İstikrarlı büyümenin formülü ‘inovatif girişimcilik’

Türkiye’nin büyümeperformansını başarılı bulan TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı;

İstikrarlı büyümenin formülü

‘inovatif girişimcilik’

TürkiyeGenç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı beklentilerin üzerindegerçekleşen yılın ilk çeyrek büyümesini değerlendirerek, iş dünyası için bugelişmenin oldukça memnuniyet verici olduğunu söyledi.

 

Türkiye Genç İşadamları Derneği(TÜGİAD) Başkanı Rahmi Çuhacı, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye Ekonomisininbüyüme rakamlarının umut verici olduğunu belirterek, istikrarlı büyümeperformansının formülünün ‘inovatif girişimcilik’ olduğunu söyledi.

Bölgesel jeopolitikgerginliklere, ticaret ortaklıklarında yaşanan sorunlara ve küresel ekonomidekigerilemeye rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme performansının devam ettiğinisöyleyen Çuhacı, “Türkiye ekonomisinin 2016 yılı ilk çeyreğinde bir öncekiyılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 oranında büyümesi piyasaları hemrahatlatmış hem de ümit vermiştir. Söz konusu zaman diliminde Türk ekonomisi,Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerin başındagelerek bir kez daha potansiyelini kanıtlamıştır. Türkiye ekonomisi kaldığıyerden büyümeye devam ediyor. Bu dönemdeki büyüme performansımız bir başarıhikayesidir” dedi.

Bu pozitif süreci fırsat olarakgörüp, uzun vadeli yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini ifadeeden Çuhacı “Genç girişimciler ve genç işadamları olarak ihracatın büyümeyepozitif katkı verdiğini hatırlatarak, ihracatın reel olarak ithalattan dahafazla büyümesi gerekiyor.  Bunun için deTÜGİAD olarak hem yeni pazarlar bulmak konusunda hem de mevcut ekonomiksorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapıyoruz” dedi.

İstikrarlı büyümenin formülü‘inovatif girişimcilik’, AR-GE ve katma değerli ihracattan geçiyor

Dönemsel nedenlerden dolayı sadeceTürkiye’nin değil dünyadaki tüm ekonomilerin sıkıntılı bir dönem geçirdiğinedikkat çeken Çuhacı büyüme verilerini şu sözlerle değerlendirdi:

Küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen 2016 yılının ilk çeyreğinde elde edilen büyümeperformansı piyasalara umut serpmiştir. Fakat bunun da devamlılığı önem arzetmektedir. Teknoloji ithal ederek, cari açıkproblemini sürekli yaşayarak 2023 hedeflerine ulaşmakta hem zorluk yaşayabilir,hem de 21. yüzyılın rekabet koşullarında büyük sıkıntılar ile karşılaşırız. Mevcutbüyüme rakamlarını iyi analiz etmek lazım. İnşaat sektörü, kamu yatırımları vetüketime dayalı bir büyümemiz var. Turizm sektörü için sıkıntılı bir dönemgeçireceğimiz sır değil. Dolayısıyla hem bu büyüme verilerinin verdiği moralle,hem de sorunları çözme fırsatını iyi değerlendirerek yapısal reformlarıyapmamız lazım.  İstikrarlı büyümenin formülü inovatifgirişimcilik, AR-GE ve katma değerli ihracattan geçiyor. Bunun için de daha çokyatırım ve üretim yapmamız gerekiyor.”

Bununla birlikte eğitime yatırım yapan, kendi markalarını yaratan,bilim ve teknoloji üreten ülkelerin ekonomik büyümelerinin sürdürebilirolduğuna dikkat çeken Çuhacı "Ekonomik gelişmişlik ve kalkınma seviyesi ileinovasyon ve teknoloji yaratma kapasitesi arasında doğru orantılı bir ilişkivar. ” dedi.