Terör Örgütünün Maşası Olmuş Milletvekillerinin Dokunulmazlığı Kaldırılmalı

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MAŞASI OLMUŞ MİLLETVEKİLLERİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"

"TERÖRE YATAKLIK EDEN VEKİLLER YARGIYA HAVALE EDİLMELİDİR"

Hepinizin bildiği gibi terör örgütü ülkemizde yıllardır barışın ve paylaşımın simgesi olmuş, küskünlüklerin unutulduğu mübarek Ramazan'ı hiçe sayarak, alçakça saldırılarına devam etti.

Adları terör örgütüyle birlikte anılan milletvekillerinin Ramazan Bayramına yaklaşırken, terör örgütü ile olan ilişkilerini kamuoyu ile paylaşmak için  ortaya koydukları mizansenden sonra bu bayramda da terör örgütü alçaklıklarını göstermek üzere haince saldırılarını arttırmıştır.Mizansen diyoruz, çünkü daha sonra gazetecilerin ifadesinden bunun planlı bir olay olduğu anlaşılmıştır.

Nitekim gerek bayramdaki saldırılar gerek en son insanlık adına çok büyük bir utanç olan çocukların öldüğü Gaziantep saldırısı terör örgütünün çeşitli istihbarat örgütlerinin oyuncağı olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. Terör örgütü, şimdiye kadar hiçbir inanç, gelenek ve değere saygı duymadığını defalarca gösterdiğinden, söz konusu örgütün bu saldırıyı üstlenmemiş olmasının gözümüzde hiçbir değeri yoktur.

Terör örgütü kendi iddia ettiği gibi herhangi bir amaç peşinde koşmamaktadır. Aksine, menfaat karşılığında dünyadaki çeşitli güçlerin taşeronluğunu yapmaktadır.

Terör örgütüyle birlikte anılan siyasi partinin içinde yer alan ve barışı ve demokrasiyi amaçladıklarını iddia eden kişilerin kınamakla yetinmeyip harekete geçmek suretiyle bu rezalete son vermeleri şart olmuştur. Aksi takdirde, terör örgütünün çocuklara kıydıkları bütün eylemlerin ortağı olarak hesap vermeleri gerekmektedir.

Türkiye'nin genç işadamları olarak terör örgütüyle birlikte anılan siyasi partinin içerisinde yer alan ve gerçekten barış istediğini söyleyen unsurlardan barıştan, huzurdan yana olduklarını göstermelerini, bunun için somut adımlar atmalarını talep ediyoruz.

Yüce meclisimizden, aradaki kırgınlık ve siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak terör örgütüyle ilişkisi olan, maşası olmuş ve artık kim oldukları belli olan milletvekillerinin dokunulmazlığını bir an önce kaldırıp yargılanmalarını talep ediyoruz.

Dünyanın hiçbir yerinde cinayetleri kollayan ve yataklık edenlerin dokunulmazlık zırhının arkasında korunduklarına şahit olmuyoruz. Düşünün ki, bir yerde birisi çocukları öldürüyor ve bir grup milletvekili bu katilin taleplerinin olduğunu ve dinlenmesinin gerektiğini söylüyor. Bunun"toplumsal cinnetten" başka bir şey getirmeyeceği aşikardır.

Bebek katillerinin uzantılarının meclisteki varlıkları demokrasimizin utancıdır. Barışı, demokratik hak ve özgürlüklerin tüm ülkemizde egemen kılınmasını ve toplumsal diyalogun ve toplumsal huzurun devamı için çalışan vekillerimizin de artık hangi partide olurlarsa olsunlar harekete geçme zamanları gelmiştir. Bebek katillerinin yanında olmakta ısrar edenler, mazlumun yanında olmayı imanı gören milletin lanetiyle anılacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.