TÜGİAD ve AB’nin genç işadamları Avrupa’nın geleceği için inisiyatif alıyor

TÜGİAD ve AB’nin genç işadamları Avrupa’nın geleceği için inisiyatif alıyor

Genç işadamları genç işsizliğine odaklandı

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı liderliğindeki heyetin gerçekleştirdiği Brüksel temaslarında Avrupa Birliği Genç İşadamları çatı örgütü Jeune temsilcileri Avrupa Parlamentosunda genç parlamenterlerle bir araya geldi. AB ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan toplantılarda AB’nin geleceği ve genç işsizliği öncelikli konular olarak ele alındı. Türkiye’yi temsilen toplantılara katılan TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, “Genç işsizliği sadece Türkiye’nin değil AB ülkelerinin de sorunu, gençlerin sorununu gençler çözecek.” dedi.

Genç işsizliği sadece Türkiye için değil dünya için de en önemli sorunlardan birisi… Brüksel’de AB üyesi ülkelerin genç işadamları ve girişimcilik örgütlerinin temsilcileriyle AB’nin genç parlamenterlerinin bir araya geldiği toplantıların da ana gündem maddesi oldu. AB ile STK’ların ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen ve AB’nin geleceğinin tartışıldığı toplantılara katılan TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, “Genç işsizliği sadece Türkiye’nin değil AB ülkelerinin de sorunu; gençlerin sorunun yine gençler çözecek.” dedi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin genç işadamı ve girişimcilik STK’larının çatı örgütü olan Jeune’ün üye ülke temsilcileri, JEUNE Başkanı Patrick Kovacs ve eski Jeune Başkanı ve Romanya eski KOBİ Bakanı Florin Jianu’nun da katıldığı çalışma toplantılarında Avrupalı genç parlamenterlerle bir araya geldi. AB’nin sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini söyleyen Jianu bu işbirliğinin AB’nin geleceği ve önemli sorunların çözümünde büyük önem taşıdığını söyledi. Jeune Başkanı Patrick Kovaks da sorun çözmekte gençlerin çok daha başarılı olacağına inandığını söyledi. Toplantıları değerlendiren TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı dünyanın çok önemli bir göç hareketi yaşadığına dikkat çekerek yaşanan göçün sadece sosyal değil ekonomik sorunlara da neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Genç işsizliği sadece Türkiye için değil AB için de önemli bir sorun. Toplantılarda Avrupalı yatırımcıların yatırımlarını doğuya kaydırdığı, ancak buna karşın işgücünün batıya doğru hareket ettiği dile getirildi. AB üyeleri, aslında Türkiye için de geçerli olan gerçekleri ifade ettiler. Herkesin kaliteli bir işe sahip olma hakkı, işçi ve işverenlerin serbest dolaşım hakkı ve elbette çalışanların iş güvenliği en önemli gündem maddeleri oldu. Burada ısrarla vurgulanan nokta da bütün bunların gerçekleşebilmesi için daha çok yatırımın teşvik edilmesi ve nitelikli işgücünün geliştirilmesi oldu. AB, hükümetler, eğitim kuruluşları ve iş çevrelerinin bu anlamda projeler geliştirmek üzere işbirliği yapmalarına büyük önem veriyor. Biz TÜGİAD olarak geçtiğimiz dönemde bu amaçla bazı AB fonlarını kullanmıştık, önümüzdeki dönemde de yeni projelerle bu hedefe katkı sağlamaya çalışacağız. Neticede genç işsizliğini çözecek olan yine gençler olacak. Bizler genç girişimci ve işadamları bu konuda etkili ve sorun çözücü olacağız.”