TÜGİAD G20 Genç Girişimciler Birliği Zirvesinde Türkiye modelini anlatacak.

TÜGİAD’ın temsil ettiği Türkiye’nin genç ve yükselen girişimcileri, G20 Genç Girişimciler Birliği Capri Zirvesi’nde ekonomik gelişmeleri yönlendirme, yeni iş hacmi yaratma, inovasyon ve sosyal değişim yaratmak için dünyadaki diğer genç girişimci birlikleri ile bir araya geliyor.

Türkiye’deki sektör liderlerinden oluşan TÜGİAD, genç girişimciler aracılığıyla ekonomik yeniliklere destek vermek ve iş hacmi yaratmak amacıyla 26-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan G20 Genç Girişimciler Birliği Global Toplantısı’na katılacak. İtalya’nın Capri kentinde düzenlenecek dört günlük toplantıda 2013 yılında Rusya’da düzenlenecek bir sonraki G20 Genç Girişimciler Zirvesi’nde açıklanmak üzere bir bildiri çalışması yapılacak.

G20 Genç Girişimciler Birliği, dünya çapındaki B20 ve G20 liderlerini genç girişimciliği teşvik etmek amacıyla bir araya getirmek, deneyimlerin küresel paylaşımını sağlamak, pozitif bir yön değişimi yaratmak, genç girişimciler için global bir iletişim ağı oluşturmak ve en önemlisi dünya çapında girişimcilik açısından iş birliği oluşturacak bir dayanışma ortamı yaratmak hedefleri ile kuruldu.  G20 ülkelerinde TÜGİAD gibi önde gelen ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren organizasyonların katılacağı zirve genc girişimciliğin geliştirilmesi için var olan stratejileri geliştirme ve yenileme amaçlarını taşıyor.

Toplantı öncesi konuşan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, “Türkiye’de hükümetimiz ile birlikte çalışarak başlattığımız diyalog ve geliştirme süreci ile genc girişimcilere ve iş alanlarına destek olarak canlanan bir 21. yüzyıl Türkiye ekonomisinin mimarları olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Uzun yıllar girişimcilik konusunda tecrübe kazanmış önde gelen girişimcilik organizasyonları ve temsil ettikleri binlerce girişimci sayesinde edindiğimiz bilgiler ile neler yapılabileceğini teşhis etme fırsatı bulduk.” diye konuştu.

Meksika G20 Genç Girişimciler Birliği (Haziran’da 2012)  Zirvesi’nde ele alınan aşağıdaki konular, 26-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek zirvede ve 2013’de Rusya’da düzenlenecek zirvede ele alınacak:

  • İş büyümesinin her aşamasında geleneksel ve yenilikçi fon kaynakları ve teşvikler yaratılması,
  • Basitleştirilmiş bilgilere kolay erişimin sağlanması ve entegre edilmiş bir genc girişimcilik alanı altyapısının güçlü bilgi ve beceriler ile desteklenmesi,
  • Kendi ülkeleri içinde ve dışında kamu sektörü,  özel sektör, sivil toplum ve akademiler arasında iş birliğine dayanan bir sistem yaratılarak genc girişimcilerin başlamasına, büyümesine ve öğrenmesine olanak tanıyan bir ortaklık sağlanması,
  • İş kurmak ve büyümek için gereken düzenleme ve vergilerdeki engelleri minimize ederek maliyetlerin düşürülmesi ve etkinliğinin artırılması,
  • Girişimcilik konusunda eğitimler verilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi ile Güçlü bir genc girişimcilik kültürü oluşturulması ve bu konuda farkındalık yaratılması…

G20 Genç Girişimciler Birliği Hakkında: G20 Genç Girişimciler Birliği G20 ülkelerinde ekonomilerdeki yenilenmeleri yönlendirme, iş hacmi yaratma, yenilik ve sosyal değişim yaratmak amacı taşıyan ve önde gelen girişicimyi odak alan organizasyonların bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu birlik G20 liderlerinin genc girişimcilik konusunda sınırlar arası deneyimleri paylaşmak, pozitif bir yön değişimi yaratmak, genç girişimciler için global bir iletişim ağı oluşturmak ve en önemlisi dünya çapında girişimcilik açısından iş birliği oluşturacak bir dayanışma ortamı yaratmakamacıyla kurulmuştur.  Detaylı bilgi için: www.g20yea.com

Confindustria Genç Girişimciler Hareketi Hakkında: Confindustria Genç Girişimciler Hareketi 18-40 yaş arası bireylerin içinde bulunduğu Confindustria kadrosundan oluşmaktadır. Bu topluluğun amacı girişimciliğin rolünün güçlendirilmesi hakkında farkındalık yaratmak ve iş dünyasındaki diğer derneklerinden ayrı bir yapılanmaya gitmektir. Bu grup Confindustria sisteminde “kritik bilinç yaratma ve “yenilik laboratuarı” görevlerini üstlenmektedir  ve sivil toplum ile doğrudan ilgilidir. İtalya Stresa’da düzenlenen ilk G8 Genç Girişimciler Zirvesi’ni organize etmiştir, ayrıca G20 Genç Girişimciler Birliği’nin kurucu üyesidir. Detaylı bilgi için: www.giovanimprenditori.org

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu Hakkında: Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu40.000 üyesi ile Avrupa’daki en önemli genc girişimci kuruluşudur. Amacı Avrupa’da genc girişimcilerin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal performansının artırılmasıdır. Böyle bir konfederasyon olarak girişimcilik konusundaki en geniş dinamik iletişim ağıdır ve faaliyet alanını sürekli geliştirmektedir. Detaylı bilgi için: www.yes.be