TÜGİAD üyeleriyle buluşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık müjdeyi verdi

TÜGİAD üyeleriyle buluşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık müjdeyi verdi

Süper KOBİ’lere AR-GE desteği verilecek

TÜGİAD üyeleriyle bir çalışma yemeğinde bir araya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yapıcı eleştiri ve önerileriyle örnek olan TÜGİAD’a teşekkür ederek SÜPER KOBİ önerisini de inceleyerek AR-GE desteklerine son halini verdiklerini açıkladı. TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı da 3 yıldır üzerinde çalıştıkları ve ısrarla hükümeti dikkatini çekmeye çalıştıkları Süper KOBİ önerisinin Türkiye Ekonomisinin geleceğini belirleyeceğini anlattı.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) tarafından 2014 yılında gündeme getirilen Süper KOBİ önerisi, aradan geçen 3 yıllık süre zarfında hem iktidar hem de muhalefet ve ilgili bürokratlar ile paylaşıldı. Kısa bir süre önce Süper KOBİ raporunu güncelleyerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile paylaşan TÜGİAD üyeleri bu kez Bakan Işık’ı ağırladılar.

Çalışma yemeği öncesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a hoşgeldiniz diyen TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, sorunları dile getirmekle kalmayıp çözüm önerilerini de formüle eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak Süper KOBİ önerisinin bu kadar ileri aşamalara gelmesinden dolayı gurur duyduklarını belirtti. TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Yücelen’in başkanlığı döneminde gündeme getirilen Süper KOBİ önerisini ısrarla hükümetin gündemine getirdiklerini belirten Çuhacı sözlerine şöyle devam etti:

“Ve bu kez sayın bakan önerimizi dikkatle ve ilgiyle dinlemekle kalmayıp üzerinde çalıştı. Ülkemize bir nebze olsun yararımız dokunursa ne mutlu bize. Bu vesileyle Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Ali Yücelen ve projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 26 binden fazla KOBİ arasında 3 bin 800 KOBİ’yi AR-GE ve inovasyon, ihracat ve ileri teknoloji kullanmaları gibi kriterlerle ayrıştırdık. Bu KOBİ’lerin ihracat kg değeri Almanya seviyesindeydi. O zaman bu KOBİ’leri destekleyip, diğerlerini de bu klasmana yükselmeye teşvik etmeliyiz diye düşündük. Yüzbinlerce KOBİ’ye küçük destekler dağıtmanın ne işe yaradığını görüyoruz, artık bunu değiştirmenin zamanı…”

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı ve TÜGİAD üyelerine teşekkür eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, özellikle yapıcı eleştiri ve öneri dile getirerek topluma örnek olmalarından ötürü genç işadamlarını kutladı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin her zaman olanaklar çerçevesinde yatırımcı ve girişimcileri desteklemeye çalıştığını belirten Bakan Işık; “Kendimizden önceki meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaptığımız iş merdiven çıkmak gibi. Bizden önceki meslektaşlarımız bizden önceki basamakları çıktığı için biz şimdi daha üst basamaklara adım atıyoruz” dedi.

Hükümet olarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine odaklandıklarını belirten Bakan Işık sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomimizin en önemli sorunu düşük katma değerli ürün ihraç edip yüksek katma değerli ürün ithal etmemiz. Bu makası kapatmamız lazım. Bunun yolu da daha çok AR-GE, inovasyon, yüksek teknoloji yatırımından geçiyor. TÜGİAD Başkanı tam bu konuları çalışırken Süper KOBİ önerilerini bizimle paylaştılar. Aslında aklın yolu bir; biz de ihracat değerini yükseltmek amacıyla yeni bir paket üzerinde çalışıyorduk ve TÜGİAD’ın önerisi bizim çalışmalarımızda ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterdi ve bize çok değerli bir katkı sağladı. Bu paketi şimdi açıklıyoruz ve siz işadamlarımızdan da destek bekliyoruz. Gelin hep birlikte geleceğimizi inşa edelim.”

