TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen reel sektörün ihtiyaçlarının, ekonominin rakipler takımında gereken yerini almamasına isyan etti:

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen reel sektörün ihtiyaçlarının, ekonominin rakipler takımında gereken yerini almamasına isyan etti:

İşi gücü bıraktık faiz, enflasyona takıldık

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, sosyal medyada 1 aylık sürede ekonomi ile ilgili 4 bakanın mesajlarını ve o mesajlardan hareketle gerçekleşen paylaşımları analiz ettiklerini belirterek; paylaşımların yüzde 94'ünün faiz, enflasyon, kredi derecelendirme, büyüme ve milli gelir; sadece yüzde 6'sının AR-GE, KOBİ ve girişimcilik ile ilgili olduğunu; yüksek teknolojinin SIFIR (0) noktasında oluşmasını ise "derhal değiştirilmesi gereken bir gerçek" olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, genç Türk işadamlarının örgütü olarak, önceliklerinin girişimcilik, inovasyon, ileri teknoloji ve KOBİ'ler olduğunu belirterek, gerek basının gerekse sosyal medyanın gündeminin, ekonomide neden yapısal değişimlerin yapılamadığını gösterdiğini belirtti.

TÜGİAD tarafından yaptırılan araştırmada, TÜGİAD danışmanları, Trendeco firması tarafından yapılan analizleri değerlendirdi. Öncelikle ekonomi ile ilgili isimlerin mesajları belirlendi; daha sonra bu mesajlarda hangi kavramların öne çıktığı tespit edildi.

Ekonomi yönetiminde sorumluluk üstlenen 4 bakan ile ilgili paylaşımların analiz edildiği çalışmaya, 14 Temmuz-14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki 113 bin 105 adet paylaşım dahil edildi. Konu başlıklarının 9 maddede derlendiği araştırmanın en popüler konusu faiz oldu... Toplam paylaşımların yüzde 51'i faiz, yüzde 20'si enflasyon, yüzde 12'si kredi derecelendirme, yüzde 7'si büyüme, yüzde 4'ü de milli geliri konu aldı. TÜGİAD Başkanı Yücelen, elde ettikleri sonuçların ekonominin geleceği için parlak bir perspektif çizmediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya ekonomisi bir yere giderken bir tam tersine gidiyoruz. Adeta, (Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine...) Bakın, tüm dünya inovasyonu, KOBİ'leri, istihdamı, ileri teknolojiyi konuşuyor... Bizim konuşmalarımıza bakınca acı gerçek ortaya çıkıyor. Yüz tane mesajın sadece 3 tanesi AR-GE, 2 tanesi KOBİ, 1 tanesi girişimcilik ile ilgili iken yüksek teknoloji'nin payı SIFIR... ... Oysa bu paylaşımların yapıldığı özellikle sosyal ya da yeni medya platformları, teknolojinin, inovasyonun, iletişimin ulaştığı en ileri nokta... Ancak sayısal sonuçlar gösteriyor ki, biz bu platformlarda bile, tartışmaktan bıkmadığımız faiz, enflasyon, büyüme konularını paylaşıyoruz. "

Araştırmanın detayları incelendiğinde, ekonominin dümenindeki isimlerin son bir ayın paylaşımlarında yer alma oranına göre, paylaşıma en çok konu olan isim Ali Babacan (Yüzde 64,96) olurken, onu yüzde 16,08 ile Mehmet Şimşek, yüzde 11,06 ile Nihat Zeybekçi ve yüzde 7,90 ile Fikri Işık izledi.

Hangi konuda kimin isminin en çok paylaşıldığına bakıldığında, girişimcilik konusunda, Fikri Işık yüzde 41,76 ile öne çıkarken, Ali Babacan yüzde 27,47 ile ikinci, Mehmet Şimşek yüzde 18,68 ile üçüncü olurken, girişimcilik en az Nihat Zeybekçi'nin söyleminde yer aldı. Yüksek ya da ileri teknoloji konusunda yine Fikri Işık ismi, sosyal medya trafiğinin %70 gibi çok ciddi bir oranında yer alıyor. Nihat Zeybekçi ismi ikinci sırada yer alırken, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan isimleri, ileri teknolojiyi konu alan konuşma ve yorumlarda geçmiyor. KOBİ de yine yüzde 83,05 gibi yüksek bir oranla Fikri Işık ile birlikte anılırken, KOBİ başlığında kalan 3 bakanla ilgili paylaşım toplamı yüzde 16,95 olmakta.

Büyüme konulu mesajlarda Ali Babacan (yüzde 45.28) ile Mehmet Şimşek (yüzde 30.82) yan yana gelirken Nihat Zeybekçi (yüzde 15.09) ve Fikri Işık (yüzde 8.81) büyüme mesajlarında geride kaldı. Sosyal medyanın en popüler konusu olan faiz konulu paylaşımlarda Nihat Zeybekçi yüzde 58,49 ile ön plana çıkarken Mehmet Şimşek yüzde 18,87, Ali Babacan yüzde 11,70, Fikri Işık da 10,94 pay aldı. Ekonomi gündeminin ikinci öncelikli konusu enflasyonda da Nihat Zeybekçi (yüzde 55.69) başı çekerken, onu Mehmet Şimşek (yüzde 24.55), Ali Babacan (yüzde 12.13) ve Fikri Işık (yüzde 7.63) takip etti.

Ekonomi gündemine ilişkin bu tablonun derhal değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, özellikle medyada girişimcilik, inovasyon ve KOBİ kavramlarının payının artmasının çok değerli bir gösterge olacağının altını çizdi.

Sonuçları değerlendiren TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, siyasetin ve vatandaşın gündeminde, KOBİ, girişimcilik, yüksek teknoloji konularının, faiz, enflasyon gibi makro kavramlar ile karşılaştırıldığında oldukça geri planda kaldığına vurgu yaptı. Yücelen, “Bakanların birlikte anıldıkları konular görev alanlarıyla uyumlu olmakla birlikte, tüm bu konu başlıklarının birbirlerini tamamlayıcı unsurlar olduğunu unutmamamız gerekir.” dedi ve değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetiminde elbette ki farklı bakış açılarına, önceliklere ve rollere ihtiyacımız var. Tüm bunlar, ekonomide rakipler takımını yaratıyor. Unutmayalım ki, farklı yaklaşımları bir potada eriterek ekonomimiz için en iyi kararları çıkarabiliriz. Bu rakipler takımının konu başlıklarından hiçbiri daha az önemli değildir. Birbiri ile rekabet içinde olan unsurlardan birini bile takımdan çekerseniz takım bozulur.

İhtiyacımız olan, reel ekonominin ihtiyaçlarının da rakipler takımının gündeminde gereken yerini almasıdır. Makro kararlar tartışılırken reel sektörün önceliği olan önlemlerle desteklenmediğinde, ekonomi gündemimiz dünyanın gerisinde kalacaktır.” Ekonomi ile ilgili paylaşımların gündemi belirlediğini dile getiren Yücelen, "Hep vurguladığımız gibi, kalitesiz büyüme bizi batırır. Kaliteli büyüme ise kısa sürede bizi hedeflerimize taşır. Biz ne zaman ki faizi, enflasyonu konuşmayı bırakıp reel ekonominin konularını gündeme alırız, o zaman gerçek bir dünya ekonomisi olabiliriz. " diye konuştu.

Konuyla ilgili analize linkten ulaşabilirsiniz.