TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen fikri mülkiyete sahip çıkma çağrısı yaptı .

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen fikri mülkiyete sahip çıkma çağrısı yaptı

Maddi mal varlıklarına atfedilen önemin entelektüel sermayeye, yani fikri mülkiyete de verilmesi gerektiğini vurgulayan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen; Türkiye'de fikri ve sınaî mülkiyet haklarının iyileştirilmesi vesilesiyle “Dünya Fikri Mülkiyet” gününü kutladı.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü nedeniyle bir açıklama yapan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, günümüzde yeni bir fikrin, inovasyonun, yazılımın en büyük sermaye olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de de fikri mülkiyete, maddi mal varlıkları gibi değer verilmesini isteyerek şu açıklamayı yaptı:

Fikri mülkiyet, inovasyon sürecinin meyvesidir. İnovasyon, farklı ve değerli olanı, ekonomik faydaya dönüşebilir şekilde sistematik olarak bulma çabasıdır. Türkiye, 2023 hedeflerine giden yolda farklı ve değerli olanı katma değer yaratarak üretmek ve korumak mecburiyetindedir. Türkiye’de son on yılda yakalanan istikrarlı ekonomik büyüme, yerini bundan sonra inovatif büyüme ve inovasyon ekonomisine bırakmak zorundadır.

Bununla birlikte, sancılı ve uzun bir sürecin sonunda ortaya çıkan ve gelişen markalar, gerek değerleri gerekse sürdürülebilir katma değerleri açısından ülkemizin ve ekonomimizin vitrini olacaklardır. Ekonomik büyüme sürecimizde, markaların özellikle haksız rekabete ve iptidai şartlarda, kayıt dışı üretilen veya kaçak ürünlere karşı korunması, ekonomimizin gücünün korunması anlamına gelecektir.

Yükte hafif pahada ağır ürünler üretmek ve fikrederek ürettiğimiz bu ürünleri korumak zorundayız. Dünya sahnesine çıkacak markalarımızı güçlü bir fikri mülkiyet sistemi ile koruyabiliriz. Yatırımlar üzerindeki caydırıcılık, ihracat ve istihdam kayıpları gibi maliyet unsurları dikkate alındığında; gerek düzenlemeler yapılırken, gerekse uygulamada markaların, bu markaların sahip oldukları patentlerin ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve bunlara zarar verebilecek uygulamalardan kaçınılmasının ne denli önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Başkan Ali Yücelen sözlerine “Yasalaşmak üzere önümüzdeki günlerde TBMM genel kuruluna gelmesi beklenen marka ve patent kanunu, TÜGİAD tarafından dikkatle takip edilmektedir. Söz konusu kanun yerli ve yabancı pek çok yatırımcı ve buluş sahibinin ülkemizde fikri haklara daha fazla önem vermesi için bir dönüm noktası olacaktır.” diye devam etti.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği olarak fikri ve sınaî mülkiyet haklarının ülkemizde iyileştirilmesi konusundaki çabaları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Ali Yücelen “Bu vesileyle dünya Fikri Mülkiyet gününü kutluyoruz.” dedi.