Girişimci, Bankaların İnsafına Terk Edilmesin.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, bankalarla küçük ve orta boy işletme sahibi girişimciler arasındaki ilişkilerin farklı bir yaklaşımla yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Bazı bankaların ekonomideki en küçük bir salınımda bile girişimcilerin varlığını tehlikeye atabilecek adımları atmaktan çekinmediklerini savunan Yücelen, "Bireysel tüketicilerin bankalarla ilişkisi yasal ve objektif zemine getirildi. Aynısı Türkiye ekonomisinin temeli olan KOBİ'ler için de dikkate alınsın. Bankalar, kredi için verilen teminatları kendi öznel yargılarına dayanarak nakde çevirme yoluna giderek girişimcileri uçuruma sürüklemesin. Sürükleyemesin. Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan girişimcilerin hevesi kırılmasın. Düzenleyici otoriteler, bankaların keyfi tavırlarının önünü tıkasın" diye konuştu.

Her yıl milyarlarca lira kar eden bankaları topluma karşı sorumluluklarını hatırlamaya çağıran Yücelen, "Bankacılar, sadece kendi karlarını düşünmesin. Ekonomideki şartlar hafif bozulduğunda zaten koşullardan olumsuz etkilenen girişimcinin atardamarlarını kesecek adımları atarken bir kez daha düşünsünler" diye konuştu. Yücelen,  "Kimi bankalar ise kısa vadeli çıkarları yerine girişimcinin uzun vadede yaşamasına olanak tanıyacak öngörülebilir davranışlarda bulunuyorlar. Bu bankaları Türkiye'nin bankası olarak adlandırıyor ve ayrı yere koyuyorum. " dedi.

Türkiye'nin 2001 yılında yaşadığı bankacılık krizinden sonra bankaların mali açıdan dayanıklı olmasına büyük önem verdiğini, düzenleyici otoritenin de bu konuya odaklandığını kaydeden TÜGİAD Başkanı Yücelen, girişimcinin bu perspektiften zarar gördüğünü savundu. 2001 krizinden bu yana konjonktürün değiştiğini ifade eden Yücelen, "Bankaların mali dayanıklılığı tabii ki çok önemli. Ancak onların mali durumunu korurken girişimciyi ezmek pahasına bankaların karlarını astronomik rakamlara çıkarabilecek uygulamalara göz yumuluyor. Düzenleyici otoriteleri değişen konjonktüre ayak uydurmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Türkiye'deki finans kanallarının sıfırdan işe başlamaya çalışan girişimci için elverişli olmadığını ifade eden TÜGİAD Başkanı, bankaların yaklaşımının yanı sıra devlet teşviklerinin de girişimciyi teşvik eden noktaya gelmesi gerektiğini savundu. Türkiye'deki girişimci ruhun Türkiye'nin gelişmesinin temel noktası olacağını kaydeden Yücelen, "TÜGİAD'ın gündeme getirdiği Girişimciliği Teşvik Paketi çalışmalarımız, Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan tarafından destekleniyor. Muhalefet partilerinin genel başkanları da paketimiz hakkında olumlu görüş belirttiler. Bu paket, içi umutla dolu girişimcinin finansmana erişmesinin yollarını açıyor" ifadesini kullandı.