TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı laiklik gibi temel değerlerin önemini vurguladı

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı laiklik gibi temel değerlerin önemini vurguladı:

Laiklikten vazgeçemeyiz

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın laiklik ile ilgili açıklamasını değerlendiren TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, topluma örnek olması gereken siyasetçilerin laiklik gibi temel taşlarını yerinden oynatmaması gerektiğini belirtti. Siyasetçilerin de herkes gibi farklı kişisel görüşlere sahip olma hakkına saygı duyduklarını belirten Çuhacı; toplumun birlik ve dirliğini sağlama alan değerler konusunda herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini açıkladı.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) başkanı Rahmi Çuhacı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın anayasadan laiklik ilkesinin çıkartılmasına ilişkin görüşlerini değerlendirirken “Toplum olarak laiklik olmazsa olmazımızdır.” dedi.

Laikliğin, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak yorumlanmasına dikkat çeken Çuhacı, başta adalet olmak üzere tüm kamu hizmetlerinde evrensel insan haklarının da bir gereği olarak insanların dini, dili, cinsiyeti gibi doğuştan edindikleri özellikleri nedeniyle ayrımcılık yapılamayacağını söyledi. Rasyonel devlet yönetimi gereği olarak, Türkiye’nin değer yaratması gereken bir ülke olduğuna dikkat çeken Çuhacı sözlerine şöyle devam etti:

“Türk halkına söylemlerinde sorumlu olması gereken siyasetçiler, başta laiklik, adalet olmak üzere toplumun birlik ve dirliğini sağlayan temel değerler konusunda çok daha itinalı olmak durumundadır. Bugün ülkemiz küresel bir rekabetin içinde ve dünyada üretilen toplam değerin sadece yüzde 1’ini üretebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes daha yüksek katma değer üretmeli ve ülkemizde yaşayan insanların refah seviyesini yükseltmek için çalışmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Yurtta sulh, dünyada sulh sözlerinin altında yatan barışçı felsefeyi de İslam dinin özündeki birleştirici ruhu da iyi anlamalıyız. Her türlü farklı inancı, siyaseti ve düşüncesi herkesin kendi sorumluluğundadır. Anayasa ve yasalara saygılı olduğu sürece kimse bu özelliklerinden dolayı yargılanamaz ve ayrımcılığa tabi tutulamaz. TÜGİAD olarak anayasadan laikliğin kaldırılması tartışmaları yerine, hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin daha iyi ve müreffeh bir Türkiye için çalışacak şekilde motive edilmesini ve cesaretlendirilmesini tercih ediyoruz. Bugün 72 milletten insanlar Türkiye’de çalışıyor, Türkiye ile iş yapıyor. Bu tür tartışmalar kimseye yarar sağlamaz. Siyasetçilerden ülkemizin birliğini sağlayan değerleri tartışmak yerine daha iyi bir Türkiye için çalışmalarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum.”