Toplantıda 1 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Girişimcilik Sanayi ve AR-GE Reform Paketini anlatan Işık, öncelikle 2023 hedefleri bağlamındaki gerçekleşmeleri anlattı. Türkiye’nin daha nitelikli, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürün ve hizmetleri ihraç etmesinin önemini vurgulayan Bakan Işık, Teknogirişim sermayesi desteğinin 100 bin liradan 500 bin liraya yükseltildiğini belirtti ve uygulamanın getirdiği yenilikleri şöyle anlattı:

“Öncelikle üniversite sanayi işbirliklerini desteleyecek önlemler alıyoruz. Bu işbirliği kapsamında projelerde görev alan hocalarımız çok cüzi bir gelir elde ediyorlardı. Şimdi artık bu gelirlerden damga vergisi benzeri kesintiler yapılmayacak ve yüzde 85’i akademisyene ödenecek. AR-GE merkezi açabilmek için daha önce ayrımsız 30 AR-GE personeli istihdam edilmesi şartı aranıyordu; ancak artık sektörel gerçekler de gözönüne alınarak bazı sektörlerde bu sayı 15’e düşürüldü. Mezuniyet sonrası 5 yıl olan başvuru süresi 10 yıla çıkarıldı. “

AR-GE çalışmaları kapsamında tasarımın önemine vurgu yapan Bakan Işık, tasarım desteği kapsamında vergi indirimi, sigorta primi desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve damga vergisi istisnası uygulanacağını belirtti. Tasarının AR-GE ve tasarım yapan firmaların yanı sıra bu firmaların hizmetlerinden yararlanan firmaları da kapsadığını belirten Işık, “Yeter ki AR-GE, tasarım yapılsın; biz sonucu görelim. Yoksa kim yapmış, kime yapmış bizi kişiler değil ortaya çıkan değer ilgilendiriyor” dedi. AR-GE destekleriyle ilgili bir başka müjde de temel bilimler mezunlarıyla ilgili. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel bilimler mezunlarını AR-GE merkezlerinde istihdam eden firmalar, 2 yıla kadar her bir AR-GE elemanı için brüt asgari ücret tutarında destek alacak.

Tasarı kapsamında İhtisas Teknoloji Bölgeleri kurulması, firmaların rekabet öncesi işbirliği olanaklarının desteklenmesi gibi uygulamalar da yer alıyor. Bakan Işık’ın verdiği bilgiler çerçevesinde AR-GE yenilik ve tasarım projelerinde kullanılmak üzere yurtdışından temin edilmesi gereken ürünlere de gümrük muafiyeti sağlanarak daha hızlı hareket edilmesi sağlanacak.

TÜGİAD’ın yaptığı çalışmaların kendi elde ettikleri sonuçlarla uyumlu olduğunu gözlemlediklerini belirten Bakan Işık; “Bu nedenle KOBİ’lerin nitelikli personele ve kaliteli finansmana erişimlerini desteklemek adına önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Ciddi istihdam destekleri uygulayacağız ve yabancı uyruklu AR-GE personeli istihdamı da kolaylaştırılacak. Ayrıca Teknoloji Girişim Bölgelerinde yer alan ve Teknogirişim sermayesi ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara da bu kapsamda vergi avantajı uygulanacak.” sözleriyle uygulamayı anlattı.

AR-GE ve tasarım destekleri ile ilgili olarak uygulamaları sürekli güncellemeye açık olduklarını belirten Işık, uygulama ve sonuçlarını sürekli ölçümleyeceklerini ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde gerekli revizyonlara yapacaklarını söyledi. Işık bu bağlamda TÜGİAD gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının da uygulama ile ilgili yapıcı eleştiri ve önerilerine açık olduklarını belirtti.

Toplantının son bölümünde TÜGİAD üyelerinin uygulama ile ilgili sorularını yanıtlayan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a daha sonra TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı tarafından bir teşekkür plaketi takdim edildi.