Türkiye'de Şirket Kuruluşunda Hedef Tam Dijitalleşme Olmalı

BASIN BÜLTENİ                                           5 Kasım 2018

Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, yayımlanan 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu' ile ilgili açıklamasında Türk Ticaret Kanununda Mart ayında gerçekleştirilen 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi' ile ilgili değişikliğe dikkat çekti. Yücelen, şirket kuruluşunda tam dijitalleşme hedefinin Türkiye için erişilebilir bir hedef olduğunu kaydederek; "Türkiye’nin hedefi tam dijital ortamda, girişimcinin fiziken başka bir yere gitmeksizin, online şirket kurmasına uygun bir modeli hayata geçirmek olmalı" dedi.

Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliğin, yatırım ortamını iyileştirmek amacında olduğunu, ancak bazı uygulamaların amaca hizmet etmediğini ifade ettiğini kaydeden Yücelen, “Örnek olarak, kuruluş sözleşmesi ve imza beyannamelerinin noter değil de ticaret sicil müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda yapılmasına dair gerçekleştirilen değişiklikle ilgili gelinen noktada dahi amaçtan uzaklaşıldı. Şirket kurucusunun bizzat kendisinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde olma zorunluluğunun da zaman kaybına neden oluyor. Daha önce noterlerde tasdik edilen imza beyanının, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde daha yüksek fiyata tasdik edilmeye başlandı. İşe başlamanın en önemli aşaması olan şirket kuruluşunun kolaylaştırılmasının, bürokrasiyi ve zahmeti arttırarak sağlanmayacağı açıktır' dedi.

“Dünya Bankası İş Ortamı Raporunda Türkiye 60. Sıradan 43. Sıraya Yükseldi”

Yıllık olarak kamuoyu ile paylaşılan ve iş yapma kolaylığı hususunda uluslararası bir kaynak olma hedefi bulunan raporla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yücelen, geçen yıl 190 ülke içinde 60’ıncı sırada olan Türkiye’nin yeni raporla birlikte sırasının 43'e; yine aynı yılda 70 olan puanının bu sene 74.3’e yükselmesinin, önemli bir performans anlamına geldiğini düşündüklerini aktardı.

“İşe başlamak 7 günü buluyor”

Farklı kriterler bazında yapılan değerlendirmelerin yer aldığı raporla ilgili Yücelen, bir diğer önemli bir bulgunun da “işe başlama” olduğunu söyledi. İşe başlama göstergesinde Türkiye’nin 80 olan sırasının  yeni raporda ancak 2 sıra yükselerek 78 olduğuna dikkat çeken Yücelen, "Genel sıralama olan 43 ile kıyaslandığında Türkiye’nin işe başlama sırası olan 78 oldukça düşük bir performans. Kişi başına gelirin yüzde 12.8’ine denk gelen işe başlama maliyeti yeni raporda 2019 yılında yüzde 10.6’ya inmiş. Ancak halen Türkiye’de işe başlamak için ortalama 7 güne ihtiyaç duyuluyor” şeklinde konuştu.

“Girişimciliğin ilk kapısı: İşe başlama”

Girişimciliğin ilk kapısının işe başlamak olduğunu belirten Yücelen, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Ekonomik kriz ve belirsizliklerin ardından ülkeler kendi yatırım ortamlarını, iş yapış şekilleri ve süreçlerini iyileştirerek öne çıkmayı hedeflerken, geçen ay açıklanan rapor bu anlamda Türkiye'nin de ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor.  Konuyla ilgili ekonomide dijitalleşmenin, akıllı üretimin, akıllı şehirlerin konuşulduğu bir dönemde, dijitalleşmenin hayatın  her noktasında önem taşıyor. Türkiye’de şirket kuruluşunun da tamamen dijitalleşmesi gerekiyor. Girişimcinin fikir boyutundan çıkıp ete kemiğe büründüğü ilk nokta “işe başlama” safhası. İşe başlama aşamasında girişimcilerimiz ne kadar hızlı ve düşük maliyet ile karşı karşıya kalırsa, Türkiye olarak daha fazla girişimi ekonomiye kazandırma imkanına sahip olacağız.”