Türkiye’nin Geleceği İçin Girişimci Desteklenmeli

Türkiye Genç İşadamları Derneği TÜGİAD tarafından hazırlanan “Girişimcilik Destek Kanun Tasarısı”nı Mardin’in Midyat ilçesinde açıklayan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen; Türkiye’nin geleceği için yatırımcılar ve yabancı sermaye için getirilen teşviklerin girişimcilere de yansıtılmasını istedi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), sadece yatırımların değil girişimciliğin de desteklenmesini istedi. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan hızlı bir gelişim ve dönüşüm süreci içinde bulunduğunu belirten TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen, yeni fikirler, süreçler, buluşlar, ürünler, yazılımlar yaratmanın ve bunları uygulamanın Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Mardin’de bir araya gelen TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen ve TÜGİAD Yönetim Kurulu ilk durak olarak Mardin Valisi Turhan Ayvaz’ı makamında ziyaret etti. Vali Ayvaz, genç işadamlarının, başta Mardin olmak üzere Türkiye’nin her yerine girişimleriyle canlılık kazandıracağını söyledi. Daha sonra Mardin’in Midyat ilçesine giden  TÜGİAD heyeti, Kasr-ı Nehroz’da gazetecilerle bir sohbet toplantısında bir araya gelen, başta ABD olmak üzere yenilikçi yaklaşıma açık ülkelerde yeni girişim oranının yüzde 50’ler seviyesinde olduğunu söyleyen Yücelen, dünya genelinde yeni iş girişiminde bulunmanın her geçen yıl daha da bir önceki yıla oranla  %50 daha zor olduğunu belirtti. Ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın kaynağında yenilik olduğunu söyleyen Yücelen, “Ancak her buluş yenilik anlamına gelmemektedir. Bir buluşun yenilik olabilmesi için hayata geçirilmesi gerekir ve bunu da girişimci sağlayacaktır.” dedi.

Türkiye’de yeni fikir, süreç, buluş ve ürün geliştirme süreçlerinin son yıllarda artan oranda desteklenmeye başlandığını anlatan Yücelen, buna bağlı olarak gerçek veya tüzel kişilerin, girişimci nitelikleri ve kimlikleri ile birçok yeni fikir, süreç, buluş, ürün vb yaratmakta veya geliştirmekte olduğunu vurguladı. Yücelen, bu yeni fikir, süreç, buluş, ürün ve benzerlerin çok azının uygulanabildiğini ve yaşama geçirilebildiğini söyledi. Yücelen sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun en önemli nedeni uygulama ve hayata geçirilme aşamasında girişimcilerin ihtiyaç duydukları desteklerden yoksun olmalarıdır. Bunların başında yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı gelmektedir. Türkiye’de mevcut devlet destekleri belirli bir yatırımı gerçekleştirebilecek sermaye, teminat ve kredibilite birikimine sahip olan yatırımcıları desteklemektedir. Bu kapsam dışında kalan yenilikçi ve yaratıcı girişimciler ise yeterince desteklenememektedir.

Bir fikir ancak bir girişimcinin ruhu ile birleşerek gerekli sosyo-ekonomik mekanizmaların desteği ile ekonomik bir birim olarak hayata geçirilebilirse o ülkenin ekonomisine ve marka değerine katkıda bulunabilecektir.

Bu nedenle TÜGİAD olarak girişimcilerin yatırım ve üretim aşamasında desteklenmesi ihtiyacının olduğundan tespitle bir “Girişimcilik Destek Kanunu” hazırlığı sürecini başlatmış bulunmaktayız.”

GİRİŞİMCİLİK KURULU

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, desteklenecek sektörlerin ve konuların tespiti,  başvuru kriterlerinin belirlenmesi ile başvuruların değerlendirilerek karara bağlanması için “Girişimcilik Kurulu” kurulmasını da önerdiklerini, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşması önerilen Kurul’da TÜGİAD olarak girişimcilik konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesi ile görev almaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yücelen, bu yasanın çıkması halinde yeni fikir, süreç, buluş ve ürünleri ile yenilikçi, yaratıcı ve katma değer yaratan girişimcilerin, bunları hayata geçirerek ekonomiye büyük katkı sağlayacaklarını bildirdi. Türkiye’de böylelikle bir anlamda gerçek girişimcilerin de artık desteklenir hale geleceğini anlatan Yücelen, girişimcilik konusunda ülkemizde yürütülen yoğun faaliyetlerin de bir izleme ve kayıt sistemi ile ölçümlenerek analiz edilebileceğini anlattı.

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen ve yönetim kurulu üyeleri, TÜGİAD üyeleri ve akademik danışmanlarının işbirliği ile gerçekleştirilen çalıştaylar dizisi sonucunda hazırlanan Girişimcilik Destek Kanun Tasarısı’nı TBMM’de parti gruplarına sunarak destek isteyeceklerini ve taslağın yasalaşması için gereken her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğini söylediler.