nin 1 Kg ihracat değerinin ise 3,9 USD olduğuna dikkat çekerek; Süper KOBİ'lere verilecek her desteğin misliyle Türkiye Ekonomisine ve toplumuna fazlasıyla geri döneceğini belirtti.

24.01.2014

Mirkan Aydın

TÜGİAD Ankara Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Mirkan Aydın’ın Başkanlığını yaptığı Nesibe Aydın Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligine yükselerek 2020-2021 sezonunda süper ligde yer alan tek okul takımı olmuştur. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Arda Işık

TÜGİAD Ege Şubesi Kurucu üyelerinden XL Architecture firmasının sahibi Arda Işık, Paris merkezli DNA Paris Design Awards’ta iki ayrı ödülün sahibi oldu. Üyemiz, İrme Elektrik Genel Merkez Binası projesi ile “Grafik Tasarım/Renkli Proje” kategorisinde “Honourable Mention” ödülünü ve Withco Paylaşımlı Ofis ve Ortak Çalışma Alanı projesi ile “Mimarlık/Yenileme” kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Melih Sebastien Durmuş

TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş’un Başkanlığını yaptığı, 1999 yılında kurulan Altekma Spor Kulübü 2019-2020 sezonunda Efeler Ligine çıkmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Tolunay Yıldız

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkan Vekili Tolunay Yıldız’ın CEO’su olduğu YEO Group, TET Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tasarından hazırlanan ‘’İhracat Onur Listesi’nde ilk 100’de yer almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Özgür Erdem İncesu

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Erdem İncesu tarafından kurulmuş olan PREMAR Gayrimenkul Danışmanlığınca Dernek üyelerimize ve referanslarına özel şartlar sağlanacaktır.

Oğuzhan Küçükoğlu

TÜGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Küçükoğlu'nun firması Toyota Aktoy Plaza Türkiye'nin En İyi İşverenleri araştırmasında, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020" ödülünü alan şirketlerden biri oldu. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Gül Akyürek Balta

TÜGİAD Çukurova Şube Başkanı Sn. Gül Akyürek Balta'nın Türkiye'nin ilk kadın organize sanayi bölgesi başkanı olduğu Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi'nin Temel Atma Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Ersin Yazıcı

TÜGİAD Bursa Şube Denetleme Kurulu Üyesi Ersin Yazıcı, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ali Güral

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güral’ın, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Güral Şirketler Grubu’na ait olan Güral Premier Otelleri, Finlandiya’da düzenlenen World Luxury Hotel Awards’ta iki ödül aldı. Güral Premier Tekirova oteli ‘’Avrupa’nın En İyi Her Şey Dahil En Lüks Aile Oteli’’ ödülünü alırken, Güral Premier Belek oteli ‘’Türkiye’nin En İyi Kıyı Oteli’’ ödülünü kazandı. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Nur Gül Arslan

TÜGİAD Bursa Üyesi Nur Gül Arslan, İçmimarlar Odası Bursa Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu sonucunda tekrar Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Yılmaz Doğan

TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Yılmaz Doğan kurucu ortağı olduğu Qzens Furniture & Design için tasarladığı ürünlerle, 100’den fazla ülkeden 18,450 tasarım başvurusunun yarıştığı, 250 uluslararası tasarımcı ve akademisyenin jüri olarak 110 ayrı kategoride değerlendirme yaptığı, dünyanın en büyük jürisine sahip tasarım yarışması “A DESIGN AWARD”dan; 3 Silver (ikincilik) ve 1 Iron (dördüncülük) ödülü kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Hüseyin Köksal Çınar & Furkan Yücel Çınar

TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Köksal Çınar ve TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Furkan Yücel Çınar’ın Grup Firmaları HC Tek Savunma LTD. ŞTİ. ‘nin ürettiği otomatik namlu temizleme cihazı ‘ÇINGI’ için Savunma Sanayi Başkanlığı’nın İştiraki olan SSTEK A.Ş. ile Tedarik Anlaşması imzalanmıştır. Üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

S. Emre Gencer

TÜGİAD Bursa Üyesi Sayın Emre Gencer, 20 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Makine İmalatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Nilüfer Çevikel

TÜGİAD Başkan Yardımcısı Sayın Nilüfer Çevikel, 13 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen DOSABSİAD Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Özgür Erdem İncesu

TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Erdem İncesu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda Çankaya Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Barış Gül

TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Barış Gül, 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) Güney Marmara Şubesi Olağan Genel Kurulu sonucunda tekrar Başkan seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Sıdıka Baysal

TÜGİAD Merkez Üyemiz Sayın Sıdıka Baysal, 2019 Ocak ayı itibarıyla Uluslararası Barolar Birliği Avrupa Bölgesi Forumu’nun ilk Türk Eş-Başkanı olarak atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.