TÜGİAD KKTC ile El Ele

BASIN BÜLTENİ                                                                                     4 Ekim 2017

Türkiye Genç İşadamları Derneği KKTC ile her türlü yatırımda işbirliği için harekete geçti.

TÜGİAD KKTC ile el ele…

TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelenliderliğindeki TÜGİAD heyeti, KKTC’yi ziyaret ederek adadaki ekonomikolanakların değerlendirilmesi ve genç işadamlarının projelerinin desteklenmesiiçin temaslarda bulundu. Türkiye’nin altyapı olarak KKTC’ye destek verdiğinidile getiren KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, anavatan ile her türlü yatırım veişbirliğinin geliştirilmesini önemsediklerini ve Kıbrıs sorunu çözümlenemiyordiye ekonominin gelişmesini geri plana atamayacaklarını söyledi. TÜGİADheyetini kabul eden bakanlar, KKTC’de gerçekleştirilecek girişimler için en üstdüzeyde destek sözü verirken TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen de Türkiye’nin genç işdünyasını uluslararası arenada en üst düzeyde temsil eden TÜGİAD’ın KKTC’nindünyaya açılması ve tanınması için çalışacağını söyledi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Dr. AliYücelen’in başkanlığındaki genç işadamları heyeti, KKTC’ye giderek adada birdizi temas gerçekleştirdi. Su projesinin adanın kaderini değiştireceğinibelirten KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin her alanda KKTC’yidesteklediğine ve özellikle altyapı konusunda önemli katkılar sağladığınadikkat çekti. TÜGİAD’ın Türkiye’nin uluslararası alanda etkili tek gençişadamları kuruluşu olduğunu belirten Yücelen de KKTC’nin dünyaya açılması vetanınması yolunda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

TÜGİAD heyetini kabul eden KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün,anavatan Türkiye ile her alanda işbirliği hedefinde olduklarını ve adayayapılacak her türlü yatırımın ve işbirliğinin geliştirilmesini önemsediklerinivurgulayarak “Kıbrıs sorunu çözümlenemiyor diye ekonominin gelişmesini geriplana atamayız" dedi. 

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un da hazırbulunduğu ziyarette, TÜGİAD Başkanı Dr. Ali Yücelen, TÜGİADüyelerinin pek çok sektörde söz sahibi olduklarını ve Kıbrıs'ta yatırımpotansiyeli olan işadamlarını adaya getirdiklerini söyledi. KKTC’deki yatırımortamını incelediklerini ve adaya nasıl katkı yapabileceklerinideğerlendireceklerini söyleyen Yücelen, Türkiye’nin uluslararası alanda enetkili genç işadamları derneği olarak KKTC’nin dünyaya açılması ve tanınmasıiçin girişimcilik alanında da KKTC için çalışmaları olduğunu belirtti.

TÜGİAD Başkanı Yücelen, TÜGİAD üyeleri olarak sadecebireysel değil kolektif yatırım da yaptıklarını ve bu amaçla üyelerinortaklığında kurdukları GirişimTürk şirketiyle yenilikçi projelere ortakolduklarını; finansman ve mentorluk sağladıklarını aktardı. Girişimcilikalanındaki çalışmalarının devamı olarak, TÜGİAD’ın uluslararası iletişim ağısayesinde, dünyadan genç girişimcileri Kuzey Kıbrıs’ta bir arayagetirebileceğini belirten Yücelen,  bugenç girişimcilerin dünyayı bir pazar olarak gören şirketlerinin temelini buradaatarak, dünyaya KKTC’den açılmalarını sağlayabileceklerini anlattı.  Hem Başbakan hem Ekonomi ve Enerji Bakanı, TÜGİADüyelerinin adadaki yatırımının çok önemli olduğunu; TÜGİAD’ın girişimcilikalanındaki projelerini birlikte detaylı çalışabileceklerini ve destekvereceklerini belirtti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yatırımolanakları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere adada bulunan TÜGİADüyelerini kabul ederken "Kıbrıs Akdeniz'in anahtarıdır" dedi.TÜGİAD'ın yapacağı tüm ortaklıklara, tüm yatırımlara destek vereceklerini veprosedürün hızlanmasına yardım edeceklerini belirten Ataoğlu, "KıbrısAkdeniz 'in anahtarıdır. Kurulacak olan ortaklıklar ve doğru stratejiler, GüneyKıbrıs'ın üzerimize kapatmaya çalıştığı tüm kapıları teker tekeraçacaktır" dedi. 

Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı Ersan Saner de konuşmasında Türkiye'den genç iş insanlarınıağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye  - KKTC ilişkilerinin dünyada benzeriolmadığını kaydeden Saner, güçlü bir Türkiye'nin KKTC için önemine işaret etti.Yatırım yapacak iş insanları için rekabet koşullarının önemli olduğunu ifadeeden ve istihdam konusunda teşvik çalışmaları hakkında bilgi veren Saner, bubağlamda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.  

Tarım ve Doğal KaynaklarBakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüsttarafından da kabul edilen TÜGİAD heyeti, ilgili sektörler ve yatırım sürecihakkında istişarede bulundu.

TÜGİAD Başkanı Yücelen de, dernek hakkındabilgi verdi. Önümüzdeki dönemde KKTC'ye ne gibi yatırımlar yapabileceklerinigörmek ve olası iş imkânlarını değerlendirmek için bu ziyaretigerçekleştirdiklerini belirten Yücelen, olası işbirliği fırsatları hakkındaaldıkları kararları paylaşmak için bir süre sonra yeniden KKTC'yi ziyaretedeceklerini söyledi. Genç girişimcilerin sınır tanımadığını belirten Yücelen;“KKTC’nin uygun iklimi, özgür düşünce ortamı ve buradaki Türk kardeşlerimizinevrensel bakış açısı, girişimcilik için gerekli temeli sağlıyor. Mekan, destekve finansmanla da gerekli ortamın sağlanması halinde KKTC’den dünya çapındafikir ve marka çıkabileceğine inanıyoruz. TÜGİAD olarak inşaat, ulaştırma,gıda, turizm gibi sektörlerde üyelerimizin yatırım yapması için KKTC’yi dahayakından tanımak istedik. Bu geleneksel sektörlerdeki yatırım ve işbirliğiimkanlarının yanında KKTC’nin dünyaya açılmasına girişimcilik yoluyla destekvermeye hazırız.” dedi.

TÜGİAD heyeti, Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, SanayiOdası Başkanı Mustafa Kaymak, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı MehmetErcilasun ve Şekerbank Genel Müdürü Özcan Tekgümüş ve ekibiyle de bir arayageldi. KKTC’de yatırım ve işbirliğine ihtiyaç duyulan sektörler hakkındadeğerlendirmede bulundu. Ayrıca, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği Başkanı DengizKürşat ve üyeleriyle, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkanı CemalGülercan’la da çalışma yemeğinde bir araya gelen TÜGİAD heyeti, Türk ve Kıbrısiş dünyası arasında işbirliği ve ortaklık imkanını değerlendirdi.